Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K některým (nejen) ekonomickým aspektům insolvenčního řízení Falešný insolvenční návrh jako prostředek konkurenčního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K některým (nejen) ekonomickým aspektům insolvenčního řízení Falešný insolvenční návrh jako prostředek konkurenčního."— Transkript prezentace:

1 http://www.youtube.com/watch?v=pRJvTktiWMI K některým (nejen) ekonomickým aspektům insolvenčního řízení Falešný insolvenční návrh jako prostředek konkurenčního boje Apin, s.r.o. HALLA, a.s. TREVOS, a.s. http://www.trevos.cz/o-firme/o-nas/ KSHK 45 INS 8848 / 2013 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové KSHK 40 INS 22548 / 2013 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 29.3.- 4.11.2013 Odhad nákladů – cca 5 mil. Kč – advokáti, mediální agentura, platy Důsledky – kontroly – nejistota - zaměstnanci

2 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 53 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel…. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

3 Návrh novely § 101 odst. 1 insolvenčního zákona ustanovení věty první se doplňuje tak, že před slovo zahájení vloží slova: podal-li insolvenční návrh dlužník,.... Stávající text: „Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh.“ Nový text: „Podal-li insolvenční návrh dlužník, zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh.“ Za dosavadní odstavec 1 se vkládá odstavec 2, který zní: „2. Podal-li insolvenční návrh věřitel, insolvenční soud tento návrh bez odkladu doručí dlužníku společně s výzvou, aby se k němu vyjádřil nejpozději do 7 dnů po jeho doručení; po marném uplynutí lhůty insolvenční soud postupuje shodně jako podle odstavce 1. Doloží-li dlužník, že není v úpadku, insolvenční soud uloží insolvenčnímu navrhovateli, aby do 7 dnů po doručení výzvy osvědčil úpadek dlužníka, jinak jeho návrh odmítne.“ Dosavadní odstavec 2 se nově označuje jako odstavec 3.


Stáhnout ppt "K některým (nejen) ekonomickým aspektům insolvenčního řízení Falešný insolvenční návrh jako prostředek konkurenčního."

Podobné prezentace


Reklamy Google