Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Franská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Evropa po pádu říše západořímské

3 Chlodvík (rod Merovejců) sjednotitel říše,
první král Franků Frankové za Chlodvíka přijali křesťanství (jako jediní barbaři) po jeho smrti je království oslabeno a spravováno majordomy Křest Chlodvíka, jedna z událostí kladených na počátek francouzské historie

4 Hrad Altes Schloss založený roku 629 Dagobertem
Bojoval mimo jiné se Sámem, kterým byl v bitvě u Wogastisburgu roku 631 poražen. Po jeho vládě nastává období vlády majordomů. Hrad Altes Schloss založený roku 629 Dagobertem

5 Karel Martel 732 porazil v bitvě u Poitiers Araby.
Tím zastavil jejich postup a zachránil křesťanskou kulturu před náporem islámu. Náhrobek Karla Martela v St. Denis

6 majordomus, syn Karla Martela,
Pipin Krátký ( ) majordomus, syn Karla Martela, s podporou papeže sesazuje krále a sám se jím stává, porazil Lombarďany v Itálii a dal část jejich území kolem Říma papeži – vznik papežského státu. Ochráncem papežů přestává být Byzanc a stává se jím Franská říše. . Porazil Lombarďany v Itálii a dal část jejich území kolem Říma papeži – vznik papežského státu: Pipin se tak odvděčil papeži za uznání svého královského titulu. Tento stát zanikl až roku 1870 a byl 1929 obnoven v miniaturní podobě jako Vatikán.

7 Karel Veliký na malbě Albrechta Dürera
nejvýznamnější franský král bojoval proti Arabům na Pyrenejském poloostrově – Píseň o Rolandovi vytváří obrovské impérium - pro lepší správu ho rozdělil na menší územní celky - hrabství (tam vládla hrabata) a pohraniční marky – okrajové oblasti s vojáky, kteří měli zadržet útoky nepřátel (v čele markrabata) Karel Veliký na malbě Albrechta Dürera

8 800 – Karel papežem (Lev III.) korunován císařskou korunou
= obnovení západního císařství (položeny základy Svaté říše římské). Došlo k odtržení Byzance od západní Evropy. Korunovace Karla Velikého císařem

9 Franská říše okol roku 800 území platící mírovou daň Cáchy

10 Karolinská renesance – kultura doby Karla Velikého – inspirace antikou, kterou se snažila napodobit; položila základ k vytvoření románského slohu Jezdecká soška Karla Velikého, jediná bronzová plastika lidské postavy, která se dochovala z 8. století.

11 Jednou z mála dochovaných staveb doby karolinské je brána kláštera v Lorch.

12 Katedrála Panny Marie v Cáchách
Katedrála Panny Marie v Cáchách. Její historie sahá do roku 786, kdy Karel Veliký založil kapli P. Marie, jež se později stala jádrem mohutnější církevní stavby. Zde byli v letech 936 až 1531 korunováni na římské krále panovníci Svaté říše římské.

13 oblíbeného sídla v Cáchách (Aachen, Německo)
Trůn Karla Velikého sestavený z mramorových desek stojí v palácové kapli oblíbeného sídla v Cáchách (Aachen, Německo) Na tomto trůnu byli korunování římští králové.

14 Relikviáře s ostatky Karla Velikého z dómu v Cáchách

15 Ve Franské říši se setkáváme
i s vytříbeným užitým uměním. Svědčí o tom i skleněné poháry pocházející ze 4. – 6. století.

16 Karolínská minuskule – písmo, z něhož vznikla v renesanci latinka
Merovejské písmo Karolínská minuskule – písmo, z něhož vznikla v renesanci latinka

17 Karel Veliký a jeho syn Ludvík Pobožný

18 Ludvík Pobožný syn Karla Velikého opíral svou moc o rádce z řad církve
mezi jeho syny propukly spory o dědictví 843 – verdunská smlouva = rozdělení říše mezi syny Ludvíka

19 Východofranská říše – Ludvík Němec (Německo)
Západofranská říše - Karel Holý ( později Francie) Východofranská říše – Ludvík Němec (Německo) Lotharingie – Lothar (jednotný stát tam nevznikl) Byli slabými vládci a bojovali mezi sebou. Navíc čelili nájezdům Vikingů, Maďarů a muslimů. Západní Evropa je navždy roztříštěna mezi jednotlivé státy. Titul římského císaře zaniká.

20 Jedna z iluminací tzv. první Bible Karla Holého z 9
Jedna z iluminací tzv. první Bible Karla Holého z 9. století, která představuje vševládce obklopeného evangelisty a proroky.

21 Relikviář ze Sainte – Foy pochází z konce 10. století, jedno
Lotharův kříž - pochází z doby kol. roku 1000, z pokladové sbírky dómu v Cáchách Relikviář ze Sainte – Foy pochází z konce 10. století, jedno z nejvýznamnějších děl francouzského zlatnictví všech dob

22 Franská říše Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Beneš, Zdeněk: Dějepis pro střední odborné školy 1. SPL-Práce, Praha 2001 Beneš, Zdeněk: Dějiny středověku. SPL-Práce, Praha 1994 Čapek, Vratislav, Pátek, Jaroslav: Světové dějiny I. Fortuna, Praha 1992 Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, SNP, Praha 2002 Pijoan, José: Dějiny umění 3. ODEON, Praha 1993 Sochrová , Marie: Dějepis v kostce pro střední školy, Fragment, Havlíčkův Brod 1997


Stáhnout ppt "Franská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google