Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich."— Transkript prezentace:

1

2 NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich energetickou efektivnost, technickou proveditelnost, ekonomickou náročnost a míru snížení zejména emisí CO2. Byly prověřeny možnosti administrace s ohledem na kontrolovatelnost dosažených výsledků podpořených projektů a minimalizaci nároků na míru vyžadovaných podkladů. Vzhledem k povinnostem vlastníků k  disponovat průkazem energetické náročnosti budov zpracovaným na základě její dokumentace (viz zák.č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) doporučuje miniPS-BD postupovat výpočtovou metodou hodnocení ENB před a po provedených opatřeních. PD tak i PENB jsou pro žadatele současně podkladem pro výběrová řízení na dodavatele stavby.

3 NZÚ – BD 2015 Dokládané dokumenty: PENB
Všechny požadované hodnoty pro splnění podmínek i pro stanovení přínosů Programu jsou v PENB uvedeny Energetický posudek Zákonná povinnost pokud nedojde ke změně zákona č. 406/2000 Sb. Projektová dokumentace Jednoduchá PD pro přehled provedených opatření

4 Oblasti podpory Oblast podpory A.1 – snižování energetické náročnosti Oblast podpory A.2 – snižování energetické náročnosti (památkově chráněné budovy) Oblast podpory B – výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností Oblast podpory E – neinvestiční podpora

5 Oblast podpory A – soubor opatření
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory A – soubor opatření Zateplení, výměna výplní otvorů úpravu a regulaci provozu otopné soustavy a přípravy a rozvodu TV Využití OZE, kombinovaná výroba el. a tepla, CZT, TČ, kondenzační plynové kotle úpravou a modernizací větrání vč. instalace systémů nuceného větrání se ZZT Modernizace osvětlovací soustavy ve společných prostorách

6 Oblast podpory A.1 – stanovené vypočtené ukazatele
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory A.1 – stanovené vypočtené ukazatele Neobnovitelná primární energie musí být menší než její hodnota stanovená pro referenční budovu Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A o 40% oproti stavu před realizací opatření Průměrný součinitel prostupu tepla musí být menší než jeho hodnota stanovená pro referenční budovu

7 Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů
Oblast podpory A.1 – výše podpory Celková výše podpory se stanoví jako součet nákladů na opatření ve stavební části, přičemž výše podpory činí 600 Kč na m2 energeticky vztažné plochy, a na opatření v technických systémech, kde může činit až 30 % nákladů na jejich pořízení. Celková dotace může činit max. 30 % z prokázaných nákladů přímo souvisejících s realizovanými opatřeními.

8 Dobrovského 1399/15, 612 00 Brno, Královo Pole
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Dobrovského 1399/15, Brno, Královo Pole 190 = 41% z 322,6 MWh/rok

9 Oblast podpory A.2 – stanovené vypočtené ukazatele
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory A.2 – stanovené vypočtené ukazatele Součinitel prostupu tepla měněných prvků obálky musí být lepší jak doporučené hodnoty ČSN – 2, např. zateplení obvodových stěn na hodnotu U nižší než 0,25 W/m2,K (cca 140mm tepelné izolace) zateplení střechy na hodnotu U nižší než 0,16 W/m2,K (cca 200mm tepelné izolace) výměna otvorových výplní na hodnotu Uw nižší než 1,1 W/m2,K

10 Oblast podpory A.2 – stanovené vypočtené ukazatele
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory A.2 – stanovené vypočtené ukazatele Měněné technické systémy Zdroje tepla na vytápění a přípravu TV (účinnost dle typu zdroje a dodávky paliva min. 82%) Nucené větrání se ZZT (účinnost min. 75%) Solární systémy musí splnit požadavek na min. účinnost dle vyhl. Č. 441/2012 Sb.

11 Oblast podpory A.1 – výše podpory
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory A.1 – výše podpory Celková výše podpory se stanoví jako součet nákladů na opatření ve stavební části, přičemž výše podpory činí 350 Kč na m2 energeticky vztažné plochy, a na opatření v technických systémech, kde může činit až 30 % nákladů na jejich pořízení. Celková dotace může činit max. 30 % z prokázaných nákladů přímo souvisejících s realizovanými opatřeními.

12 Oblast podpory B – stanovené vypočtené ukazatele
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory B – stanovené vypočtené ukazatele Obdobné jako v programech ZU a NZU

13 Oblast podpory E Podpora na projektovou dokumentaci (nad rámec PENB)
Podmínky poskytování podpory na snižování energetické náročnosti bytových domů Oblast podpory E Podpora na projektovou dokumentaci (nad rámec PENB) Podpora na zpracování energetického posudku Podpora na zajištění odborného dozoru při provádění realizace

14 www.novazelenausporam.cz Zelená linka: 800 260 500
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: ,


Stáhnout ppt "NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich."

Podobné prezentace


Reklamy Google