Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 5. 1. 2012 5. 1. 2012 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 5. 1. 2012 5. 1. 2012 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 5. 1. 2012 5. 1. 2012 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 Tématická oblast: Hospodaření podniku – členění nákladů a výnosů podniku Hospodaření podniku – členění nákladů a výnosů podniku Předmět Ekonomika Ekonomika Anotace: Výukový materiál slouží k ucelení informací o principech náhledu na hospodaření podniku. Pomáhá utvořit studentům přehled o jednotlivých oblastech firmy z pohledu finančního. Výukový materiál slouží k ucelení informací o principech náhledu na hospodaření podniku. Pomáhá utvořit studentům přehled o jednotlivých oblastech firmy z pohledu finančního. Šablona Číslo materiálu III/2-34 III/2-34 III/2-34-19 III/2-34-19 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026

2 Členění nákladů  účetní hledisko – provozní, finanční, mimořádné  podle nákladových druhů  podle vztahu k objemu výroby  podle fází koloběhu hospodářských prostředků  podle účelu vynaložení  v závislosti na změně

3 Náklady – účetní hledisko Provozní – spotřeba materiálu, spotřeba energie, mzdové náklady, nájemné, daně a poplatky, pokuty a penále, náklady na dopravu, atd. Finanční  úroky z úvěru (bance platíme za půjčené peníze),  operace s cennými papíry (cena prodané akcie je nižší než cena na akcii uvedená),  kurzové ztráty (bankovky jsme nakoupili za určitý kurz a prodáme je za kurz nižší) Mimořádné – manka a škody

4 Náklady – nákladové druhy  spotřeba materiálu, nakupovaného zboží,  odpisy majetku,  spotřeba prací a služeb jiných podniků (opravy, přeprava, služby spojů),  mzdy a ostatní úhrady pracovníkům za vykonanou práci,  finanční úhrady (úroky, pojistné)

5 Náklady – vztah k objemu výroby Variabilní (proměnlivé) – mění se při změnách objemu produkce a mohou být:  proporcionální – celkové náklady se mění přímo úměrně se změnou objemu, průměrné náklady na jednotku produkce jsou konstantní (např. spotřeba základního materiálu),  progresivní – celkové náklady rostou rychleji než objem výroby (při zvýšení intenzity práce vzniká více zmetků, nebo zvýšení výroby vyvolá vyplácení příplatků za práci přesčas),  degresivní – celkové náklady rostou pomaleji než objem výroby (snížení ztrát a odpadu materiálu)

6 Náklady – vztah k objemu výroby (pokračování) Fixní (stálé) – jsou na růstu objemu výroby nezávislé. (nájemné, mzdy vedoucích pracovníků, silniční daň, zálohy na elektřinu, vodu, plyn, … atd.) !!!! FIXNÍ + VARIABILNÍ = celkové náklady !!!!!!!!!!

7 Náklady - podle fáze koloběhu hospodářských prostředků  náklady na pořízení – propočty spotřeby materiálu, bilanci materiálu, normování zásob …  náklady na výrobu – mzdy výrobních dělníků, spotřeba energie, spotřeba materiálu …  náklady na realizaci – při prodeji finálních výrobků (skladování, obaly, distribuce …)

8 Náklady - podle účelu vynaložení  Přímé – je možné je přímo určit na kalkulační jednici  Nepřímé - není možné je přímo určit na kalkulační jednici Kalkulační jednice = jeden kus, jeden pár, atd. Pozn.: Vysvětleno bude podrobněji v kapitole „kalkulace“ Náklady – v závislosti na změně MEZNÍ náklady – určují, o kolik se zvýší celkové náklady, pokud zvýšíme objem výroby o jednotku (1 kus, 1 kg, … ) zvýšíme objem výroby o jednotku (1 kus, 1 kg, … )

9 Členění výnosů Provozní – tržby za prodané výrobky, zboží a poskytnuté služby poskytnuté službyFinanční  tržby z prodeje cenný papírů,  úroky z vkladů (máme účet u banky a z uložených peněz nám banka přičítá úroky), peněz nám banka přičítá úroky),  kurzové zisky (bankovky jsme nakoupili za určitý kurz a prodáme je za kurz vyšší). kurz a prodáme je za kurz vyšší).

10 Členění výnosů (pokračování) Mimořádné  zúčtování rezerv (peníze, které firma používá na úhradu krizových a problémových situací v podniku – požár, přírodní katastrofy,... atd.),  Příjmy z prodeje odepsaného investičního majetku

11 Možnosti zvyšování výnosů (určete a následně doplňte příklady)  zvyšováním výkonů materiálových  materiálových  mzdových  ostatních Možnosti snižování nákladů (určete u konkrétních druhů – jakým způsobem)  zvyšováním cen výkonů  zvyšováním ostatních výnosů

12 Použité zdroje: 1. ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie - stručný přehled. Zlín, CEED, 2012. ISBN 80-902552-4-8. CEED, 2012. ISBN 80-902552-4-8. 2. MACH, J. Ekonomika pro SOU: obor kuchař/číšník. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-671-9 3. Vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 5. 1. 2012 5. 1. 2012 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google