Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny požadavků podle nové normy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny požadavků podle nové normy"— Transkript prezentace:

1 Změny požadavků podle nové normy
ČSN EN ISO 14 001:2005 Ircon s.r.o. říjen 2005

2 Změny v ISO 14001:2005 Všeobecné požadavky (4.1)
organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah EMS (např. doplnění do Příručky EMS: Systém environmentálního managementu je zaveden pro všechny provozovny, veškeré činnosti i výrobky, které může organizace přímo řídit a týká se proto všech zaměstnanců) Environmentální politika (4.2) vrcholové vedení musí zajistit, aby politika byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace (např. osoby, zaměstnané u jiného zaměstnavatele: pracující v provozech organizace resp. externisti, pracující jménem organizace – franchising, mandátní zastupování apod.) Ircon s.r.o. říjen 2005

3 Změny v ISO 14001:2005 Environmentální aspekty (4.3.1)
rejstřík environmentálních aspektů musí být dokumentován a průběžně aktualizován, též s ohledem na plánované nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby Požadavky právních předpisů a jiné požadavky (4.3.2) větší důraz na plnění (uplatňování) požadavků právních předpisů i jiných požadavků větší důraz na vazbu mezi environmentálními aspekty a identifikací a zajištěním přístupu k příslušným požadavkům právních předpisů a jiným požadavkům Ircon s.r.o. říjen 2005

4 Změny v ISO 14001:2005 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí (4.4.2)
organizace musí zajistit, aby osoby provádějící pro ni nebo z jejího pověření úkony, které mohou způsobit významné environmentální dopady, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností Komunikace (4.4.3) organizace musí rozhodnout, zda bude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, a musí zaznamenat své rozhodnutí v této věci, jestliže se rozhodne komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci (např. environmentální prohlášení EMAS) Ircon s.r.o. říjen 2005

5 Změny v ISO 14001:2005 Řízení dokumentů (4.4.5)
zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro EMS byly identifikovány a jejich distribuce byla řízena Hodnocení souladu (4.5.2) organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup pro periodické hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, záznamy o výsledcích musí být udržovány Ircon s.r.o. říjen 2005

6 Změny v ISO 14001:2005 Přezkoumání vedením (4.6)
norma nově stanovuje vstupy a výstupy pro přezkoumání vedením (výsledky interních auditů, vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky, komunikace s externími zainteresovanými stranami, environmentální profil organizace, plnění cílů, stav nápravných a preventivních opatření, opatření z minulého přezkoumání vedením, změněné okolnosti) Ircon s.r.o. říjen 2005

7 Ostatní změny větší soulad terminologie a struktury požadavků s normou ISO 9001 sjednoceny požadavky v oblasti neshod, nápravných a preventivních opatření s ISO 9001 drobné změny v číslování článků (např. splynuly články Cíle a cílové hodnoty a Programy environmentálního managementu Ircon s.r.o. říjen 2005

8 Dittrichova 6, Praha 2 ircon@ircon.cz www.ircon.cz
Ircon, s.r.o. Mgr. Miroslav Krčma Dittrichova 6, Praha 2 Ircon s.r.o. říjen 2005


Stáhnout ppt "Změny požadavků podle nové normy"

Podobné prezentace


Reklamy Google