Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí sekce primární prevence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí sekce primární prevence"— Transkript prezentace:

1 Vedoucí sekce primární prevence
Mgr. Martina Kekulová Ostrava 2008

2 Proto je pro nás praxe východiskem i cílem
Až praxe rozhoduje o přínosu myšlenky Proto je pro nás praxe východiskem i cílem

3 Struktura organizace:
KPPP – komplexní program primární prevence Vzdělávání – semináře a výcviky KVP Metodický časopis - Prevence

4 Certifikace: Dne 18. června 2007 udělilo MŠMT na základě návrhu Výboru pro udělování certifikací při MŠMT certifikáty odborné způsobilosti pro - Komplexní program primární prevence Vzdělávání v oblasti primární prevence Ediční činnost v oblasti primární prevence

5 Program KPPP: funguje nepřetržitě od roku 1994
průběžně je realizován na cca 40 školách (ZŠ,SŠ) realizátory jsou vždy vysokoškoláci (psychologové, speciální pedagogové) s odbornými a sebezkušenostními výcviky každé dítě v tomto programu projde 40 hodinami přímé práce s vysokoškolsky vzdělaným odborníkem

6 Základní cíle KPPP: dlouhodobá komplexní péče o populaci se střední mírou rizika, vyhledávání a ošetření dětí rizikových ve vztahu k SPJ minimalizovat SPJ a naučit děti je rozpoznat a umět na ně reagovat upozornit děti na možná rizika SPJ a uvést na pravou míru jejich případné mýty vztahující se k oblasti zneužívání návykových látek i k ostatním SPJ působit na emocionální a postojovou složku osobnosti, posílení některých stránek osobnosti a rozvoj přijatelných forem komunikace

7 Cílové skupiny: děti I. stupně ZŠ žáci II. stupně ZŠ
studenti I. ročníků středních škol Dále komunikujeme s pedagogy daných škol a s rodiči!

8 Cílové skupiny: ukázka práce s žáky I. stupně ZŠ

9 Cílové skupiny: ukázka práce s žáky II. stupně ZŠ

10 Průběh KPPP: stupeň ZŠ (3., 4. a 5. třída)
využíváme interaktivní metody, aktivity a hry, program má informativní charakter téma - zneužívání nejčastějších návykových látek (nikotinismus, alkoholismus a gamblerství) a zdůraznění zdravého životního stylu časová dotace – dvě vyučovací hodiny

11 Průběh KPPP: II. stupeň ZŠ (6. - 9. třída)
pracujeme s rizikovými faktory – sebevědomí, hodnoty, komunikativní dovednosti, mezilidské vztahy, právní vědomí, nabídka alternativních forem jednání a chování využíváme diskuse, nácviky, interaktivní metody časová dotace – šest vyučovacích hodin na třídu (3 bloky po dvou vyučovacích hodinách)

12 Průběh KPPP: I. ročníky SŠ
závisí na zakázce školy, opět pracujeme s rizikovými faktory – sebevědomí, hodnoty, komunikativní dovednosti, mezilidské vztahy, právní vědomí, nabídka alternativních forem jednání a chování využíváme diskuse, nácviky, interaktivní metody časová dotace – deset vyučovacích hodin na třídu (5 bloků po dvou vyuč. hodinách)

13 Doplňkové aktivity: Adaptační výjezdy – pro třídy nastupující na
II. stupeň nebo na střední školu dle metodiky uveřejněné v Prevenci 2/2007 Kohezivní výjezdy – dle zadání žádající školy Kompenzační výjezdy – zaměřené na nápravu vztahů mezi dětmi „Naše třída“ – program pro děti 5. a 6. tříd zohledňující přestup na II. Stupeň, komunikační dovednosti

14 Průběh komunikace mezi zájemcem o službu (školou) a organizací:
zájemce kontaktujte ředitelku organizace, je dohodnut základní rámec práce, časové a ekonomické podmínky vedoucí sekce KPPP kontaktuje vedení školy a ŠMP, domluví formu spolupráce v písemné podobě s konkrétní vzájemnou dohodou o průběhu programu: Návrh spolupráce mezi školou a organizací Oslovení TU a rozhovor s TU Stručná pravidla pro žáky Informovaný souhlas

15 Průběh komunikace mezi zájemcem o službu (školou) a organizací:
samotná realizace programu, konzultace s TU, ŠMP i dětmi komunikace s rodiči - písemnou formou nebo třídní schůzky hodnocení kvality a efektivity programu (dotazníky, konzultace a rozhovory s žáky i pedagogy, ŠMP) po ukončení KPPP škola obdrží podrobnou zprávu o průběhu programu s doporučeními k následné práci se třídami (konzultováno se ŠMP, TU a vedením školy)

16 Výhody a rizika realizace KPPP:
s dětmi pracuje VŠ odborník (psycholog nebo speciální pedagog), lektoři jsou pod odbornou supervizí vnitřní i vnější) vycházíme z konkrétní zakázky školy program probíhá v rámci školní docházky a je součástí preventivního programu školy program je dlouhodobý a komplexní (do školy vstupujeme opakovaně, navazujeme na předešlý rok) zdůrazňujeme přítomnost TU v hodinách prevence

17 Výhody a rizika realizace KPPP:
se školou je navázána úzká spolupráce, organizace je po celou dobu v kontaktu se ŠMP – Metodická setkání ŠMP škole je předána závěrečná zpráva, která je konzultována, v organizaci je založena a vycházíme z ní při další zakázce jsme certifikovaná organizace

18 Výhody a rizika realizace KPPP:
financování osobnost lektora někteří učitelé jsou nespokojeni – program narušuje jejich učební plán nebo projevují malý zájem o průběh programu ve třídách nepřesné nastavení podmínek na počátku programu mezi školou a organizací (nejasná zakázka a vysoká očekávání ze strany školy či organizace)

19 KONTAKTY PhDr. Helena Vrbková, ředitelka organizace tel.: Mgr. Martina Kekulová, vedoucí sekce primární prevence tel.: Lupáčova 14, Praha 3,

20 Praxe je pro nás východiskem i cílem !


Stáhnout ppt "Vedoucí sekce primární prevence"

Podobné prezentace


Reklamy Google