Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_04 Název DUMu: Karel Veliký Pro obor vzdělávání: L/41 Předmět: Dějepis Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum:

2 Říše Karla Velikého

3 5. – 8. st. po rozpadu západořímské říše se vytváří řada barbarských států – organizace založena na kmenových vztazích spojnicí mezi řecko-římskou kulturou a západoevropskou byla francká říše, po 300 letech se podařilo vytvořit civilizaci s pevnou státní mocí dala si za úkol znovu obnovit univerzální římskou říši s centrem v západní Evropě na tomto úkolu se podílelo západní křesťanství s centrem v Římě, církev jako jediná částečně uchovala dědictví antiky (s výhradami ke všemu pohanskému)

4 Evropa po Chlodvíkově smrti 511 po Kr.

5 Vývoj franckého území

6

7

8 Karel Veliký vrcholné období francké říše nastává za vlády Karla Velikého (768 – 814) pokouší se vytvořit univerzální římskou říši hlásící se ke křesťanství, v níž vládne 1 panovník, opírá se o církevní organizace a klášterní hnutí (arcibiskupství v Mohuči a klášter ve Fuldě – 8. st- byly spolu s královským dvorem v Cáchách – Aachen- centrem kultury i politiky)

9 Karel Veliký Karel Veliký vedl za život kolem 50 válek, ovládl sever Itálie, Řím, Bavorsko, Sasko, zastavily ho až Arabové v Hispánii podařilo se mu ovládnout církev, vládl z „vůle Boží“, jmenoval biskupy, svolával církevní sněmy, určoval svátky atd., zároveň dbal na vzdělanost a obdarovával církev půdou roku 800 byl papežem Lvem III korunován v Římě císařem = oficiální obnovení římského císařství => do budoucna vznikla otázka, kdo má větší moc? císař nebo papež? – řešena po celý středověk

10 Trůn Karla Velikého

11 Říše v roce 814

12 Organizace říše Karel se pokusil dát říši jednotný hospodářský, sociální, správní i kulturní rámec hospodářství: základem velkostatek – uzavřená a celkem soběstačná hospodářská, církevní i správní jednotka

13 Vznik lenního vztahu svobodní sedláci byly nuceni postupovat své pozemky v ochranu velmožům velmoži byli odměňováni tzv. lénem (feudum) postupně vzniká vztah : lenní pán (ten, kdo poskytuje půdu) a vazal (ten, kdo půdu obdrží a má jisté povinnosti) léno bylo nejprve propůjčováno jednotlivcům, postupně se stává dědičným – z těchto lidí se stává šlechta

14 Hospodářství na velkostatcích se uplatňovala trojhonná soustava
vznikaly trhy, platilo se nejprve zbožím, později stříbrnými mincemi (denáry) stát = majetek panovníka, absolutní moc

15 Územní organizace říše
říše se rozdělovala na hrabství (v čele hrabě), stavěl vojsko pro krále, v čele vojska z několika hrabství stál vévoda v pohraničí vznikaly tzv. marky – v čele markrabě základem vojska byla jízda – z ní se vyvinulo rytířstvo

16 Územní organizace říše
říše se rozdělovala na hrabství (v čele hrabě), stavěl vojsko pro krále, v čele vojska z několika hrabství stál vévoda v pohraničí vznikaly tzv. marky – v čele markrabě základem vojska byla jízda – z ní se vyvinulo rytířstvo

17 po Karlově smrti si říši rozdělily jeho vnuci r
po Karlově smrti si říši rozdělily jeho vnuci r. 843 verdunskou smlouvou vzniká: západofrancká říše – později se z ní vyvinula Francie východofrancká říše – základ Německa 3 část (Porýní a severní Itálie) se rozpadla a o jeho území se řadu let bojovalo

18 KONEC FRANCKÉ ŘÍŠE Po smrti Karlova syna Ludvíka Pobožného
byla říše roku 843 Verdunskou smlouvou rozdělena mezi Karlovy vnuky Byli slabými vládci a bojovali mezi sebou

19 9. – 10. stol. Evropa čelí nájezdům Vikingů, Maďarů a Muslimů
Výsledek: Západní Evropa je navždy roztříštěna mezi jednotlivé státy

20 Zdroj materiálů: SOCHROVÁ, Marie; HLADÍK, Jaroslav. Testy z humanitních věd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2002, ISBN X. ČAPEK, Vratislav; PÁTEK, Jaroslav. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: Scientia, 2001, ISBN Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google