Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část

2 Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)  pokyny k účetní závěrce budou vyvěšeny na www-stránkách odboru dne 27.6.2008 na www-stránkách odboru dne 27.6.2008 včetně požadovaných majetkových příloh včetně požadovaných majetkových příloh

3 Informace:  nabídnout k prodeji nepotřený nemovitý a movitý majetek  do 20.7.2008 budou odeslány tabulky na úpravu odpisů MM a NM s termínem odevzdání do 20.8.2008  finanční dokumenty: žádost na úpravu zaslat nejpozději do 31.8.2008 zaslat nejpozději do 31.8.2008 (úprava fin. dokumentů předložených PO (úprava fin. dokumentů předložených PO do 31.5.2008 byly chváleny na 12. RK dne 17.6.2008, č. usnesení 752/08/RK) do 31.5.2008 byly chváleny na 12. RK dne 17.6.2008, č. usnesení 752/08/RK)

4 Informace:  do 10.8.2008 budou odeslány tabulky na návrh rozpočtu na rok 2009 s pokyny pro jejich vyplnění  v druhé polovině roku 2008 bude provedena úprava kapitoly 913 04 na základě vážnosti požadavků ze strany PO

5 Legislativa - zákony  Směrnice Rady LK č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 3 – nejdůležitější změna – čl. XV. – veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru – po předchozím souhlasu člena rady kraje – zadavatelem je vždy kraj

6 Legislativa - zákony  Pokyn D-300 – k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - § 26 – řeší problematiku zařazování majetku

7 BOZP  na PO bude v elektronické formě rozeslán vzor Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (kraj zajišťuje v této oblasti metodickou část, (kraj zajišťuje v této oblasti metodickou část, kterou je pověřen od 1.6.2008 pan Lubomír kterou je pověřen od 1.6.2008 pan Lubomír Ťoupalík) Ťoupalík)

8 Úrazy 2007, 2008  Od 1. 1. do 31. 12. 2007 bylo evidováno celkem 465 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem  Od 1. 1. do 31.5. 2008 byl evidován celkem 275 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem celkem 275 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy (vojelbal a fotbal) a odborného výcviku žáků (v prostorách kuchyně) Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy (vojelbal a fotbal) a odborného výcviku žáků (v prostorách kuchyně)


Stáhnout ppt "Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)"

Podobné prezentace


Reklamy Google