Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00009), dále jen „Projekt“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00009), dále jen „Projekt“"— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00009), dále jen „Projekt“ Doporučení k vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu

2 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu Hlavní indikátory vykazující sociální práci v rámci Projektu Kontakty Intervence Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí záznamů o průběhu poskytování sociální služby, které je poskytovatel povinen vést dle ust. písm. f) § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

3 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu kontakt  Oboustranná interakce mezi sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, trvající nad 10 minut  Interakce vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby.  Nestrukturovaný rozhovor pracovníka s klientem který koresponduje s cíli služby (a případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem).

4 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu  Kontakt může být osobní, telefonický, elektronický, písemný  Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (po 10 minutách) !!!

5 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu Kontakty, které lze vykazovat pro Projekt Kontakty specifikovaný uživatel využívá alespoň něco z nabídky pracovníka nespecifikovaný kontakt se zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení volného času prvokontakt jednání se zájemcem o službu, depistáž

6 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu intervence  Sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více (intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence)  Vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje, je součástí osobní dokumentace o klientovi.  Má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele.

7 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu  Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta (e-mail je součástí dokumentace o poskytování služby)

8 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu Intervence, které lze vykazovat pro Projekt Intervence Skupinové intervence Kurzy, vzdělávání, edukace Rodinná terapie, rodinná sezení Skupinové intervence Individuální intervence Externí (kooperativní) intervence

9 Individuální intervence Sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta (obvykle trvající 30 minut a více) Do časového objemu intervence lze započíst : samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Pokud je individuální intervence prováděna dvěmi pracovníky (a k přítomnosti více pracovníků existují opodstatněné důvody), načítá se časový objem intervence 2x.

10 Individuální intervence Zápis o individuální intervenci Zápis o intervenci je veden v osobní dokumentaci uživatele. Prokazatelný záznam o intervenci by měl obsahovat :  datum, kdy k intervenci došlo  obsah intervence (průběh sociální práce s klientem, výstup nebo závěr z poskytnuté intervence, dopad na zakázku uživatele a celkově na jeho nepříznivou situaci )  časový rozsah poskytnuté intervence  jméno a podpis pracovníka(ů), jež intervenci uživateli poskytl(i)

11 Skupinové intervence Vykazované intervence se nevztahují k počtu účastníků skupinové aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s klienty a počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity. Z tohoto důvodů je doporučováno, aby si pracovníci vedli evidenci skupinových (popř. i individuálních) intervencí. Takto vedený přehled poskytnutých intervencí by měl obsahovat …  jméno pracovníka  jména (značky klientů), jimž byla intervence poskytnuta  datum, kdy byla intervence poskytnutá  stručný obsah intervence

12 Skupinové intervence Do časového objemu intervence lze započíst : samotnou skupinovou práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Vedle evidence intervencí u každého pracovníka je však nezbytné, aby byl průběh sociální práce (intervence) veden v osobní dokumentaci uživatele služby !!!

13 Skupinové intervence Skupinová práce s klienty skupinová terapie (komunity) Zápis o skupinové sociální práci v dokumentaci uživatele soc. služby Zápis o skupinových intervencích jsou vedeny v osobních dokumentacích uživatelů sociální služby, tak aby byl zřejmý průběh a návaznost sociální práce s klientem. Záznam o intervenci v dokumentaci klienta by měl obsahovat :  označení skupinové intervence  datum, kdy k intervenci došlo  obsah skupinové práce s klienty + záznam o dopadu skupinové práce na uživatele, popř. na řešení jeho problému a celkové nepříznivé sociální situace  časový rozsah skupinové terapie  jméno a podpis pracovníka (ů), jež intervenci uživateli poskytl(i) (pokud není uvedeno v evidenci práce pracovníka)

14 Skupinové intervence Kurzy, vzdělávací aktivity, edukace motivační kurzy, počítačové kurzy, výuka anglického jazyka Zápis o absolvování výuky v dokumentaci uživatele soc. služby Záznam o absolvování výuky je veden v osobní dokumentaci klienta. Měl by obsahovat :  datum, kdy kurz, lekce proběhla  označení čísla absolvované lekce, bloku apod. U vzdělávacích aktivit je vhodné mít zpracován přesný popis kurzu s rozdělením do jednotlivých bloků popř. lekcí.

15 Skupinové intervence Rodinná terapie, sezení Intervence se nevztahují k jednotlivým členům rodiny, ale k rodině jako celku a k počtu pracovníků, kteří intervenci provedli Zápis o rodinné terapii nebo sezení v osobní dokumentaci uživatele soc. služby Záznam o rodinném sezení je veden v osobní dokumentaci klienta. Měl by obsahovat :  datum, kdy k terapii, sezení došlo  obsah intervence + záznam o dopadu sezení na celkové řešení nepříznivé situace rodiny  časový rozsah rodinné terapie, sezení  jméno a podpis pracovníka (ů), jež intervenci uživateli poskytl(i) (pokud není uvedeno v evidenci práce pracovníka)

16 Kooperativní (externí) intervence Intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten. Jedná se např. o jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby. Do časového objemu intervence lze započíst: časový rozsah samotného jednání zápis o jednání do osobní dokumentace uživatele služby

17 Kooperativní (externí) intervence Zápis o kooperativní intervenci v dokumentaci uživatele služby  datum, kdy k intervenci došlo  specifikace instituce, se kterou bylo vedeno jednání  obsah intervence, výstup z jednání a dopad tohoto jednání na řešení nepříznivé situace uživatele služby  časový rozsah jednání  jméno a podpis pracovníka, který s institucí jednal

18 Vykazování intervencí a kontaktů v rámci Projektu Za intervenci nebo kontakt není možno považovat:  aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci  aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality)  aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině  aktivity, které nejsou řádně dokumentovány

19 Doporučení pro evidenci kontaktů a intervencí  Měsíční evidence kontaktů a intervencí podle pracovníků ve službě (dobrá praxe) objem poskytnuté sociální práce se vztahuje k pracovníkům Přehled pracovníka o poskytnutých intervencích a kontaktech obsahuje jméno pracovníka jména (značky klientů), jimž byla intervence poskytnuta datum, kdy byla intervence poskytnutá časový rozsah poskytnuté intervence stručný obsah intervence podpis pracovníka  I přes evidenci kontaktů a intervencí ve výkazech pracovníků je nezbytné evidovat skutečnosti o poskytnuté sociální práci v osobní dokumentaci uživatele služby (viz. výše)


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00009), dále jen „Projekt“"

Podobné prezentace


Reklamy Google