Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak napsat odvolání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak napsat odvolání."— Transkript prezentace:

1 Jak napsat odvolání

2 Má cenu psát odvolání? pouze v případě, že jste dobře udělali přijímací zkoušky nebo splňujete podmínky k přijetí umístili jste se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů, důvodem nepřijetí je kapacita SŠ při úspěšném odvolání lze přenést Zápisový lístek, který jste již odevzdali na jinou školu

3 Kdy, komu? do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí řediteli střední školy

4 Jak doručit? doporučeně – datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad osobně – ale nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání

5 Jak napsat? nikde není stanoveno, jak přesně musí dokument vypadat.
doporučuje se uvést všechny důvody, proč právě vás by měli na školu přijmout.

6 Odvolání by mělo obsahovat:
jméno, příjmení žáka, datum narození název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká důvody odvolání jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka

7 Vzor 1 – celé odvolání Věc: Odvolání
Vážený pan ředitel Jan Novák, Gymnázium Osvobození 25, Brno Odvolávám se proti vašemu rozhodnutí nepřijmout mého syna Lukáše Krátkého, nar , bytem Mánesova 35, Brno, ke studiu čtyřletého všeobecného gymnázia, kód oboru 7941K401. Lukáš vyřešil přijímací testy a umístil se jako třetí pod stanoveným limitem studentů. Prosím o zvážení vašeho rozhodnutí nepřijmout ho ke studiu. K podložení žádosti uvádím jeho úspěchy při reprezentování školy ve fyzikální olympiádě (diplom v příloze). Děkuji.

8 Vzor 2 - hlavička Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová 36 602 00 Brno
uchazeč: jméno uchazeče datum narození adresa (dále jen „uchazeč“) zákonný zástupce: jméno zákonného zástupce Odvolání proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke vzdělávání

9 Vzor 3 - důvody V konečném bodovém hodnocení se náš syn umístil se ztrátou 10 bodů za přijatými uchazeči A nebyl proto přijat z kapacitních důvodů. Vaše škola přijímala na výše uvedený obor 60 uchazečů. Náš syn nebyl přijat, protože se v konečném pořadí umístil na 62. místě.   Je zřejmě reálným předpokladem, že mnozí ze současně přijatých uchazečů využijí možnost nepotvrdit zápisovým lístkem svůj záměr studovat na Vaší škole či zažádají dodatečně o vrácení zápisového lístku. Tím se uvolní místa pro přijetí těch žáků, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

10 Vzor 4 - důvody Domníváme se, že škola nedostatečně využila možnosti zvýhodnit ty uchazeče, kteří se během docházky na základní školu podíleli na akcích a soutěžích pořádaných školou, popř. olympiád a jiných srovnávacích testů či zkoušek. Náš syn pravidelně reprezentoval školu ve účastnil sportovních a přírodovědných soutěžích, během 8. a 9. ročníku se účastnil školních olympiád v matematice. V 9. ročníku se umístil na 2. místě v matematické soutěži Klokan. Právě v oblasti přírodních věd prokazuje náš syn trvale dobrých výsledků, proto si k dalšímu studiu vybíral obor s technickým zaměřením.

11 Vzor 5 - důvody Protože náš syn má velký zájem o studium, navštěvoval během 3 měsíců Vaší školou organizované přípravné kursy. Soudíme, že i jeho účast v těchto kursech mohla být zohledněna v přijímacím řízení, protože tím projevil zájem a vůli věnovat se studiu i ve svém volném čase a přípravu nezanedbával. Vzhledem k výše uvedeným důvodům (uvedenému důvodu) věříme, že přijetí našeho syna znovu zvážíte - popř. přehodnotíte výsledky jeho přijímacích zkoušek - tak, aby mohl být na Vaši školu přijat pro školní rok 2011/2012.

12 Důvody - shrnutí Těsně pod čarou Soutěže, olympiády Zájem o obor

13 Kde hledat pomoc? http://www.diplomky.net/cenik-sluzeb


Stáhnout ppt "Jak napsat odvolání."

Podobné prezentace


Reklamy Google