Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská strategie zaměstnanosti a víceúrovňové vládnutí – sen nebo skutečnost? Milena Jabůrková, Ondřej Mátl a Gabriela Nováková Zpráva zpracována pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská strategie zaměstnanosti a víceúrovňové vládnutí – sen nebo skutečnost? Milena Jabůrková, Ondřej Mátl a Gabriela Nováková Zpráva zpracována pro."— Transkript prezentace:

1 Evropská strategie zaměstnanosti a víceúrovňové vládnutí – sen nebo skutečnost? Milena Jabůrková, Ondřej Mátl a Gabriela Nováková Zpráva zpracována pro NVF projekt Awareness Raising for the European Employment Strategy (VP/2004/015) podporovaný Evropskou komisí Praha 2005

2 Rámec výzkumné zprávy

3 Otázky, které jsme si položili Co vědí lidé pracující v oblasti politiky zaměstnanosti o Evropské strategii zaměstnanosti? Co je Evropská strategie zaměstnanosti? Jak se provádí v EU a v ČR z perspektivy dobré veřejné správy? Jak ji vylepšit? Jaké jsou příklady dobré praxe?

4 Jaký byl teoretický základ? Při zpracování jsme vycházeli z teorie víceúrovňového vládnutí ( ne ) zaměstnanost nemůže být chápána pouze jako národní problém zaměřujeme se na propojení nadnárodní, národní, regionální a místní úrovně v oblasti tvorby politiky zaměstnanosti

5 Jaké jsme použili metody? Dokumenty úroveň EU: zprávy různých sítí odborníků a sociálních partnerů, akademické projekty a oficiální zprávy evropských institucí úroveň ČR: oficiální vládní dokumenty, studie VÚPS a části mezinárodních komparativních studií Strukturované rozhovory, dotazníky pro průzkum a pozorování

6 Co lze ve zprávě najít? Přehled situace v oblasti (ne)zaměstnanosti v EU a ČR Popis tvorby politiky zaměstnanosti v EU a ČR Evropská strategie zaměstnanosti, dlouhodobě nezaměstnaní, ženy a starší lidé v ČR Analýza tvorby a implementace ESZ v ČR z pohledu dobré veřejné správy Doporučení Příklady dobré praxe

7 Popis a analýza Evropské strategie zaměstnanosti

8 Proč ESZ? Není to jen strategie, ale i nová forma vládnutí – Komise ji prosazuje i v jiných oblastech Má vést k šíření informací a učení zapojení úrovní veřejné správy a dalších subjektů propojení jejich činností společnému vnímání problémů společnému postupu při jejich řešení

9 Jak funguje ESZ? (I.) Cíl podpořit koordinaci politik zaměstnanosti, spolupráci a vzájemné učení na základě sdílení informací a příkladů dobré praxe Postup: Společný rámec na úrovni EU Společné ukazatele Tvorba Národní akčních plánů s cílem převést evropská vodítka do národních a regionálních strategií Sledují se evropské cíle a respektují národní a regionální odlišnosti Pravidelné sledování a hodnocení (ostatními státy) Společná zpráva o pokroku zpracovaná Komisí

10 Jak funguje ESZ (II.) Nástroje: rozšiřování informací doporučení společná pravidla Principy otevřenost partnerství koordinace propojenost efektivnost

11 Jak proces ESZ probíhá?

12 Výstupy výzkumného projektu

13 Co vyplynulo z analýz? 1. Úroveň povědomí o ESZ Obecně Komise volá po cílených informacích o ESZ zejména na národní, regionální a místní úrovni Přesto pozornost médií nízká (přílišná složitost a byrokratičnost, absence negativních zpráv) V ČR Nízké, podobně složité upoutat média Informace nejsou spojeny s praktickými problémy měst, krajů či veřejnosti

14 Co vyplynulo z analýz? 2. Zapojení a partnerství Obecně Snaha Komise o větší zapojení samospráv a dalších partnerů Úsilí samospráv být součástí procesu Zapojení většinou při šíření informací či implementaci V ČR Samosprávy přes významné kompetence v regionálním rozvoji, sociální oblasti, dopravě nejsou zapojeny do ESZ, nejsou partery vlády při její tvorbě

15 Co vyplynulo z analýz? 3. Koordinace a propojení Obecně Liší se v jednotlivých státech, někde vedle národních také regionální a místní plány zaměstnanosti Zlepšuje se koordinace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, ale není dostatečná Nedostatečné propojení mezi ESZ a ESF, inkluzí atd. V ČR Každá úroveň aktivní v oblasti zaměstnanosti, ovlivňuje situaci žen, dlouhodobě nezaměstnaných, starších Koordinace neexistuje v rámci ESZ Nedostatečné propojení mezi ESZ, ESF, inkluzí atd.

16 Co vyplynulo z analýz? Doporučení pro ČR Povědomí o ESZ Srozumitelná kampaň – ESZ nástroj řešení problémů regionů, měst, obcí i občanů, praktické příklady Otevřená debata nad úspěchy a neúspěchy Partnerství Zapojení samospráv či jejich asociací do tvorby NAPZ Koordinace a propojení Využití existujících struktur – Poradní sbory při ÚP, Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů, Regionální rady pro NUTS2 – propojení mezi ESF, ESZ, politikou inkluze, atd.


Stáhnout ppt "Evropská strategie zaměstnanosti a víceúrovňové vládnutí – sen nebo skutečnost? Milena Jabůrková, Ondřej Mátl a Gabriela Nováková Zpráva zpracována pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google