Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franská říše 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franská říše 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 Franská říše 7. ročník

2 Franská říše Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007.

3 OBSAH: Stěhování národů Rozdělení říše římské
1. středověké státy – přehled Frankové Franská říše – Merovejci Chlodvíkova vláda Mapa vývoje říše Nejslavnější majordomus Bitva u Poitiers Franská říše Karlovci Karel Veliký Rozdělení říše

4 Stěhování národů (4. – 7. století n. l.)
začalo 375 n. l. vpádem kočovných Hunů z Asie do Evropy dali do pohybu Germány (hledají si nový domov – usazují se na celém území západořímské říše) totálně se změnilo osídlení Evropy leccos.com/index.php/clanky/stehovani-narodu

5 Rozdělení říše římské - 395 n. l.
západořímská východořímská engel.ic.cz/germani/rimska_rise_4.stoleti.jpg

6 Rozdělení říše římské - 395 n. l.
západořímská 476 n. l. zanikla barbarská království východořímská trvá jako Byzantská říše do 15. století airborn.webz.cz/legiones.html

7 První středověké státy
FRANSKÁ ŘÍŠE BYZANTSKÁ ŘÍŠE ARABSKÁ ŘÍŠE východofranská říše západofranská říše

8 Frankové původně jedním ze silných germánských kmenů
pronikali na území Galie od 3. století (od pobřeží Severního moře, pravého břehu stř. toku Rýna) využili hroucení západořímské říše, své území rozšiřovali na její úkor zprvu žili v kmenech (v čele náčelníci soupeřící o moc) Germáni na hranicích Galie (4. století) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

9 Germánská království v Galii kolem roku 480
Říše Vizigótů (v Galii )       Burgundské království ( )       Frankové (zpočátku nesjednocení) cs.wikipedia.org/wiki/Francie_v_pozdní_antice

10 Franská říše - Merovejci
R. 481 králem všech Franků – Chlodvík z rodu Merovejců odstranil ostatní náčelníky pojítkem stmelení - křesťanství Křest přijal Chlodvík od biskupa v Remeši. cs.wikipedia.org/wiki/Chlodvík_I.

11 Chlodvíkova vláda výbojná politika (vládl 30 let)
(podmanil si velkou část území dnešní Francie a Německa) po jeho smrti – říše nejednotná (v podstatě 4 království, v nichž vládnou bratři bojující o nadvládu nad celou říší) majordomové – úředníci fr. krále starali se o královský dvůr měli nejvíce pravomocí (ani se pak neohlíželi na skutečného krále) Chlodvík diktuje sálský zákoník

12 Mapa vývoje franského území za vlády Chlodvíka

13 Dagobert I. – vládl na poč. 7. st.
Childebert, Chlothar, Chlodomir a Theuderich, synové franského krále Chlodvíka (miniatura z Chronique de France, 1493; Národní knihovna, Turín) Dagobert I. – vládl na poč. 7. st. podařilo se mu vládnout jako svrchovaný panovník v boji ho porazil kupec Sámo

14 Nejslavnější majordomus
Karel Martel (Kladivo) z rodu Karlovců drží sjednocený majordonát úspěchy na poli válečném  r. 732 v bitvě u Poitiers porazil Araby (zachránil Evropu před jejich invazí, po porážce se už nikdy přes Pyreneje neodvážili) simonak.eu/.../h_k/10_25.jpg bigbloger.lidovky.cz/blog/6699/90108/001.jpg

15 bitva u Poitiers Francisca - zbraň, která spasila západní svět.

16 Franská říše - Karlovci
Poslední merovejští panovníci byli slabí a neschopní. R. 751 majordomus Pipin III. (Krátký) z rodu Karlovců svrhl Merovejce a prohlásil se franským králem. Nejslavnějším panovníkem z rodu Karlovců byl Karel Veliký.

17 Karel Veliký úspěšný válečník říše dosáhla největšího rozsahu
(celá Galie, sev. Itálie, většina současného Německa)

18 Karel Veliký Korunovace na římského císaře papežem Lvem III.
o Vánocích r. 800 v katedrále sv. Petra papež stojí výše než kterýkoli panovník tradicí – císař vždy korunován v Římě papežem is.muni.cz/.../web/pages/stredoveky-stat.html upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/S...

19 Karel Veliký Reorganizoval říši:
rozdělil ji na hrabství v čele s hrabaty budoval příhraniční území na obranu hranic – marky (s vojenskou posádkou) budovány královské dvorce s paláci říše neměla hl. město – král s družinou zemi objížděl, nejčastěji ale pobýval v Cáchách trůn Karla Velikého v Cáchách

20 Karel Veliký Moudře se staral o rozvoj vzdělanosti a kultury:
doba tzv. karolínské renesance (znovuzrození ve smyslu obnovení antické kultury) středisky kultury – kláštery, panovnický dvůr vydávání příkazů a nařízení – písemně podporoval vznik škol zval na svůj dvůr učence a umělce podporoval opisování knih dvořané a úředníci – číst, psát vytvořeno nové písmo = karolínská minuskule (malá písmena abecedy – latinka) Karel Veliký se sám naučil číst až v dospělosti, ale psát neuměl.

21 Karel Veliký – první sjednotitel
na evropském kontinentu – obraz znázorňuje rozvoj kultury Karel Veliký – první sjednotitel na evropském kontinentu

22 Rozdělení franské říše
Karlovi nástupci nedokázali udržet tak velkou říši pohromadě boje o moc  843 tzv. verdunská smlouva = zn. rozdělení franské říše (vnuci KV) západofranská (dnešní Francie) východofranská (dnešní Německo) pás území mezi oběma státy (pozdější Lotrinsko) a území severní Itálie V 10. století se na území východofranské říše vytvořila Svatá říše římská.

23 Rozdělení franské říše

24 Téma: Franská říše – 7. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Franská říše 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google