Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deník veřejné knihovny na rok 2009 Změny v evidenci činnosti knihoven.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deník veřejné knihovny na rok 2009 Změny v evidenci činnosti knihoven."— Transkript prezentace:

1 Deník veřejné knihovny na rok 2009 Změny v evidenci činnosti knihoven

2 Struktura Deníku – 6 částí I. Uživatelé II. Služby uživatelům - výpůjčky III. Elektronické služby - nové IV. MVS, vydavatelská činnost V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) - nové

3 I. Uživatelé knihovny Sloupce: Datum 1. Registrovaní uživatelé celkem 2. Z toho do 15 let 3. Návštěvníci celkem (sloupec 4 = fyzické návštěvy + sl. 9 = virtuální návštěvy)

4 I. Uživatelé knihovny 4. Návštěvníci knihovny – fyzické návštěvy (sloupce 5+6+7+8) 5. Návštěvníci půjčoven a studoven (ze sloupce 4) 6. Návštěvníci využívající internet v knihovně (ze sloupce 4) 7. Návštěvníci kulturních akcí (ze sloupce 4) Přenos z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost ( sl. 48 a sl. 50) 8. Návštěvníci vzdělávacích akcí (ze sloupce 4) Přenos z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost ( sl. 48 a sl. 50) 9. Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy) Součet sl. 29 + 31 + 33 = Přenos z oddílu III. Elektronické služby

5 II. Služby uživatelům – výpůjčky sloupec na datum a 17 sloupců údajů Výpůjčky celkem (sloupec 10) jsou součtem výpůjček:  naučná literatura dospělým sl. 11  krásná literatura dospělým sl. 12  naučná literatura dětem sl. 13  krásná literatura dětem sl. 14  výpůjčky periodik sl. 15 – nově se již nepřipočítávají k výpůjčkám naučné literatury, evidují se samostatně a přičítají do výpůjček celkem!!!

6 II. Služby uživatelům – výpůjčky  sloupce 16 – 22: rukopisy, mikrografické dokumenty, kartografické dokumenty, tištěné hudebniny, zvukové dokumenty, obrazově zvukové dokumenty, obrazové dokumenty,  elektronické dokumenty (např. CD ROM) sl. 23  jiné dokumenty sl. 24 ze sloupce 10 = z výpůjček celkem se vykazují:  evidované prezenční výpůjčky - nově se zvlášť vykazují ale jsou započteny jako výpůjčky ve sl. 11 - 24  počet prolongací – nově se zvlášť vykazují ale jsou započteny jako nové výpůjčky ve sl. 11 - 24

7 III. Elektronické služby – nový oddíl sloupec na datum a 8 sloupců údajů Počet návštěv webové stránky (sl. 27) - podle počítadla, které je i na šabloně webu pro malé knihovny (je třeba sledovat i na stránkách měst a obcí) Elektronické služby (sl. 28-33) sleduje automatizovaný knihovní systém – evidují knihovny s WWW katalogem  Vstupy do elektronického katalogu z prostoru knihovny (sl. 28)  Vstupy do el.katalogu z prostoru mimo knihovnu (sl. 29) – přenáší se do sl. 9 oddílu I. Uživatelé  Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny (sl. 30)  Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu (sl.31) přenáší se do sl. 9 oddílu I. Uživatelé

8 III. Elektronické služby – nový oddíl  Vstupy do licencovaných databází a elektronických informačních zdrojů z prostoru knihovny (sl.32) přenáší se do sl. 9 oddílu I. Uživatelé  Vstupy do licencovaných databází a elektronických informačních zdrojů z prostoru mimo knihovnu (sl. 33) přenáší se do sl. 9 oddílu I. Uživatelé Elektronické informační služby - Počet zodpovězených dotazů (sl. 34)

9 IV. Meziknihovní výpůjční služby (MVS) a vydavatelská činnost  Uvádí se údaje v rozsahu nutném pro výkaz Kult  Obsahově stejné jako v r. 2007 (a 2008)  Ale spojeno z různých částí aktuálního Deníku

10 IV. Meziknihovní výpůjční služby (MVS) a vydavatelská činnost Pro menší knihovny je důležité sledovat zejména: MVS v rámci státu:  Obdržené požadavky z jiných knihoven počet požadavků z toho kladně vyřízených  Zaslané požadavky jiným knihovnám počet požadavků z toho kladně vyřízených

11 V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost - samostatná část Datum Název akce Kulturní akce pro veřejnost Vzdělávací akce pro veřejnost počet akcí návštěvníků (účastníků) akcí návštěvníků (účastníků) sl. 46sl. 47sl. 48sl. 49sl. 50 (přenos do sl. 7, odd.I.) (přenos do sl. 8, odd. I.)

12 VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) - nová část Deníku Tato část deníku je určena zejména knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí Do vzdělávacích akcí v této části deníku se vykazují akce, které knihovna pořádá, nikoliv akce, kterých se knihovník zúčastnil Menších knihoven se týká pouze vykazování výměnných fondů  půjčené jiným knihovnám: počet souborů počet svazků v nich  půjčené od jiných knihoven: počet souborů počet svazků v nich

13 Závěr  Evidovat již od 1. 1. 2009  Prostudovat Deník a Pokyny k vyplňování  Věnovat pozornost definicím (v Deníku)

14 Zpracovala: Jaroslava Starcová pro setkání knihovníků okresu Liberec dne 26. 11. 2008


Stáhnout ppt "Deník veřejné knihovny na rok 2009 Změny v evidenci činnosti knihoven."

Podobné prezentace


Reklamy Google