Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivnost."— Transkript prezentace:

1 Efektivnost

2 VÝNOSY- klíč pro zjišťování efektivnosti
a) Provozní - prodané výrobky, služby (tržby) z hlavní činnosti - prodej zásob - aktivace vlastní výroby b) Finanční - z účastí, finančních investic (neprovozní) c) Mimořádné VÝNOSY – NÁKLADY = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( ZISK, EVENT. ZTRÁTA) T = p . q

3 2 přístupy ke zjišťování efektivnosti
a) Hospodářský výsledek (zisk – ztráta) (účinnost přeměny vstupů na výstupy, t.j. chování) b) EVA (schopnost vyprodukovat více, než jsou náklady na kapitál) A dále nutno zjišťovat C F ( CASH FLOW)

4 Zjišťování hospodářského výsledku
- Provozní výnosy + Finanční výnosy Mimořádné výnosy výnosy = - + Provozní náklady + Finanční náklady Mimořádné náklady náklady Provozní výsledek + Finanční výsledek Mimořádný výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním Daně po zdanění Čerpání z rezervních fondů Příděly rezervním fondům hospodářský výsledek minulých let bilanční zisk (+) bilanční ztráta (-)

5 (zdaněný zisk před úroky)
Výnosy Přímé náklady = Náklady CF EBIDTA = Odpisy = EBIT (provozní zisk = zisk před zdaněním a úroky) x (1- d) Daně Nákladové úroky = = EBT Zisk před zdaněním NOPAT (zdaněný zisk před úroky) Daně = Čistý zisk (EAT) (po zdanění) ROICE, ROCE, EVA ROA, ROE rentabilita tržeb

6 Funkce zisku 1) Kriteriální (ukazatele rentability) z čistého zisku
NOPAT EBIT hrubé rozpětí ČZ VK ČZ Aktiva ČZ Tržby ČZ Náklady (ROE – výnosnost VK) (ROA – výnosnost CA) NOPAT VK + dlouhodobé dluhy (ROIC – výnosnost kapitálu investorů) EBIT aktiva (BEP – základní výdělečná síla podniku) hrubé rozpětí tržby (koeficient hrubého příspěvku)

7 Další funkce zisku 2) rozvojová (zdroj akumulace)
3) rozdělovací (kolik státu) 4) motivační (zainteresovanost)

8 Cash – Flow (CF) CF = ČZ + ODP Vyřešit nesoulad mezi náklady a výdaji
a mezi výnosy a peněžními příjmy CF = ČZ + ODP Co ovlivňuje CF: změny pohledávek, dluhů placení dividend změny stavu zásob Pozor – volný CF (při oceňování podniku) VCF = EBIT x (1 – d) + odp.± změna prac. kap. – inv. (disk. volný CF)

9 čili je rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a finančním vyjádřením, př.: nákup zařízení na úvěr obdržíme suroviny, ale zaplatíme později je časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi a jejich účtováním př.: mzdy průběžně náklad, ale výplata (výdaj) jednorázově.

10 Metody zjišťování CF a) Přímá:
CF = výnosy (příjmového typu) – náklady (výdajového typu) b) Nepřímá: CF = ČZ + Náklady (nevýdajového typu př. odpisy) – výnosy (nepříjmového typu př.  pohledávek)

11 Zjišťování ukazatele EVA
NOPAT EBIT (1 – d) Vl. Jmění + dlouhod. dluhy ROICE (ROCE) = (výnosnost kapitálu investorů) EVA = EBIT x (1 – d) – C x WACC (ekonomická přidaná hodnota) = NOPAT – C x WACC C … dlouhodobě investovaný kapitál (vlastní i cizí)

12 Výpočet ukazatele EVA Uvažujme podnik, jehož NOPAT (provozní zisk po zdanění, který lze aproximovat výrazem [EBIT x (1 – t)]) za hodnocený rok činil 116,4 mil. Kč, sazba daně z příjmů byla 35 %, průměrný stav celkové hodnoty finančních zdrojů byl mil. Kč, z toho 700 mil. Kč tvořil vlastní kapitál a 300 mil. Kč cizí kapitál. Průměrné míry nákladů na kapitálové složky byly kd = 10 % u cizího a ke = 12,6 % u vlastního. Vypočítejte EVA za hodnocený rok. Nejprve vypočítáme WACC: WACC = 0,3 x 0,1 x (1 – 0,35) + 0,7 x 0,126 = 10,77 %. EVA = – x = Kč. Podnik ve sledovaném období ekonomickou přidanou hodnotu vytvořil. Činila 8,7 mil Kč.

13 Výn. – Nákl. = Hosp. výsledek
Zisk Výn. – Nákl. = Hosp. výsledek (zisk x ztráta) Funkce zisku: Kriteriální (ukazatele rentability) Rozvojová (zdroj akumulace) Rozdělovací (co státu) Motivační (zainteresovanost)


Stáhnout ppt "Efektivnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google