Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP"— Transkript prezentace:

1

2 Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP
XXV. Seminář energetiků, Vyhláška o pravidlech stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla z SZTE a „bezemisních“ zdrojů tepla Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

3 Zákon o ochraně ovzduší
V zákoně o ochraně ovzduší již od roku 2002 Zmocnění k vydání vyhlášky nebylo dosud naplněno (zatím jen rozsudky městských soudů a NSS) Řada zájmových skupin – komplikovaná jednání V roce 2009 zpracován první návrh hodnocení ekonomické přijatelnosti Od roku 2007 příprava nového zákona o ochraně ovzduší Návrh nového zákona o ochraně ovzduší původně neobsahoval povinnost připojení k SZTE nebo využití „bezemisních“ zdrojů tepla Primárně problém energetické koncepce Vloženo až při projednávání ve vládě 3

4 Zákon o ochraně ovzduší
§ 16 odst. 8 (+ odst. 9 – zmocnění) Povinnost pro fyzické a právnické osoby při nové výstavbě nebo změně stávající stavby využívat teplo ze soustav zásobování tepelnou energií nebo ze zdrojů tepla, které nejsou stacionárními zdroji („bezemisní“ zdroje – tepelné čerpadlo, elektrokotel, solární systémy…), pokud je to pro ně ekonomicky přijatelné a technicky možné Technická možnost a ekonomická přijatelnost se hodnotí v rámci řízení podle stavebního zákona Obec s rozšířenou působností vydává k řízení podle stavebního zákona závazné stanovisko z hlediska svých kompetencí v oblasti ochrany ovzduší 4

5 Nově připravovaná právní úprava
Cíl právní úpravy – stanovit jasná pravidla a sjednotit postup při hodnocení ekonomické přijatelnosti MŽP zřídilo meziresortní pracovní skupinu (MŽP, MPO, MMR, ERÚ, SMO, TS ČR, ADTT, ČPS, SFŽP) Zpracován přehled nákladů investičních a provozních, které by měly být brány v potaz (vč. nákladů na údržbu a revize, měření emisí a poplatky) Možnost využít tabelované hodnoty, nebo dokládat výši jednotlivých položek Externality nejsou zohledňovány Vydefinovány 3 možné varianty přístupu ke stanovení ekonomické přijatelnosti

6 Nově připravovaná právní úprava
Navržené varianty: Stanovení ekonomicky přijatelné ceny tepla na národní úrovni Stanovení ekonomicky přijatelné tepla na regionální úrovni (kraj, okres, ORP/obec, příp. další) Stanovení ekonomicky přijatelné ceny tepla individuálně Co znamená „ekonomicky přijatelné“?

7 Investiční náklady Náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost Náklady na stavební úpravy Náklady na kompletní zařízení zdroje tepla a související technologie, vč. nákladů na výměníky a akumulační nádobu Náklady na zprovoznění zdroje tepla (výchozí revize, garanční měření apod.) Náklady na vybudování/posílení plynové přípojky Náklady na úpravy/posílení elektrické přípojky Náklady na úpravy otopné soustavy vč. Vyregulování Náklady na odpojení/připojení k SZTE

8 Provozní náklady Náklady na celkovou cenu paliva pro dodávky tepla
Náklady na celkovou cenu elektřiny pro dodávky tepla Náklady na výrobu tepla pro vytápění a teplé užitkové vody Mzdové náklady na obsluhu/dozor zdroje tepla vč. pojištění Náklady na teplonosné médium Náklady na měření emisí nebo na kontrolu technického stavu a provozu Náklady na poplatky za emise Ostatní administrativní náklady - zpracování hlášení, statistik, vyhodnocení provozu atd. Náklady na údržbu, servis a revize (cca. 3-5 % investičních nákladů ročně)

9 Výpočet Doba životnosti 15 let Diskont (kolik?)
Reálná doba návratnosti (Tsd) IN investiční výdaje projektu Vnitřní výnosové procento (IRR) kde: Tž doba životnosti

10 Další kroky Další postup: Dopracování RIA
Diskuse v rámci pracovní skupiny Zpracování věcného návrhu vyhlášky Zpracování paragrafového znění VPŘ, MPŘ Legislativní rada vlády Vydání vyhlášky (2015) nebo Zapracování do novely vyhlášky č. 480/2012 Sb.

11 Novela vyhlášky č. 480/2012 Výhody:
Již zavedená povinnost hodnotit ekonomickou výhodnost Jasně definované osoby, které mohou zpracovávat energetický posudek (energetický audit) Hodnotí se varianty Probíhá novelizace vyhlášky Nevýhody: Stávající text není zcela vyhovující a dostatečně jasný Energetický posudek je povinný až od 200 kW Nutné doplnění zákona Jiné cíle

12 Související problematika
ASEK Územní energetické koncepce Závazná stanoviska SEI Územně plánovací dokumentace (zejména územní plány měst a obcí a stavební regulativy) Dotační politika státu, krajů, měst a obcí

13 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google