Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

_________________________________________

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "_________________________________________"— Transkript prezentace:

1 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) KONEC MENU 0/12 1

2 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Hodnocení investic Hodnocení investic Podstatou hodnocení je porovnání vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice přinese. Porovnávají se jednorázové investiční náklady, vynaložené na začátku projektu s budoucími očekávanými výnosy. Výnosy jsou tvořeny ziskem a odpisy (cash flow = zisk + odpisy) a je nutné je přepočítat na současnou hodnotu. KONEC MENU 1/12 2

3 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Hodnocení investic Hodnocení probíhá ve čtyřech krocích: určení nákladů na investici odhadnutí budoucích výnosů (nejdůležitější a zároveň nejsložitější úkol) určení nákladů na kapitál – tzv. diskontní sazba výpočet současné hodnoty cash flow SHCF KONEC MENU 2/12 3

4 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 2. Současná hodnota Cash Flow ….....……hodnota cash flow v daném roce k…………….diskontní sazba, neboli náklady na kapitál t……………..rok n…………….očekávaná životnost investice KONEC MENU 3/12 4

5 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 3. Metody hodnocení investic Doba návratnosti investice Tato metoda hledá dobu, při níž platí: Obecně platí, že kratší doba investice je výhodnější a musí platit, že doba návratnosti musí být nižší než doba životnosti investice. Doba návratnosti se zjistí postupným načítáním jednotlivých ročních částek SHCF. KONEC MENU 4/12 5

6 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 3. Metody hodnocení investic Metoda čisté současné hodnoty Čistá současná hodnota investice je dána rozdílem mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady Pro přijetí investice musí čistá hodnota investice v posledním roce investice nabývat kladných hodnot. KONEC MENU 5/12 6

7 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 3. Metody hodnocení investic Metoda vnitřního výnosového procenta (VVP) VVP je taková diskontní míra, při níž se současná hodnota cash flow rovná investičním nákladům: Udává předpokládanou výnosnost investice, kterou lze porovnat s požadovanou výnosností. Rozdíl je potom mírou rizika projektu. KONEC MENU 6/12 7

8 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 3. Metody hodnocení investic Lze postupovat podle tohoto vzorce: …..zvolené úrokové (diskontní) sazby, pro něž musí platit, že ..čisté současné hodnoty inv. pro diskontní míry KONEC MENU 7/12 8

9 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 4. Příklady Příklad 1: Uvažujme následující investiční projekt: Koupíme stroj v ceně 1 mil. Kč, životnost stroje je 5 let, lineární odepisování, požadovaná výnosnost je 10%. Roční zisky po zdanění se vyvíjely podle tabulky níže: V kterém roce (popř. mezi kterými lety) můžeme počítat s dobou návratnosti investice? KONEC MENU 8/12 9

10 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 4. Příklady Příklad 2: Vložíte do malého podniku investici Kč. Očekáváte, že na konci každého roku po dobu 4 let obdržíte výnos Kč, určete: Vniřní výnosové procento Uskutečníte tuto investici, víte-li, že lze očekávat budoucí zhodnocení vložených peněžních prostředků ve výši 17%? KONEC MENU 9/12 10

11 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 4. Příklady Příklad 3: Podnik chce investovat do nákupu stroje o ceně Kč o době životnosti 5 let a lineárními účetními odpisy. Požadovaná výnosnost investice je 10%. Daň ze zisku počítejte 20%. V důsledku investice se zvýšily jednotlivé ukazatele takto: KONEC MENU 10/12 11

12 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ 4. Příklady Příklad 5: Vyplatí se investice Kč s návratností Kč/ rok s životností 3 let, k=10%. IN= t= 3 roky CF = Kč/rok k=10% KONEC MENU 11/12 12

13 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: Web: KONEC MENU 12/12 13


Stáhnout ppt "_________________________________________"

Podobné prezentace


Reklamy Google