Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E M A S Workshop Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem, 24. 8. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E M A S Workshop Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem, 24. 8. 2010."— Transkript prezentace:

1 E M A S Workshop Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem, 24. 8. 2010

2  Identifikace environmentálních aspektů  Hodnocení významnosti aspektů  Definování cílů a opatření  Volba indikátorů Obsah workshopu

3 Identifikace environmentálních aspektů

4 Environmentální přezkum  Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami  Výstupem je Registr environmentálních aspektů Registr zákonných a jiných požadavků

5 Environmentální aspekty  Prvky činností, výrobků nebo služeb organizace, který mají nebo mohou mít dopad na životní prostředí  Rozdělení aspektů: Přímé aspekty = aspekty týkající činností, jejichž průběh může organizace kontrolovat Nepřímé aspekty = aspekty, které organizace nemůže plně kontrolovat, avšak může je částečně ovlivnit

6 Práce ve skupinách (1) Identifikace environmentálních aspektů Vytvořte seznam přímých i nepřímých environmentálních aspektů, které se vztahují na Váš úřad

7 Hodnocení významnosti aspektů

8  Environmentální aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí  Organizace musí zhodnotit významnost jednotlivých identifikovaných aspektů  Hodnocení významnosti probíhá na základě kritérií, které si určí sama organizace Významné environmentální aspekty

9 Práce ve skupinách (2) Stanovení kritérií významnosti Navrhněte kritéria pro hodnocení významnosti environmentálních aspektů a jejich váhy

10  Environmentální aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí  Organizace musí zhodnotit významnost jednotlivých identifikovaných aspektů  Hodnocení významnosti probíhá na základě kritérií, které si určí sama organizace Významné environmentální aspekty

11 Práce ve skupinách (3) Hodnocení významnosti aspektů Na základě stanovených kritérií proveďte zhodnocení významnosti jednotlivých environmentálních aspektů

12 Definování cílů a opatření

13 Environmentální cíle  Organizace si určuje cíle (a cílové hodnoty), kterých chce v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout Vychází z environmentální politiky a úvodního přezkumu (významných aspektů)  Cíle by měly být jasně definované, termínované a (pokud možno) měřitelné

14 Environmentální programy  Pro dosažení cílů musí organizace přijmout konkrétní opatření - tzv. environmentální programy  Musí být určeno, kdo bude za realizaci konkrétního úkolu (a dosažení relevantních cílů) zodpovídat

15 Práce ve skupinách (4) Definování cílů a opatření Navrhněte pro Váš úřad environmentální cíle a programy (opatření)

16 Volba indikátorů

17 Environmentální prohlášení  Zpráva poskytující informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu popis organizace environmentální politiku a popis systému EMS popis přímých a nepřímých environmentálních aspektů přehled dostupných údajů o vlivu činnosti organizace na životní prostředí...

18 Klíčové indikátory  Údaje o vlivu činnosti organizace na životní prostředí mají být vykazovány pomocí tzv. klíčových indikátorů Energetická účinnost (celková, obnovitelné zdroje) Materiálová účinnost Spotřeba vody Produkce odpadů (celková, nebezpečné odpady) Emise do ovzduší (skleníkové plyny, znečištění ovzduší) Biodiverzita

19 Práce ve skupinách (5) Volba indikátorů Vzhledem k významnosti environmentálních aspektů navrhněte údaje (indikátory), které by měly být na Vašem úřadě sledovány


Stáhnout ppt "E M A S Workshop Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem, 24. 8. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google