Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franská říše Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o franské říši.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franská říše Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o franské říši."— Transkript prezentace:

1 Franská říše Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o franské říši.

2 Základní pojmy družiník leník feudál hrad rytíř rytířská kultura daně
majordomus král karolinská renesance jarl drakkar sága runy

3 Franská říše po skončení stěhování národů se germánské kmeny Franků trvale usadily v západní Evropě, pod vedením krále Chlodvíka, který franské kmeny sjednotil, expandují i do střední Evropy Frankové útočí na Sasy, Slovany, Avary, roku 732 (pod vedením Karla Martela) porazili v bitvě u Poitiers Araby, kteří obsadili téměř celý Pyrenejský poloostrov Franští králové přidělovali svým družiníkům jako odměnu půdu v léno (feudum), stávali se z nich leníci (feudálové) – budoucí šlechta, později se půda dědí z otce na syna

4 Franská říše šlechta na výhodných místech (kopce, křižovatky cest, brody) stavěla opevněné hrady vrstva nižších šlechticů vytvořila rytířský stav rytíři se stali ochránci křesťanských hodnot, vytvořili soubor pravidel – rytířskou kulturu ovládnutá území rozdělená do krajů spravovali franští králové pomocí úředníků, kteří vybírali od poddaných (rolníků) poplatky (daně) pro krále moc franských králů postupně upadala, do čela říše se postavili majordomové (správci)

5 Franská říše Karel Martel Pipin III. Krátký majordomus
zavedl profesionální armádu porazil Araby, zastavil jejich pronikání do západní Evropy Pipin III. Krátký syn Karla Martela, původně majordomus roku 751 se stal franckým králem

6 Zápis do sešitu Franská říše
trvalé usazení germánských kmenů Franků v západní Evropě pod vedením krále Chlodvíka (sjednotitel Franků) i střední Evropa útočí na Sasy, Slovany, Avary 732 bitva u Poitiers vítězství nad Araby (Karel Martel) svým družiníkům jako odměnu půdu v léno (feudum) → z nich leníci (feudálové) – budoucí šlechta stavba hradů vytvoření rytířského stavu, rytíři = ochránci křesťanských hodnot, soubor pravidel – rytířská kultura úředníci vybírali od poddaných (rolníků) poplatky (daně) pro krále moc králů upadá, do čela říše majordomové (správci)

7 Franská říše Karel Veliký syn Pipina Krátkého
za jeho vlády franská výbojná politika vyvrcholila roku 800 korunován papežem v Římě císařem Karel se považoval za nástupce římských císařů a hodlal obnovit jejich obrovskou říši (stejně tak byzantští císařové) obr. 1

8 Franská říše Karel Veliký podporoval kulturu, hovoříme o tzv. karolinské renesanci (snaha navázat na antickou vzdělanost a kulturu) z jeho jména vznikl i český titul panovníků – král nechal si vystavět královský palác v německém městě Cáchy po Karlově smrti se jednotná říše rozpadla (843), na jejím území začaly pozvolna vznikat dva nové státy, Francie a Svatá říše římská (pozdější Německo) jeho následovníci si říši rozdělili Verdunskou smlouvou

9 Zápis do sešitu Karel Veliký vyvrcholení franské výbojné politiky
roku 800 korunován císařem hodlal obnovit jejich obrovskou říši po vzoru Říma podporoval kulturu → tzv. karolinská renesance (snaha navázat na antiku) královský palác ve městě Cáchy po jeho smrti se rozpadla (843) začaly vznikat dva státy, Francie a Svatá říše římská rozdělení říše Verdunskou smlouvou

10 Vikingové obyvatelstvo pobřeží Severní Evropy
germánské kmeny – chov dobytka, lov, rybolov, mořeplavci, obchodníci, řemeslníci v čele společnosti volený král, pak šlechta (jarlové), sedláci a válečníci, otroci Frankové je nazývali Normané, Slované zase Varjagové obávané byly jejich válečné lodě s dračími hlavami – drakkary vikingští bohové: Ódin (nejvyšší bůh), Thór (bůh hromu a blesku), Frigg (manželka Ódina, bohyně zrození), Loki (bůh lsti a lží), Hel (bohyně smrti)… činy svých bohů a hrdinů opěvovali v hrdinských básních – ságách používali runové písmo

11 Vikingové stol. – vikingské výpravy za kořistí (prakticky celá Evropa), za obchodem (Rusko), za novými sídlišti: Island, Grónsko, S. Amerika (dříve než Kolumbus!), Normandie potomci Vikingů (Rurik) založili pozdější slovanský stát – Kyjevskou Rus obr. 2

12 Zápis do sešitu Vikingové Severní Evropa
germánské kmeny – zemědělci, lovci, mořeplavci, obchodníci, řemeslníci v čele král, šlechta (jarlové), sedláci a válečníci, otroci jiná jména: Normané, Varjagové válečné lodě s dračími hlavami – drakkary vikingští bohové: Ódin (nejvyšší bůh), Thór (bůh hromu a blesku), Frigg (bohyně zrození)… ságy (hrdinské básně), runové písmo stol. – výpravy za kořistí, za obchodem, za novými sídlišti potomci Vikingů (Rurik) založili Kyjevskou Rus

13 OPAKOVÁNÍ Franská říše Vikingové
trvalé usazení germánských kmenů Franků v západní Evropě pod vedením krále Chlodvíka (sjednotitel Franků) i střední Evropa útočí na Sasy, Slovany, Avary 732 bitva u Poitiers vítězství nad Araby svým družiníkům jako odměnu půdu v léno (feudum) → z nich leníci (feudálové) – budoucí šlechta stavba hradů vytvoření rytířského stavu, rytíři = ochránci křesťanských hodnot, soubor pravidel – rytířská kultura úředníci vybírali od poddaných (rolníků) poplatky (daně) pro krále moc králů upadá, do čela říše majordomové (správci) Karel Veliký vyvrcholení franské výbojné politiky roku 800 korunován císařem hodlal obnovit jejich obrovskou říši po vzoru Říma podporoval kulturu → tzv. karolinská renesance (snaha navázat na antiku) královský palác ve městě Cáchy po jeho smrti se rozpadla (843) začaly vznikat dva státy, Francie a Svatá říše římská rozdělení říše Verdunskou smlouvou Vikingové Severní Evropa germánské kmeny – zemědělci, lovci, mořeplavci, obchodníci, řemeslníci v čele král, šlechta (jarlové), sedláci a válečníci, otroci jiná jména: Normané, Varjagové válečné lodě s dračími hlavami – drakkary vikingští bohové: Ódin (nejvyšší bůh), Thór (bůh hromu a blesku), Frigg (bohyně zrození)… ságy (hrdinské básně), runové písmo stol. – výpravy za kořistí, za obchodem, za novými sídlišti potomci Vikingů (Rurik) založili Kyjevskou Rus

14 Otázky a úkoly Kdo byl sjednotitelem Franků?
Z čeho vzniklo slovo feudál? Jak bys toto slovo řekl/a česky? Kdo to byli rytíři? Zkus vysvětlit, proč asi franský král Karel získal přídomek Veliký. Jaké státy vznikly po rozpadu Karlovy říše? Kdo to byli Vikingové? Jak jim jiné národy říkaly? Znáš nějaké vikingské bohy? Zjisti, co v současnosti znamená slovo sága.

15 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – franská říše obr. 2 – drakkar


Stáhnout ppt "Franská říše Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o franské říši."

Podobné prezentace


Reklamy Google