Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení –aktuální stav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení –aktuální stav"— Transkript prezentace:

1 Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení –aktuální stav
Věra Chaloupková SZÚ

2 Úloha SZÚ Spolupracovat s MZ ČR na konceptu kvality zdravotnických služeb Koncept kvality a bezpečnosti je součástí veřejného zdravotnictví (public health) Účast je určena statutem SZÚ

3 Požadavky oficiálních orgánů EU na řešení kvality zdravotní péče
Požadavky na jednotné řešení nejsou, ZP vyjmuta ze směrnice o službách na vnitřním trhu EU č.2006/123/ES Kvalita musí být řešena na národní úrovni, která je členy EU plně respektována Pouze společné zásady přístupu ke kvalitě

4 Společné zásady EU Národní standardy založené na důkazech efektivnosti
Organizační mechanismy k záruce bezpečné, vysoce kvalitní péče Monitorovací mechanismy Bezpečnost pacienta

5 Základy koncepce – aktuální info z MZ
Bude požadováno zapojení ZZ do systému zvyšování kvality a bezpečnosti ZP Vychází se z komplexního akreditačního programu kvality a bezpečnosti Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) a WHO Akreditace ZZ bude dobrovolná Legislativní ukotvení v zákonu o zdravotnických zařízeních

6 Činnost klinických laboratoří
Nedílná součást poskytované zdravotní péče Stejná obecná kritéria kvality a bezpečnosti platná pro všechny poskytovatele ZP Kvalita je zaměřena na klienta !

7 Základní principy akreditačních standardů ISQua
Zaměření na klienta, respektování jeho práv Odpovědnost poskytovatele za kvalitu péče, monitorování a kontinuální zlepšování Optimální využívání zdrojů Řízení rizik Proces jasného řízení Zahrnutí všech činností do strategického plánování Kontakt s přímými poskytovateli péče v komunitě

8 Registr KL Standardy kvality byly připravovány v rámci projektu MZ podle zásad ISQua Odpovídají základním požadavkům na systém zvyšování kvality a bezpečnosti ZP, využívají norem ISO Stávající laboratorní standardy bude nutno provázat s dalšími standardy pro ZZ týkající se dalších požadavků na kvalitu a bezpečnost ZP

9 Koncept přípravy standardů do akreditačního systému dle ISQua
Sada základních standardů (I. vrstva) Sada specifických standardů (II.vrstva) Výklad, dle ČLS JEP (III. Vrstva)

10 Národní akreditační standardy
I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace I.I.III Řízení oddělení a služeb I.II. Řízení zdrojů I.II.I Řízení lidských zdrojů I.II.II Řízení financí I.II.III Řízení hmotných aktiv I.II.IV Řízení informací a znalostí I. III Řízení procesů a změn I.III.I Systém řízení procesů I.III.II Řízení rizik I.III.III Řízení změn

11 Národní akreditační standardy
II. STANDARDY VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE II.I Dostupnost II. II Práva pacienta a jeho rodiny II.III Diagnostické postupy II.IV Péče o pacienty II.V Laboratorní služby II.VI Radiologické služby II.VII Kontinuita II.VIII Propuštění a další sledování III. ANALÝZA A VÝSLEDKY III.I Monitorování dat a průběžné analýzy III.II Analýzy výsledků a opatření

12 Laboratorní služby Všechny poskytované laboratorní služby splňují příslušné legislativní předpisy, místní a národní standardy a nařízeními Poskytování laboratorních služeb je v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami. Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s národními standardy a místními nařízeními. Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s etickými pravidly.

13 Laboratorní služby jsou k dispozici v rozsahu a kvalitě odpovídajícím potřebám pacienta.
Spektrum laboratorních služeb je odpovídající potřebám pacientů. Časová dostupnost laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů. Kvalita laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů. Externí laboratorní služby jsou vybírány na základě kritérií stanovených organizací a vyhovujících příslušným předpisům. Uživatelé jsou informováni o vztazích mezi odborným garantem a dodavateli externích laboratorních služeb.

14 Veškeré služby laboratoře jsou prováděny způsobilými pracovníky
Pracovníci mají  potřebné vzdělání, dovednostmi a zkušenosti. Počet pracovníků je postačující ke splnění potřeb pacientů.

15 Laboratorní výsledky jsou k dispozici včas, tak jak je určeno organizací.
Organizace má stanovené maximální čekací doby na výsledky. Výsledky jsou předávány v časovém rozpětí, které splňuje potřeby pacientů

16 Veškeré ukazatele diagnostické efektivity a znaky metody potřebné pro konzultace, interpretaci a hlášení laboratorních výsledků odpovídají skladbě pacientů organizace. Při interpretaci a hlášení laboratorních výsledků jsou používány referenční, kritické a varovné meze a rozhodovací limity. Meze a limity jsou zavedeny pro všechny užívané testy Referenční meze jsou součástí údajů výsledkového listu. Meze a limity jsou vhodné pro pacienty organizace. Meze a limity jsou kontrolovány a revidovány podle potřeb.

17 Pro řízení kvality laboratorních služeb existují postupy, které jsou dodržovány a dokumentovány.
Je aplikován systém národních akreditačních standardů kvality laboratorních služeb, jehož základem jsou požadavky normy ISO

18 Je dodržován, dokumentován a kontrolován program BOZP.
Je aplikován systém národních akreditačních standardů pro BOZP, jehož základem jsou požadavky normy ISO

19 Kvalita zdravotní péče
Definice WHO: Souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebám obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe.

20 Národní program zvyšování kvality ve zdravotnictví (NPZKZ)
Postupná realizace akreditačních standardů Realizace registru účastníků programu Řešení a koordinace s dalšími subjekty zapojenými do programu kvality a bezpečnosti ZP

21 Národní program zvyšování kvality laboratoří
I. ETAPA - Účast v EHK, existence IQC, zapojení se do registru II. ETAPA - Plnění vybraných požadavků ISO cílených na pacienta III. ETAPA - Plnění požadavků ISO (QMS + kompetence) IV. ETAPA - Plnění kompletních požadavků ISQua relevantních pro KL

22 Koncepce registru KL Plně odpovídá koncepci na systém zvyšování kvality a bezpečnosti ZP Je v souladu s konceptem akreditace ZZ dle principů Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua)


Stáhnout ppt "Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení –aktuální stav"

Podobné prezentace


Reklamy Google