Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního setkání předsedů a místopředsedů DR 25. dubna 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního setkání předsedů a místopředsedů DR 25. dubna 2007."— Transkript prezentace:

1 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního setkání předsedů a místopředsedů DR 25. dubna 2007

2 2 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního povaha a působnost DR vymezena zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (§ 19) stanovami AV ČR (čl. 16-20) jednacím řádem DR (= povinný vnitřní předpis pracoviště podle § 20 odst. 1 bod f zákona č. 341) směrnicí AR č. 2 (6/2006) o nakládání s majetkem

3 3 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního složení DR (praxe AV ČR) předseda – člen AR, VR AV ČR místopředseda – pracovník ústavu členové – reprezentant vědecké obce (často VR AV ČR); odborníci z oboru; další (politici, právníci, ekonomové, jiní specialisté…)  tajemník – pracovník ústavu (není člen; pověřen předsedou DR; jen poradní hlas – jedn. řád 1.7, 2.4)

4 4 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního DR: ze zákona značné pravomoci nástroj zřizovatele, nikoli pracoviště! základní úkol: dbát na to, aby instituce plnila účel, k němuž byla zřízena (§ 19, odst. 2 zákona 341) odpovědná Akademické radě

5 5 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního působnost DR (otázky koncepční, ekonomické, provozní) A. vykonává dohled nad činností pracoviště B. vykonává dohled nad hospodaře- ním a nakládáním s majetkem pracoviště C. zajišťuje svůj vnitřní chod

6 6 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního A. dohled nad činností pracoviště vyjadřuje se k návrhům: výzkumných záměrů apod. změn zřizovací listiny na rozdělení / spojení pracoviště výroční zprávy (toto vyjádření DR je povinnou součástí výroční zprávy!)

7 7 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního B. dohled nad hospodařením a nakládáním s majetkem pracoviště vyjadřuje se k návrhu rozpočtu vyjadřuje se k hospodaření a nakládání s majetkem pracoviště dává nezbytný souhlas k určitým právním úkonům pracoviště

8 8 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního C. vnitřní chod DR lhůty počty procedury (hlasování, okruh osob oprávněných dostat zápis atd.) vzniklé provozní náklady rady vše řeší jednací řád

9 9 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního formy dozorčí činnosti dozorčí rada: schvaluje vymezené úkony pracoviště předkládá stanoviska – vyžádaná i nevyžádaná:a) zřizovateli b) pracovišti navrhuje řediteli, radě instituce, zřizovateli různá opatření podává zřizovateli i řediteli zprávu o své činnosti

10 10 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního partneři DR při jednání zřizovatel (AR jako celek; místopředseda; věcně příslušný pověřený člen AR; předseda – návrh na odvolání ředitele) ředitel (rada instituce: DR jí může adreso- vat podněty k odstranění nedostatků; předseda rady instituce dostává zápisy ze zasedání)

11 11 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního oprávnění DR vůči pracovišti (prostřednictvím ředitele) nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů pracoviště vyžadovat od příslušných pracovníků potřebná vysvětlení zjišťovat skutečný stav

12 12 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního fungování DR pětileté funkční období zasedání nejméně dvakrát ročně: 1) návrh rozpočtu 2) výroční zpráva pracoviště zasedání obvykle neveřejná, ale podle potřeby lze zvát ředitele (lze svolat i na jeho žádost – zákon) a předsedu rady instituce (jednací řád)

13 13 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního kontakt DR se zřizovatelem obvykle místopředseda vědní oblasti (zasílat zápis z každého zasedání!) pověřený člen AR (nejčastěji majetkové otázky, popř. výzkumné záměry) předseda AV (návrh na odvolání ředitele)

14 14 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního aktuální úkoly DR uspořádat ustavující zasedání (předseda ve spolupráci s ředitelem) najít spolu s ředitelem schopného (!) tajemníka DR a pověřit jej touto funkcí připravit návrh vlastního jednacího řádu a předložit AR

15 15 Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního dokumenty týkající se DR www.cas.cz/data/vav/zakon_341- 2005.pdf (zákon o VVI)www.cas.cz/data/vav/zakon_341- 2005.pdf www.cas.cz/ostatni.php?m=2- 03&ID=294 (stanovy AV)www.cas.cz/ostatni.php?m=2- 03&ID=294 www.cas.cz/int/jednaci-rad- dozorci%20rady%20pracoviste.doc (vzorový jednací řád DR)www.cas.cz/int/jednaci-rad- dozorci%20rady%20pracoviste.doc www.cas.cz/int/IN06-06.doc (tzv. majetková směrnice)www.cas.cz/int/IN06-06.doc


Stáhnout ppt "Dozorčí rady pracovišť AV ČR z pohledu právního setkání předsedů a místopředsedů DR 25. dubna 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google