Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy financí 3. hodina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy financí 3. hodina."— Transkript prezentace:

1 Základy financí 3. hodina

2 Efektivní úroková míra
ie – roční úroková míra, která dává za rok při ročním úročení stejnou budoucí hodnotu, jako roční úroková míra při častějším přičítání úroků. ie = (1 + i/m)m – 1

3 Příklad Najděte efektivní úrokovou míru, která odpovídá 4 % p.a.
při pololetním při čtvrtletním při měsíčním připisování úroků

4 Výpočet ie = (1 + 0,04/2)2 – 1 ; ie = 0,0404 ie = (1 + 0,04/4)4 – 1 ; ie = 0,0406 ie = (1 + 0,04/12)12 – 1 ; ie = 0,0407

5 Současná hodnota Pokud se bavíme o současné hodnotě, máme na mysli dnešní hodnotu budoucích výnosů, plateb atd. Jednoduše ji zjistíme z následujícího vzorce: SH = ∑ Zn/ (1+i)n Zn – výnosy v jednotlivých obdobích i – požadovaná úroková míra

6 Příklad Určete současnou hodnotu investice, jejíž výnosy jsou:
1. rok – 180 mil. 2. rok – 120 mil. 3. rok – 45 mil. Počáteční kapitál je 250 mil., požadovaná míra výnosu je 12 %. Nebude výhodnější uložit peníze na dvouletý termínovaný vklad s úrokovou mírou 2,4 %?

7 Řešení SH = 180/(1+0,12)1 + 120/(1+0,12)2 + 45/(1+0,12)3
Termínovaný vklad: 250 * (1 + 0,024)2 = 262,144 Vidíme, že SH investice je vyšší, než budoucí výnos z termínovaného vkladu.

8 Pokud není n přirozené číslo
využijeme následující vzorec: Ko = Kn (1 + i)no * (1 + l * i) Kde no je nejbližší nižší přirozené číslo k číslu n a l = n – no. Pozor! v tomto případě se jedná o tzv. smíšené úročení (kombinace složeného a jednoduchého) – lze samozřejmě ponechat n i jako racionální číslo!

9 Příklad na objasnění Kolik si musíme uložit, abychom za pět let a tři měsíce měli Kč při úrokové míře 1,6 % p.a.? Úroky jsou připisovány jednou ročně.

10 Řešení Ko – ?; Kn – 100 000 no – 5; l – 3/12; i – 0,016 Ko = 100 000
(1+0,016)5 * (1+3/12*0,016) Ko = ,10

11 Čistá současná hodnota
Investora nejen že zajímá současná hodnota, on také musí zvažovat velikost počáteční investice. K rozhodování mu pomůže určení čisté současné hodnoty. ČSH = SH – K (současná hodnota očištěná o počáteční kapitál)

12 Pokud je čistá současná hodnota záporná,
znamená to, že investice do takového projektu povede ke ztrátě. Investujte tedy pouze do takových projektů, jejichž čistá současná hodnota je kladná! Čím vyšší ČSH, tím lépe – za jinak neměnných podmínek volíme projekt s nejvyšší ČSH.

13 Příklad Nakoupí investor obligace v nominální hodnotě Kč, pokud je jejich tržní cena Kč, vynášejí roční kupon ve výši 6,5 %, požadovaná výnosnost je 5 % a splatnost je 5 let?

14 Řešení ČSH = SH – K SH = 650/(1+0,05)1 + 650/(1+0,05)2 + ...
+ 650/(1+0,05) /(1+0,05)5 = 2814, ,26 = 10649,42 ČSH = ,42 – = 217,42 Jak vidno, nákup obligací se vyplatí!

15 Příklady na procvičení
Vypočtěte úrokovou míru a počáteční vklad, jestliže v prvním roce byl stav účtu Kč a v druhém roce Kč. Úroky se připisují jednou ročně. Máme možnost koupit obligaci za Kč. Za dva roky ji prodáme za Kč. Uvažujeme úrokovou míru 3 % p. a. a roční připisování úroků. Je to výhodné?

16 3) Jako ekonomický ředitel ve společnosti se rozhodujete pro jednu z investičních variant. Uvažujte úrokovou míru 3 %. Varianta A Varianta B Vložený kapitál Výnos 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok

17 Teoretické otázky CB – její funkce Dělení bank Inflace Deflace
Dezinflace Nominální úroková míra Reálná úroková míra

18 A to je pro dnešek vše!


Stáhnout ppt "Základy financí 3. hodina."

Podobné prezentace


Reklamy Google