Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátké představení aktuálních výzev pro NNO zaměřených na podporu zaměstnanosti (3.3 a 2.1 OP LZZ) Seminář pro NNO Rumburk, 14. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátké představení aktuálních výzev pro NNO zaměřených na podporu zaměstnanosti (3.3 a 2.1 OP LZZ) Seminář pro NNO Rumburk, 14. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 Krátké představení aktuálních výzev pro NNO zaměřených na podporu zaměstnanosti (3.3 a 2.1 OP LZZ) Seminář pro NNO Rumburk, 14. 3. 2012

2 Úvodní informace Přehled aktuálních výzev na grantové projekty: 3.3 OP LZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce  cca duben – červen  přelom roku 2012 / 2013 2.1 OP LZZ Podpora aktivních politik zaměstnanosti  výzva č. 91 (16. 3. – 1. 6. 2012)  přelom roku 2012 / 2013 Sledujte prosím stránky www.esfcr.cz, kde jsou výzvywww.esfcr.cz zveřejňovány!!!

3 Oblast podpory 3.3 OP LZZ Aktuální výzva na grantové projekty:  vyhlášení: duben – červen (popř. květen – červenec)  alokace: cca 330 000 000 Kč  výše dotace na projekt: 500 000 – 6 000 000 Kč  délka projektů – max. 2 roky  územní dopad – celá ČR s výjimkou hl. m. Prahy  omezení – jeden žadatel smí předložit max. 2 projekty (odlišně zaměřené) Výzva dosud nevyhlášena, sledujte www.esfcr.cz.www.esfcr.cz

4 Oblast podpory 3.3 OP LZZ Oprávnění žadatelé (a partneři):  nestátní neziskové organizace - občanská sdružení - obecně prospěšné společnosti - církevní právnické osoby  obce a organizace zřizované obcemi  místní a občanské iniciativy - volná sdružení obcí, samospráv, sociálních partnerů či neziskového sektoru  vzdělávací a poradenské organizace – převažující předmět činnost v dané oblasti

5 Oblast podpory 3.3 OP LZZ Cílové skupiny: A. Přímá intervence  osoby do 25 let věku (včetně mladistvích do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace  fyzické osoby starší 50 let  etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí  osoby se zdravotním postižením  osoby pečující o osobu blízkou  imigranti a azylanti  veteráni válečných konfliktů Předpoklad přímého vstupu do projektu.

6 Oblast podpory 3.3 OP LZZ Cílové skupiny: B. Intervence po resocializaci  fyzické osoby, které se připravují na opuštění zařízení pro výkon trestu odnětí svobody  fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody  osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin  osoby závislé na návykových látkách Předpoklad předchozí práce s cílovou skupinou, návaznost na oblasti podpory 3.1 (sociální integrace a sociální služby) a 3.2 (integrace romských komunit).

7 Podporované aktivity v oblasti podpory 3.3 OP LZZ:  pracovní a bilanční diagnostika  motivační kurzy  poradenství  odborné vzdělávání  rekvalifikace  zajištění odborných praxí, stáží apod.  místa na zkoušku  zprostředkování zaměstnání či umístění na existující pracovní místo  tvorba pracovních míst  aktivity vedoucí k OSVČ  podpora udržitelnosti míst (poradenství, vzdělávání) Oblast podpory 3.3 OP LZZ

8 Důraz je kladen na:  znalost cílové skupiny a její jednoznačné vymezení (analýza CS)  zkušenosti žadatele / parterů s CS  přímou práci se zvolenou CS  komplexnost a provázanost aktivit, vhodné zvolení aktivit s ohledem na CS  tvorbu nových pracovních míst a uplatnění na trhu práce (specifická kritéria)

9 Oblast podpory 3.3 OP LZZ Další výzva (poslední v tomto období):  pravděpodobně přelom 2012 / 2013  alokace cca 215 000 000 Kč (odhad) Jedná se zatím o předběžný plán – možnost že tato výzva již vyhlášena nebude (realokace prostředků mezi oblastmi podpory). Sledujte www.esfcr.cz!www.esfcr.cz

10 Oblast podpory 2.1 OP LZZ Aktuální výzva na grantové projekty:  vyhlášení: 16. 3. – 1. 6. 2012 (12 hod.)  alokace: 302 000 000 Kč  výše dotace na projekt: 500 000 – 6 000 000 Kč  délka projektů – max. 2 roky  územní dopad – celá ČR včetně Prahy  omezení – jeden žadatel smí předložit max. 2 projekty (odlišně zaměřené) Výzva bude dostupná v nejbližších dnech na www.esfcr.cz!www.esfcr.cz

11 Oblast podpory 2.1 OP LZZ Základní charakteristika výzvy:  cílové skupiny: zájemci a uchazeči o zaměstnání, zejména osoby, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)  žadatelé: NNO (viz výše), organizace sociálních partnerů, vzdělávací a poradenské organizace  podporované aktivity: motivační kurzy, poradenství, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, tvorba pracovních míst, doprovodné a podpůrné aktivity

12 Oblast podpory 2.1 OP LZZ Další výzva (poslední v tomto období):  pravděpodobně přelom 2012 / 2013  alokace cca 200 000 000 Kč (odhad) Jedná se zatím o předběžné informace. Sledujte www.esfcr.cz!www.esfcr.cz

13 Závěrečné informace Veškeré informace k vyhlášeným výzvám včetně jejich příloh (i harmonogram dalších výzev) lze nalézt na www.esfcr.czwww.esfcr.cz! Dotazy, nejasnosti, konzultace:  semináře pro žadatele  časté dotazy  kontaktní osoby – emailové a telefonické dotazy

14 Děkuji za pozornost! PhDr. Josef Vošmik josef.vosmik@mpsv.cz Oddělení realizace programů – zaměstnanost Odbor implementace fondů EU, MPSV Prosím využívejte kontakty uvedené v jednotlivých výzvách!


Stáhnout ppt "Krátké představení aktuálních výzev pro NNO zaměřených na podporu zaměstnanosti (3.3 a 2.1 OP LZZ) Seminář pro NNO Rumburk, 14. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google