Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana věřitelů v zákonu o obchodních korporacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana věřitelů v zákonu o obchodních korporacích"— Transkript prezentace:

1 Ochrana věřitelů v zákonu o obchodních korporacích

2 Systém ochrany věřitelů korporací
Obecné smluvní právo Deliktní právo Korporační právo Insolvenční právo Účetní právo A jiné (správní, trestní, pracovní, daňové)

3 Insolvenční a korporační právo
Osobní odpovědnost členů statutárních orgánů za úpadek (za jednání mezi body x a y) Distribuce majetku korporace společníkům (před bodem x vs. po budu x)

4 Ochrana věřitelů v korporačním právu
Základní kapitál Informační povinnosti Osobní odpovědnost statutárních orgánů Osobní odpovědnost společníků Koncernové právo A jiné (úprava zakládání a zrušení korporace, přeměny korporací)

5 Základní kapitál Minimální základní kapitál
Výše (SRO 1 Kč/1 společník, AS – 2 mil. / 80 tis. EUR) Pravidla pro vklad – oceňování nepeněžitých vkladů – znalec vybraný ze seznamu manažery nikoliv soudem Udržování základního kapitálu Snižování/zvyšování ZK Pokles majetku pod určitou hranici ZK Distribuce majetku společníkům Výplata dividend Nabývání vlastních akcií Finanční asistence Odměny statutárnímu orgánu / zaměstanci Podhodnocené transakce

6 Osobní odpovědnost Odpovědnost za porušení PŘH Odpovědnost při úpadku
Povinnost vrátit odměny- § 62 Diskvalifikace z výkonu funkce - § 63-67 Ručení při úpadku - § 68

7 Povinnost vrátit odměny(§ 63)
Vyhověno věřitelskému návrhu na prohlášení úpadku Na straně statutárního orgánu: Věděl nebo měl a mohl vědět o hrozícím úpadku Porušil PŘH tím, že neučinil vše potřebné k jeho odvrácení Výzva insolvenčního správce Povinnost vydat veškerý prospěch (především ze smlouvy o výkonu funkce) od korporace za poslední dva roky od PM rozhodnutí o úpadku.

8 Diskvalifikace z výkonu funkce (§ 63-67)
Během ins. řízení soud rozhodne (nenastává ex lege) Člen statutárního orgánu (včetně bývalých) I. 1) jehož výkon funkce vedl k úpadku 2) neprokáže, že jednal s náležitou péčí který opakovaně a závažně porušil PŘH který je povinen nahradit korporaci újmu v důsledku porušení PŘH 3 roky PM Ex lege zaniká funkce Ex lege ručí za splnění všech povinností korporace, pokud nepřestane vykonávat funkci nebo přes zákaz začne. Soud může rozhodnout o opětovném zákazu až na 10 let při porušení zákazu. o výjimce pro jinou korporaci, kde může zůstat členem statutárního orgánu. (během řízení, i po PM rozhodnutí)

9 Ručení při úpadku Soud může rozhodnout po prohlášení úpadku
Za splnění podmínek pro diskvalifikaci: Člen statutárního orgánu(včetně bývalých) 1) jehož výkon funkce vedl k úpadku 2) neprokáže, že jednal s náležitou péčí Ručí za splnění všech povinností korporace.

10 Distribuce majetku společníkům Solvency test vs. Balance sheet test

11 Obecná úprava Nesmí vyplatit dividendy, pokud by si tím přivodila úpadek (materiálně - předlužení). „má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.“ Rozhodování: Rozdělení - VH Výplata - statutární orgán. Porušení této podmínky: odpovědnost statutárního orgánu za škodu. Ručení věřitelům ( § 159 odst. 3 NOZ) Škoda = částka nad rámec podmínky – vrácené dividendy in mala fides

12 SRO Dividendy Related party transactions Vlastní podíly
Platí pouze druhá podmínka rozvahového testu Zisk za poslední daňové období + nerozdělený zisk – ztráta Related party transactions Žádná speciální úprava (-> PŘH, informace VH) Vlastní podíly Nesmí nabýt smlouvou o převodu Finanční asistence ( § test solvence)

13 AS Related party transactions
Pouze pokud společník převádí na korporaci do 2 let od vzniku/přeměny

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana věřitelů v zákonu o obchodních korporacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google