Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka Praha 21.1.2005 Ustavující konference TTnetu České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka Praha 21.1.2005 Ustavující konference TTnetu České republiky."— Transkript prezentace:

1 Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka@nuov.cz Praha 21.1.2005 Ustavující konference TTnetu České republiky

2 Cíl Informovat o kontextu, ve kterém (z hlediska rozvoje odborného vzdělávání) TT net působí. Nejedná se o izolovanou aktivitu, ale o jednu z aktivit, které přispívají k rozvoji odborného vzdělávání a tím k dosahování cílů Lisabonského procesu:  Ekonomická výkonnost  Konkurenceschopnost  Sociální soudržnost Lisabon – Kodaň - Maastricht

3 Lisabonský proces Stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností. (Evropská rada v březnu 2000 v Lisabonu) Program modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy

4 Kodaňský proces Prohlášení o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. (Schůzka ministrů školství v prosinci 2002 v Kodani)  Evropská dimenze  Transparentnost  Poradenství  Uznávání kompetencí a kvalifikací  Kvalita, učitelé

5 Zdroje Vzdělávání a odborná příprava 2010, Naléhavé reformy jako podmínka úspěchu Lisabonské strategie (www.msmt.cz) Kokova zpráva (Facing the Challenge – The Lisabon Strategy for growth and employment, Report from High Level Group chaired by Wim KOK. European Communities November 2004. ) CEDEFOP synthesis of the Maastricht Study ( Vocational education and training – key to the future, Lisabon-Copenhagen- Maastricht: mobilising for 2010, CEDEFOP 2004. http://www.vetconference-maastricht2004.nl/) Maastrichtské komuniké ( http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html)

6 Hodnocení pokroku, Výzvy  80 milionů lidí v EU má nízkou kvalifikaci  Stárnoucí populace, mnoho lidí mimo trh práce  Zaměstnanost a produktivita jsou taženy inovacemi  Nízká úroveň mobility  Vysoká úroveň kompetencí a vzdělávání nesmí být omezeno na úzkou elitu

7 Mastrichtské komuniké Priority:  8 na národní úrovni  5 na evropské úrovni Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training (VET) Aktualizace kodaňských priorit Ministři školství 32 zemí, Maastricht 14/12/04

8 Priority na národní úrovni  Transparentnost, poradenství, kvalita, neformální učení (posílení vazeb mezi jednotlivými nástroji, zapojení všech partnerů)  ESF pro rozvoj VET (vč. rozvoje kompetencí dospělých )  VET pro ohrožené skupiny (lidé bez kvalifikace, nezaměstnaní, …, uznávání výsledků učení)  Flexibilní a otevřený rámec pro VET (vazby mezi počátečním a dalším VET)  Relevance a kvalita (systematická spolupráce s partnery)

9 Priority na národní úrovni  Zlepšit efekty daňových a dalších pobídek  Rozvoj učení podporující prostředí ve školách i v pracovním kontextu (pedagogické přístupy, které podporují samostatné učení, využívání potenciálu ICT a e-learningu, integrace mobility do počátečního i dalšího vzdělávání)  Rozvoj kompetencí učitelů a školitelů ve VET (reflektující jejich specifické potřeby)

10 Priority na evropské úrovni  Evropský rámec kvalifikací (transparentnost, vzájemná důvěra, společný rámec úrovní kvalifikací, vazby mezi subsystémy, základem jsou výsledky učení - kompetence)  Přenos kreditů ve VET (umožnit těm, kteří se učí, využívat výsledky učení při přechodu z jednoho vzdělávacího systému do jiného)

11 Priority na evropské úrovni  Konsolidace priorit Kodaňského procesu (implementace konkrétních výsledků)  Role učitelů VET (vyhodnotit jejich specifické potřeby a měnící se roli, učinit tuto profesi atraktivnější)  Zlepšit statistiky (obsah, přesnost a spolehlivost umožňující benchmarking)

12 Role Evropských iniciativ v rozvoji vzdělávání v ČR  Dobrovolnost  Princip vzájemné shody  Metoda otevřené koordinace  Opatření mají být rozvíjena na základě spolupráce „zdola-nahoru“

13 Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka@nuov.cz Praha 21.1.2005 Ustavující konference TTnetu České republiky Díky za pozornost a hodně úspěchů TT netu!


Stáhnout ppt "Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka Praha 21.1.2005 Ustavující konference TTnetu České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google