Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyučovací předmět Počítače Seznámit žáky s moderní informační a komunikační technologií a poznat její možnosti - PC, internet, mobilní telefon Umožnit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyučovací předmět Počítače Seznámit žáky s moderní informační a komunikační technologií a poznat její možnosti - PC, internet, mobilní telefon Umožnit."— Transkript prezentace:

1 Vyučovací předmět Počítače Seznámit žáky s moderní informační a komunikační technologií a poznat její možnosti - PC, internet, mobilní telefon Umožnit všem žákům pracovat s moderními technologiemi Vést je k účelnému využívání moderní techniky - při vzdělávání, ke komunikaci, v běžném životě

2 Charakteristika vyučovacího předmětu Počítače Ročník5.6.7.8.9.10. Multikult. výchova Lidské vztahy Etnický původ Environ. výchova Vztah člověka k prostř. Zařazení průřezových témat Název vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Organizace předmětu

3 Časová dotace Ročník5.6.7.8.9.10. Hodinová dotace 111+1 1+2 Vyučovací předmět Počítače má na 1. stupni časovou dotaci 2 hodiny, na 2. stupni 9 hodin, z toho 5 hodin z disponibilní časové dotace.

4 Speciální pomůcky Big Track Kryt s otvory na klávesnici

5 Výchovně vzdělávací strategie Učitel: Používáme speciální pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením, které usnadní práci s PC Pravidelně zařazujeme při vyučování práci s výukovými a vzdělávacími programy Zadáváme úkoly s využitím elektronické komunikace - e-mail, mobil

6 Klíčové kompetence Žák: Zvládá základní obsluhu počítače a dalších přídavných zařízení - kompetence pracovní Pracuje s jednoduchými výukovými a vzdělávacími programy - kompetence k učení Využívá PC a mobilní telefon ke kontaktu s rodinou a přáteli - kompetence komunikativní Prostřednictvím mobilu si přivolá pomoc - kompetence k řešení problémů

7 Výchovně vzdělávací strategie Žák: Zvládá základní obsluhu počítače a dalších přídavných zařízení - kompetence pracovní Pracuje s jednoduchými výukovými a vzdělávacími programy - kompetence k učení Využívá PC a mobilní telefon ke kontaktu s rodinou a přáteli - kompetence komunikativní Prostřednictvím mobilu si přivolá pomoc - kompetence k řešení problémů Učitelé: Používáme speciální pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením, usnadňující práci s PC Pravidelně zařazujeme při vyučování práci s výukovými a vzdělávacími programy Zadáváme úkoly s využitím elektronické komunikace - e-mail, mobil

8 Výstupy Zvládat základní obsluhu počítače - zapnutí, vypnutí, práci s myší Žák by měl: Pojmenovat a ukázat části počítače a jeho příslušenství Přiměřeně svým možnostem uchopit myš a pomocí myši pohybovat kurzorem různými směry Používat levé tlačítko myši, zvládnout klik a dvojklik na tlačítku myši Ovládat jednoduchou práci s myší Podle potřeby využívat speciální pomůcky - např. myš a klávesnici

9 Počítače - 7. ročník Školní výstup Žák by měl: Přihlásit se s dopomocí na školní internet - opsat a zapamatovat si svoje heslo Vyhledávat zadané úkoly na internetu s pomocí učitele Používat tlačítko zpět při návratu na předchozí stránku Orientovat se na displeji mobilního telefonu Učivo Program Internet Explorer Přihlášení Vyhledávání informací Tlačítko zpět Elektronická komunikace Mobilní telefon

10 Využití PC při výuce žáků s kombinovaným postižením Globální čtení

11 Komunikace

12


Stáhnout ppt "Vyučovací předmět Počítače Seznámit žáky s moderní informační a komunikační technologií a poznat její možnosti - PC, internet, mobilní telefon Umožnit."

Podobné prezentace


Reklamy Google