Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dotační řízení 2015 Středočeské fondy. 2 1.Základní informace pro žadatele 2.Struktura dotačních titulů 2015 3.Tematické zadání 2015 4.Rozpočty Středočeských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dotační řízení 2015 Středočeské fondy. 2 1.Základní informace pro žadatele 2.Struktura dotačních titulů 2015 3.Tematické zadání 2015 4.Rozpočty Středočeských."— Transkript prezentace:

1 1 Dotační řízení 2015 Středočeské fondy

2 2 1.Základní informace pro žadatele 2.Struktura dotačních titulů 2015 3.Tematické zadání 2015 4.Rozpočty Středočeských fondů 2010 - 2015 5.Ministerstvo financí - Podprogram 298213 6.Ministerstvo pro místní rozvoj - IROP

3 3 Dotační tituly 2015 – základní informace pro žadatele Žádosti o dotace v roce 2015 budou opět podávány prostřednictvím centrální internetové aplikace eDotace http://dotace.kr-stredocesky.cz http://www.kr-stredocesky.cz Novelizace zákona č. 250/2000 Sb. je plánována k 1.1. 2015

4 4 Navrhovaná struktura dotačních titulů 2015

5 5 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond hejtmana a zmírnění živelních katastrof

6 6 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond dobrovolných hasičů a složek IZS

7 7 Byla přidána oblast podpory Zajištění činnosti okresních a krajského sdružení hasičů – na prevenci, výchovnou a reprezentativní činnost aj. je možné získat částku od 10 000 Kč do 200 000 Kč Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic – tato oblast podpory byla přesunuta do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

8 8 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence

9 9

10 10 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond kultury a obnovy památek

11 11 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Humanitární fond

12 12 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Humanitární fond

13 13 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond cestovního ruchu Program pro oblast cestovního ruchu – nově zařazena oblast podpory na projekty „Naučné stezky“

14 14 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání

15 15 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - SFROM

16 16 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - SFROM Program obnovy venkova – pro obce do 8000 obyvatel Přidané oblasti podpory: a)Radnice a obecní úřady b)Hřbitovy c)Hasičské zbrojnice (převedeno ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS) Základní a mateřské školy – dotaci nelze využít na zateplení budov Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků (nově lze dotovat i výstavbu nových chodníků)

17 17 Návrh Tematických zadání 2015 – Středočeský fond životního prostředí a zemědělství

18 18 Návrh Tematických zadání 2015 –Středočeský Povodňový fond

19 19 Rozpočty Středočeských Fondů Období: 2010 – 2015

20 20 Ministerstvo financí – Podprogram 298213 Ministerstvo financí zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – Podprogram 298213 : “Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich- zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213 V roce 2015 je využití prostředků z tohoto podprogramu rozšířeno na obce celé České republiky. Původní termín pro předložení dokumentace pro registraci akce/projektu (5.12.2014) byl s ohledem na časovou náročnost a v souvislosti s proběhlými volbami do místních zastupitelstev posunut. Termín pro předkládání žádostí o dotaci - nejpozději do 31.12.2014.

21 21 Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program - IROP Integrovaný regionální operační program je nově vznikající program pro zájemce o dotaci z Evropské unie v letech 2014 – 2020 Schválení programu Evropskou komisí se předpokládá na začátku roku 2015. První výzvy mohou zájemci o dotaci čekat v květnu 2015 Globální cíl IROP : „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“ Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje => územní plány pro obce bez rozlišení počtu obyvatel Vnitřní strategie IROP je založená na zvyšování regionální konkurenceschopnosti, která nastane stimulací tří hlavních faktorů jejího rozvoje, kterými jsou: infrastruktura, lidé a instituce

22 22 Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program - IROP Prioritní osy: 1.konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“) 2.zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelé regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“) 3.dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti „instituce“) 4.komunitně vedený rozvoj (Pro tuto osu platí všechny uvedené priority s tím, že jsou přizpůsobené pro místní nebo regionální strategie, místní partnerství a spolupráci) Bližší informace naleznete na: http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni- strana http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni- strana

23 23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Dotační řízení 2015 Středočeské fondy. 2 1.Základní informace pro žadatele 2.Struktura dotačních titulů 2015 3.Tematické zadání 2015 4.Rozpočty Středočeských."

Podobné prezentace


Reklamy Google