Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku (vybraná schémata)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku (vybraná schémata)"— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku (vybraná schémata)

2 Podniková ekonomika Vědní disciplína, zaměřená na jeden ze subjektů tržního hospodářství – podnik – , který je plánovitě organizovanou hospodářskou jednotkou, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky popř. služby. Podnik působí v určitém okolí a uspokojuje určité potřeby a tak realizuje zisk.

3 Určující faktory podniku
a) Závislé na hospodářském systému b) Nezávislé na hospodářském systému Faktory závislé na hospodářském systému Autonomní určování hospodářského plánu (princip autonomie Výdělečný princip (maximalizace zisku) Princip soukromého vlastnictví Centrální národohospodářský plán Princip plnění plánu Princip společenského vlastnictví A Tržní hospodářství (autonomní podnik) B Plánované hospodářství (podnik = výkonný orgán národního hospodářství) Podnik Faktory nezávislé na hospodářském systému Výrobní faktory (práce, hmotný investiční majetek – materiál) Princip hospodárnosti Finanční rovnováha

4 Členění hospodářských jednotek
Hospodářské jednotky Výrobní hospodářství Spotřební hospodářství (domácnosti) Podniky služeb Podniky produkující věcné výkony Banky Podniky na získávání surovin Obchodní podniky Podniky na výrobu výrobních prostředků Dopravní podniky Pojišťovny Podniky na výrobu spotřebních statků Ostatní podniky služeb

5 Schéma vývoje v průmyslu
Zdroje Cíle MARKETING naplnění potřeb Potřeby I A E analýza rezerv ekonomická kritéria rozhodování o inovaci zpětná vazba o naplnění potřeb okolí

6 Předpoklady fungování tržního mechanizmu
I. Hospodářsko – společenský řád, garantující: 1. Autonomii nabídky, poptávky vč. možnosti ji realizovat 2. Působení mechanizmu rizika a příležitosti - Větší riziko, větší …… - při neúspěchu nést důsledky (zákon o konkurzu a vyrovnání) 3. Svobodný přístup na trh a rovné konkurenční příležitosti (korupce!) II. Právní rámec - garantující zachování trhu a konkurence (antimonopolní zákony) - proti nekalé soutěži (antidumping, klamavá reklama) - na ochranu spotřebitele (inspekce jakosti, hygienické normy…)

7 Zdroj: The Fraser Institute (www.fraserinstitute.org)
Maximální hodnota: 10

8

9 III. Tržní infrastruktura
Vymahatelnost práva, průhlednost právních norem, rychlost rozhodování soudů (tzv. index právní neprůhlednosti) Fungování tržně relevantních institucí (banky, hypotéky, směnky, kapitálový trh, zdroje „dlouhých“ peněz…) Znalosti a informace (podnikatelů, občanů, bankovních úředníků, managerů) Dostatečná kupní síla Dostatek zboží Čím méně splněno, tím více netržní charakter Hodnocení EU: ČR – země s fungující tržní ekonomikou, ale …

10 Zdroj: www.opacity-index.com
Index neprůhlednosti 2001 Země Pořadí Hodnota indexu Singapur 1 29 Chile 2 36 USA Velká Británie 3 38 Hongkong 4 45 Itálie 5 48 Maďarsko 6 50 Litva 8 58 Polsko 13 64 Česká republika 18 71 Turecko 20 74 Ruská federace 84 Čína 21 87 Zdroj:

11 V tržním prostředí je nutno dále mj. respektovat:
Omezenost výrobních zdrojů Existence více možností jejich použití (oportunitní náklady) Jiný charakter trhů Nutnost spolehlivých informací Význam faktoru času

12 Systémový přístup k podniku
Podnik – vnitřně organizovaný komplex lidských a věcných činitelů (K, Kv, P, S, T, E, O) Jedná se o relativně izolovaný systém (vztahy s okolím přes vstupy a výstupy) u kterého analyzujeme jeho chování a strukturu

13 Podnik jako systém X Y X2 X1 X , Y Y Y Y .... ale i X DX Xt+1 – Xt
struktura chování , Yt+1 Xt+1 , X Xt Yt Xt míra přírůstku míra růstu

14 Analýza chování podniku I.
1) Celkové tendence (expanzita) vývoje Míra růstu x, y x t+1 x t Změny x, y x t+1 – xt (Dx, Dy) Míra přírůstku x, y Dx , Dy x y 2) Změna struktury celkového vstupu a výstupu: příklady X1 podíl mzdových nákladů na celkových nákladech (ČR vers. SRN) X X2 podíl odpisů na celkových nákladech Y1 podíl nových výrobků na celkové produkci Y Y2 podíl výrobků high-tech na celkové produkci (event. na exportu)

15 Analýza chování podniku II.
3) Náročnost výstupu na vstup a jeho složky X …….… ukazatel nákladovosti Y X1 (mzdy) … mzdová náročnost produkce X2 (odpisy)…odpisová (fondová) náročnost produkce X3 (energie)…energetická náročnost produkce X4 (suroviny) …. surovinová náročnost produkce

16 Analýza chování podniku III.
4) Účinnost (produkční využití) vstupu a jeho složek ve vztahu k výstupu Y ….. Celková účinnost vstupu X Y ….. Účinnost pracovní síly (produktivita práce) X1 Y ….. Účinnost výrobního zařízení X2 5) Ukazatelé rentability (pro zisk = Y - X) Y - X ….. Nákladová rentabilita Y - X ….. Rentabilita tržeb Y

17 Konkrétní ukazatelé vstupu a výstupu
Výnosy – peněžní částky, patřící podniku ( bez ohledu na faktické inkaso) Náklady - peněžní částky, účelně vynaložené na získání výnosů Hospodářský výsledek = výnosy – náklady ( +…….zisk, - ……ztráta ) Příklady kategorií zisku EBIT- zisk před zaplacením daní a započtením úroků (provozní zisk) EBT= EBIT – nákladové úroky NOPAT – zdaněný zisk před započtením úroků EAT- čistý zisk ( po započtení úroků a zdanění)

18 Analýza struktury I. Jaké změny probíhají ve vnitřní struktuře:
- degenerativní - kvantitativní (+ event. -) x x, y y x, y - strukturální - udržovací y x, y x

19 Analýza struktury II. - kvalitativní (absorbované) y x
- kvalitativní (neabsorbované) x x x y y y

20 Toky statků a finanční toky
Peněžní a kapitálový trh Vlastní kapitál Cizí kapitál Výběry Zisky Splátky Úroky Vklady Úvěry Účetnictví Financování Zásobování Odbytový trh Stav likvidních prostředků Dispozitivní faktor Sklad nedokončené výroby Pracovní síly Stav personálu Tvorba podnikového Výkonu (produkce) Odbyt Podniky Hmotný investiční majetek Stav Investičního majetku Elementární faktory Sklad hotových výrobků Zásoby surovin, pomocných a provozních látek Materiál Domácnosti Financování Účetnictví Daně Poplatky Příspěvky Toky statků Příplatky Subvence Toky peněz Stát


Stáhnout ppt "Nauka o podniku (vybraná schémata)"

Podobné prezentace


Reklamy Google