Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pololetní zhodnocení průběhu projektu Chci zůstat ve škole, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 za období září 2013 – leden 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pololetní zhodnocení průběhu projektu Chci zůstat ve škole, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 za období září 2013 – leden 2014."— Transkript prezentace:

1 Pololetní zhodnocení průběhu projektu Chci zůstat ve škole, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 za období září 2013 – leden 2014

2 Klíčové aktivity projektu 1.Práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga se žáky, rodiči a pedagogy 2.E-learning 3.Webové stránky projektu

3 Práce školních psychologů a školních speciálních pedagogů na školách K 31.1.2014 byla péče odborníků poskytnuta 1779 žákům – z toho 214 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – z toho ¼ žáků byla poskytnuta individuální odborná péče – ¾ žáků prošly skupinovými aktivitami

4 Individuální péče – 399 žáků PSYCHOLOGOVÉ • 107 klientů jednorázově • 85 klientů opakovaně SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ • 58 klientů jednorázově • 149 klientů opakovaně

5 Práce se třídami – 77 tříd • 60 jednorázových vstupů do tříd – Primárně preventivní program – Třídnická hodina • 17 opakovaných vstup ů do tříd – Stmelování kolektivu – Řešení problémového chování některých žáků

6 Práce psychologů • Řešení výchovných obtíží • Pomoc při volbě profesní orientace • Řešení osobních a osobnostních obtíží žáků (řešení úzkosti, pomoc při zvládání stresu aj.) • Zlepšovaní navazování kontaktu s vrstevníky • Pomoc při zvládání náročné rodinné situace

7 Práce psychologů • Relaxace individuální či skupinové • Individuální dopomoc ve výuce např. u žáků s poruchou pozornosti • Konzultace osobních a partnerských problémů zákonných zástupců s důrazem na minimalizaci negativních dopadů na psychiku dětí

8 Konzultace s pedagogy na téma • Problémové chování žáků • Vztahové problémy v třídním kolektivu • Výukové obtíže žáků • Osobní záležitosti pedagogů • Příprava na jednání s rodiči

9 Témata konzultací s pedagogy • Společná konzultace rodič-učitel-psycholog • Konzultace při spolupráci školy a pedagogicko psychologické poradny a dalšími odborníky • Konzultace k e-learningu • Skupinové relaxace pro pedagogy

10 Práce speciálních pedagogů • individuální a skupinové reedukace v oblasti českého jazyka a matematiky • grafomotorické nácviky • Péče o žáky mimořádně nadané • Péče o žáky cizince • jednaní s rodiči žáků - nejčastěji doporučují vhodné přístupy při domácí přípravě nebo řeší výchovné obtíže žáků.

11 Práce speciálních pedagogů • participace na primárně preventivních programech ve třídách, případně je sami vedou. • účast na třídních schůzkách • účast na zápisech do prvních tříd • screeningová vyšetření zaměřená na zjištění specifických poruch učení • screeningová vyšetření školní připravenosti na vstup do školy

12 Témata konzultací s pedagogy • výukové a výchovné obtíže jednotlivých žáků • používání speciálně pedagogických pomůcek u žáků s poruchami učení, pomoc při jejich vyhledávání a vytváření • speciálně pedagogická témat e-learningu

13 Témata konzultací s pedagogy • závěry odborných zpráv (např. z pedagogicko- psychologické poradny) • odeslání žáka na odborné vyšetření do PPP • na některých školách na žádost pedagogů semináře pro pedagogy na téma školní zralost a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení.

14 Vzájemné porovnání škol psychologové – počet klientů

15 Vzájemné porovnání škol speciální pedagogové – počet klientů

16 Vzájemné porovnání škol - práce se třídami

17 E-learning • K 31.1.2014 bylo v e-learningu zaregistrováno 227 pedagogů (z 249 pedagogických pracovníků působících na zapojených školách), účast tedy byla 91% • závěrečný test splnilo 224 pedagogů, všichni úspěšně – obdrží certifikát • 3 pedagogové závěrečný test nedokončili.

18 E-learning – zpětná vazba • Upozornění na gramatické chyby  • Nejasnost, případně nejednoznačnost některých otázek • Chybné odpovědi v průběhu září • Pozitivní ohlasy od pedagogů ze 3. ZŠ 

19 Webové stránky • Využívány zejména kvůli e-learningu • Uveřejňována průběžná hodnocení projektu • On-line poradna zůstala nevyužita

20 Plány na druhé pololetí • Pokračování individuální péče • Pokračování prací se třídou např. i formou aktivit zapadajících do výuky – relaxace v TV, tématická kresba v Vv, dramatizace v Hv, interaktivní besedy na vybraná témata zdraví, sociální vztahy, bezpečné užívání internetu atd. • Hodnocení průběhu projektu ze strany učitelů a ředitelů, možná i rodičů

21 Závěrečné hodnocení projektu • Závěrečná konference proběhne v druhé půlce července 2014

22 Pokračování působení odborníků na školách • Zatím jsme nenašli žádnou vhodnou výzvu, v jejímž rámci by bylo možné získat prostředky na pokračování stávajícího modelu • Ve spolupráci s městem Kolín hledáme možnosti, jak zajistit působení odborníků na školách alespoň v menším rozsahu, podle potřeb jednotlivých škol

23 Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný den 


Stáhnout ppt "Pololetní zhodnocení průběhu projektu Chci zůstat ve škole, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0028 za období září 2013 – leden 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google