Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ježíšova velekněžská modlitba I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ježíšova velekněžská modlitba I"— Transkript prezentace:

1 Ježíšova velekněžská modlitba I
Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

2 Ježíšova velekněžská modlitba (Jan 17,1-25)
Přišla „ta hodina“ a Ježíš se modlí ke svému Otci. Ježíš všechno opouští. Dokáži se takto modlit i já? Je to rozhovor mezi Ježíšem a jeho Otcem: plný pravdy, lásky, ale také bolesti. Je to modlitba našeho velekněze a je neoddělitelná od jeho oběti na kříži. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

3 Jom kippur – den smíření
„den trýznění duší“ nebo „očista od hříchu“; den, kdy Hospodin odpustil Izraeli zhotovení zlatého telete pod horou Sinaj; den, kdy Abrahám uzavírá smlouvu s Hospodinem; den postu a modliteb. Velekněz přináší smírnou oběť. Izraelský lid je takto znovu smířen s Hospodinem a opět si uvědomuje, že je vyvoleným národem, svatým lidem. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

4 Ježíšova velekněžská modlitba
má strukturu této židovské slavnosti. Ježíš se den před svou smrtí obrací k Otci a nabízí sám sebe jako oběť a modlí se za všechny, kteří budou v něho věřit. Ježíš říká svému Otci: „Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe“. Takto bude oslaven Otec. Také moje modlitba má směřovat k tomuto cíli. Ježíš zde odhaluje věčný život: skutečné poznání Otce, které zde na zemi můžeme objevit pouze svojí vírou a láskou. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

5 „Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe“
V Ježíšově poslušnosti se naplňuje jeho synovství. Toto je symbolem nového kněžství, které spočívá právě na kříži. Pro křesťana je kříž skutkem lásky. Tato láska je opravdovou Boží slávou. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

6 Přímluva za učedníky Ježíš se přimlouvá za své učedníky, aby byli ochotní stejně jako on se cele vydat do Otcových rukou; aby mohli zpřítomňovat Boha ve světě. Touto modlitbou nás Ježíš zasvěcuje Otci. Zasvěcená osoba existuje pro druhé, je druhým darována. Posvětit se – darovat Bohu, znamená nebýt už sám pro sebe, ale jsem pro ty druhé. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

7 Konec časů přicházíme do Božího království.
Třetí moment Ježíšovy modlitby sahá až na konec časů. Tato modlitba je pro nás stálá až do okamžiku smrti, a pak pokud se nechám posvětit, proměnit Kristem, přicházíme do Božího království. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014


Stáhnout ppt "Ježíšova velekněžská modlitba I"

Podobné prezentace


Reklamy Google