Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franská říše a Karel Veliký

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franská říše a Karel Veliký"— Transkript prezentace:

1 Franská říše a Karel Veliký
VY_32_INOVACE_01-03 Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance

2 Franská říše – Chlodvík I.
Na počátku stál Chlodvík I., král germánských Franků z rodu Merovejců. Chlodvík I. během své vlády ( ) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Přenesl sídlo do Paříže. Přijetí křesťanství bylo pro Chlodvíka I. roku 486 politickým tahem (pouze 10 let po rozpadu západořímské říše). Proces christianizace velmi dlouhý.

3 Chlodvíkův křest roku 486, vyobrazení ze 14. století
Autor: Neznámý, Název: Bapteme de clovis.jpg Zdroj:

4 Majordomát ( ) Majordomus = správce dvora, stále se zvětšující vliv na krále (králové z rodu Merovejců slabí panovníci). Na konci 7. století nejsilnějším majordomem Pipin II. Sice Merovejcům královský titul ponechal, faktickou mocí však disponoval on a jeho následníci. Syn Karel Martel (Kladivo) zastavil muslimy v bitvě u Poitiers roku 732 při tažení z Hispánie na sever.

5 Království (751 – 800) Sbližování s římskou kurií za Martelova syna Pipina III. Krátkého, ten nakonec papežem roku 751 korunován franským králem. Graf - zvyšující se pozice moci Karlovců.

6 Papež korunuje Pipina III. Krátkého franským králem
Autor:Jean Fouquet (1420–1480) Název:Pepin le Bref.jpg Zdroj:

7 Císařství (800 – 814) Největšího rozmachu dosáhla Franská říše za Pipinova syna Karla Velikého (vládl ), podle něhož se celý rod nazývá Karlovci. Franská říše Karlovců se postupně stala rozhodující mocností v západní Evropě a protiváhou Byzantské říše na východě. Roku 800 korunoval papež Lev III. během vánočních bohoslužeb v Římě Karla Velikého císařem. Na západě tak obnovena římská říše. Středověký římský císař se měl stát vládcem a ochráncem všech západních křesťanů.

8 Mramorový trůn Karla Velikého Aachen ( Cáchy)
Autor:Holger Weinandt, Název:Königsthron Aachener Dom.jpg Zdroj:

9 Císař Karel Veliký Porazil Sasy i Avary a donutil je přijmout křesťanství. Podporoval římskou církev a rozšiřoval ve své říši její vliv. Říše neměla stálé hlavní město (nedostatek potravin pro celý dvůr). Nejraději však pobýval v Aachenu, zde vystavěl císařský palác, kde také pohřben.

10 Katedrála v Aachenu, zde ve zlaté schráně roku 814 pohřben Karel Veliký
Autor:x(Aleph), Název:Aachen Cathedral North View at Evening.jpg Zdroj:

11 Karolinská renesance Dvůr Karla Velikého se stal významným střediskem kultury, negramotnost zbytku Evropy (kromě Byzance) . Vydával nové zákony, nechal vybudovat školy, katedrály a kláštery. Na svůj dvůr zval učence, architekty, filozofy… Aachen se tak stal hlavním centrem vzdělanosti západní části křesťanského světa. Pro potřeby mnichů byl vytvořen nový typ písma, tzv. karolinská minuskula.

12 Karolinská minuskula (karolina)
Karolinská minuskula je knižní i listinné písmo užívané téměř v celé Evropě od 8. do 12. století (malá písmena). Velká písmena (majuskula) později – původně z latinských textů. Asi od 12. století nahrazeno gotickým písmem.

13 Ukázka písma karolinská minuskula (karolina)
Autor:moine inconnu , Název:Caroline 2.jpg Zdroj:

14 Ukázka gotického písma, které od 12. stol. nahradilo písmo karolinu
Autor:Arpingstone , Název:Calligraphy.malmesbury.bible.arp.jpg Zdroj:

15 Karel Veliký a psaní Sám císař Karel Veliký se prý nikdy psát nenaučil. Je však znám jeho podpis.

16 Monogram Karla Velikého
Autor: Charlemagne, Název: Karldergrossesignatur.svg Zdroj:

17 Karlovi následníci Po smrti Karla Velikého roku 814 úspěšně vládl jeho syn Ludvík Pobožný. Po smrti Ludvíka roku 843 však dochází k rozdělení říše mezi 3 syny. Hovoříme o tzv. Verdunské smlouvě. Počátek vývoje samostatných států : Z – Francie V – Svatá říše římská

18 Rozdělení Franské říše – Verdunská smlouva
Autor: Treaty_of_Verdun.svg: Christoph S., Wolpertinger derivative work: AdolfPorn (talk), Název:Treaty of Verdun cs.svg Zdroj:

19 Rozpad Franské říše Po Verdunské smlouvě se Franská říše definitivně rozpadla. Nastupují samostatné dějiny Francie a Svaté říše římské. Další snahou o obnovu kultury a vzdělanosti ve Svaté říši římské až za dynastie Otonců v 10. století.

20 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Franská říše a Karel Veliký"

Podobné prezentace


Reklamy Google