Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktická příprava k akreditaci podle JCI ve Fakultní nemocnici v Motole Anna Skalická, Kateřina Vašatová, Fakultní nemocnice v Motole, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktická příprava k akreditaci podle JCI ve Fakultní nemocnici v Motole Anna Skalická, Kateřina Vašatová, Fakultní nemocnice v Motole, Praha."— Transkript prezentace:

1 Praktická příprava k akreditaci podle JCI ve Fakultní nemocnici v Motole
Anna Skalická, Kateřina Vašatová, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

2 „Schopnost uspokojovat požadavky zákazníka“
Co je kvalita? „Schopnost uspokojovat požadavky zákazníka“ Ve zdravotnictví: kvalita a bezpečnost zdravotní péče Kvalitní péče: správný pacient, správné vyšetření, postup, správný čas Kvalitní management: zajišťuje odvrácení rizik, minimalizaci chyb, správné využití zdrojů, rozvoj organizace, stanovení pravidel

3 Jak prokázat kvalitu Certifikace systému managementu jakosti
(ČSN EN ISO 9001:2001) schopnost organizace plnit požadavky zákazníka, požadavky předpisů a vlastní požadavky organizace Akreditace procesů (např. ve zdravotnických laboratořích podle ČSN EN ISO 15189:2004) kompetence k provádění určitých procesů „Akreditace“ podle akreditačních národních či mezinárodních standardů Proces hodnocení zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči na základě plnění standardů k udržení a zlepšení kvality péče

4 Co je JCI? Joint Commission International je Spojená mezinárodní akreditační komise, akreditující zdravotnická pracoviště mimo USA. Udělení akreditace je na 3 roky, poté organizace usiluje o obnovení akreditace. Od platná třetí edice mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice.

5 Možnosti akreditace dle JCI
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře

6 Cesta FN Motol Fakultní nemocnice v Motole se připravuje jako celek dle mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice. Laboratorní pracoviště se připravují zejména dle standardů pro laboratoře popsané v kapitole Diagnostická péče (AOP).

7 Sledované procesy v laboratoři
Laboratorní služby zajišťované organizací či externím laboratorním pracovištěm Bezpečný provoz v laboratořích Odborná způsobilost pracovníků provádějících vyšetření a interpretaci jejich výsledků

8 Sledované procesy v laboratoři II.
Časová dostupnost výsledků Správa přístrojové techniky v laboratoři (údržba, kontroly, kalibrace, validace) Dostupnost základních reagencií a spotřebního materiálu v laboratoři (kontrola).

9 Sledované procesy v laboratoři III.
Stanovený postup odběru vzorků, jejich označování, manipulace , přepravování, způsob likvidace. Interpretace výsledků (stanovené rozmezí normálních hodnot jednotlivých vyšetření, pravidelná kontrola rozmezí). Vedení provozu laboratorního pracoviště odborně způsobilou osobou a její odpovědnosti.

10 Sledované procesy v laboratoři IV.
Systém řízení kvality v laboratoři (validita metod, sledování výsledků vyšetření, postup při rychlé nápravě nedostatků, evidence výsledků kontrol a nápravných opatření). Systém externí kontroly kvality. Sledování kontroly kvality v externích spolupracujících laboratořích. Seznam dostupných odborníků specialistů v diagnostické péči.

11 Sledované procesy v laboratoři V.
Bezp. cíl 2: Zvýšení efektivní komunikace stanovený postup pro ústní a telefonickou komunikaci (sdělování výsledků telefonicky, zopakování přijatého výsledku, ověření)

12 Praktická příprava v laboratořích FN Motol I.
Co je již splněno: Laboratorní příručky jednotlivých laboratorních pracovišť (seznam metod, časová dostupnost, odběr primárního vzorku, apod.) Standardní operační postupy (metodické, technické

13 Praktická příprava v laboratořích FN Motol I.
Nemocnicí stanované pravidla BOZP, požární ochrany, hygienicko-epidemiologické režimy.

14 Praktická příprava v laboratořích FN Motol II.
Co právě probíhá: Revize SOP technických – dokumentace přístrojové techniky, údržby, kontrol, kalibrace, validace,… Příprava vnitřního předpisu o řešení neshod v laboratořích. Náplně práce a kompetence zaměstnanců.

15 Praktická příprava v laboratořích FN Motol III.
Co ještě chybí: Spolupráce s externími laboratorními pracovišti (výběr externí laboratoře, jednotný způsob odesílání vzorků, kontrola kvality externích laboratoří). Hodnocení zaměstnanců Kompatibilita celonemocničních vnitřních předpisů a předpisů jednotlivých laboratoří

16 Praktická příprava v laboratořích FN Motol III.
Co bychom ještě chtěli: Jednotné elektronické žádanky pro všechny laboratoře FN Motol Elektronický podpis Centrální monitoring lednic a mrazáků

17 neboť zvyšování kvality je nikdy nekončící proces!
...a pokračujeme dál... neboť zvyšování kvality je nikdy nekončící proces! Děkuji za pozornost. Literatura: Komentovaný oficiální překlad, Joint Commission International – Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (překlad 2. vydání), 1. vydání, Praha 2004, ISBN Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, Third edition, 2007, ISBN X (předběžné neoficiální vydání)


Stáhnout ppt "Praktická příprava k akreditaci podle JCI ve Fakultní nemocnici v Motole Anna Skalická, Kateřina Vašatová, Fakultní nemocnice v Motole, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google