Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČASTÉ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 8. října 2013 Ing. Petra Salačová, OAP Ústí nad Labem 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČASTÉ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 8. října 2013 Ing. Petra Salačová, OAP Ústí nad Labem 1."— Transkript prezentace:

1 ČASTÉ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 8. října 2013 Ing. Petra Salačová, OAP Ústí nad Labem 1

2 Nejčastější chyby v projektech I.  Chybné datum zahájení projektu  Chybné datum ukončení projektu  Nesplnění definice pro příjemce v dané oblasti podpory  Chybně nastavené etapy  Dokumenty musí být s datem před registrací  Indikátory - nesprávně zvolené (nezvolené) indikátory vzhledem k aktivitám projektu - datum plnění indikátorů 2

3 Nejčastější chyby v projektech II.  Projekt nebyl v souladu s cíli a aktivitami prioritní osy a oblasti podpory  Aktivity projektu nesplňovaly podmínku investice (rekonstrukce/modernizace)  Nedostatečný popis jednotlivých aktivit projektu bez vazby na rozpočet  Nedostatečný rozsah či dopad projektu  Zaměření projektu nepřispívá k dosažení cíle dané oblasti podpory 3

4 Nejčastější chyby v projektech III.  U víceetapových projektů nevyčerpáno 50 % CZV v termínu  Rozpočet projektu - neuvedení nebo nesprávné zařazení DPH vzhledem k aktivitám projektu - nesprávné zařazení výdajů do rozpočtových položek projektu  Nárokování vyšší dotace  Ostatní ZV jsou vyšší než 10 (8)% CZV projektu  Chybně nastavený finanční rámec projektu (po odečtení nezpůsobilých výdajů od CZV – nedodržení minimální přípustné výše CZV na projekt) 4

5 Nejčastější chyby v projektech IV.  Špatně zařazení žadatelé dle velikosti podniku  Nedostatečně nebo nesprávně popsaná horizontální kritéria  Partnerství – pouze formální a neprůhledná role partnera bez popisu zapojení do jednotlivých fází projektu  Zkušenosti žadatele – často uvedeny zkušenosti partnera nikoliv žadatele  Nedostatečné či pouze formálně posouzení projektu z hlediska VP ve studii proveditelnosti  Nedostatečný popis výběrových řízení 5

6 Nejčastější chyby v projektech V.  Příliš stručný popis technické a časové proveditelnosti projektu  Nesoulad finančního plánu s aktivitami projektu či výpočtem finanční mezery  Nekvalitně a neúplně popsaný marketingový mix projektu  Nedostatečně nebo příliš formální popis finanční udržitelnosti projektu a udržitelnosti po organizační stránce  Nedostatečně popsané neinvestiční projekty 6

7 Nejčastější chyby v projektech VI.  Žádost Benefit nebyla podepsána statutárním zástupcem žadatele  Do tištěné verze žádosti Benefit bylo ručně vpisováno  Nepravomocná rozhodnutí  Nedoloženy všechny povinné přílohy (dle přílohy č. 1 PPŽ)  Doložené povinné přílohy nebyly úplné  Nebyly doloženy originály (ověřené kopie) příloh, pouze jejich prosté kopie  Přílohy neobsahovaly titulní listy 7

8 Jak předejít chybám?  Seznámit se a prostudovat dokumentaci pro přípravu projektu vydanou ROP SZ 1.Výzva pro danou oblast podpory 2.Příručka pro žadatele včetně příloh 3.Příručka pro příjemce včetně příloh Dále prostudovat: Programový dokument Prováděcí dokument ke každé výzvě je dokumentace aktualizována – používat vždy platnou pro danou výzvu!!! 8

9 Dokumentaci najdete… http://www.nuts2severozapad.cz/pro- zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2  Zvolte vyhlášenou výzvu např. č. 43  Na výše uvedeném odkazu najdete i aktuálně vyhlášené výzvy v daných oblastech podpory, ale i další dokumenty, které jsou důležité pro předložení projektu 9

10 Děkuji Vám za pozornost

11


Stáhnout ppt "ČASTÉ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 8. října 2013 Ing. Petra Salačová, OAP Ústí nad Labem 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google