Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

X13PMT 2. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "X13PMT 2. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113."— Transkript prezentace:

1 X13PMT 2. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113

2 Co budeme dneska dělat? Organizační věci Přiřazení studentů do týmů Přiřazení týmů ke projektům Výklad Co je to projektový management Co je to úvodní studie

3 Projekt Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt, službu nebo jiný výsledek. Projekt má: Cíl Omezení – časové, zdrojů, aj. Úsilí – lidé + stroje + peníze

4 Projekt Projekt je plánovaná, řízená a kontrolovaná aktivita! Projekt má svého vedoucího, který projekt řídí a nese za něj plnou zodpovědnost.

5 Životní cyklus projektu Úvodní studie Návrh řešení Realizace Odbavení

6 Projektový management Plánování projektu Stanovení cílů Organizace Plán nákladů Specifikace nástrojů Identifikace rizik Plánování dokumentace Řízení realizace projektu Operativní řízení aktivit Průběžná kontrola Řešení konfliktních situací Průběžné vyhodnocování Vedení dokumentace

7 Co po vás budeme chtít! Projektovou dokumentaci Úvodní studie Studie proveditelnosti Návrhovou dokumentaci Dokumentaci pro odbavení Prezentace Toho co chcete udělat a jak! Toho co jste udělali a s jakým výsledkem!

8 Úvodní studie Deklarace záměru Co je cílem projektu 1 až 3 odstavce Opakuje zadání Strukturovaný text Strategický záměr, vize projektu Co nám realizace projektu vlastně přinese! 1 až 3 odstavce Forma eseje

9 Úvodní studie Požadavky uživatele na výsledek projektu Podrobná specifikace toho co má být výsledek projektu Jaké funkce má výsledek projektu plnit? Je použito slovníku uživatele Uživatele by jí měl odsouhlasit Je domluveným zadáním! Neobsahuje způsoby řešení, pokud nejsou zadány uživatelem Obsahuje omezení zadaná uživatelem Termíny, metody, nástroje, aj. Jedná se o strukturovaný text Délka 1 až 3 stránky

10 Úvodní studie Role uživatelů projektu Kdo bude výsledky projektu používat? Jaké aspekty výsledků projektu budou jednotlivé role využívat? Jedná se o seznam rolí s jejich stručnou charakteristikou

11 Úvodní studie Uživatel systému Funkce systému Vztahy mezi uživateli výsledku projektu a jednotlivými funkcemi výsledku projektu je možné graficky znázornit, např. USE CASE diagramem UML

12 Úvodní studie Include čili zahrnuje Extend čili rozšiřuje Vztahy mezi uživateli výsledku projektu a jednotlivými funkcemi výsledku projektu je možné graficky znázornit, např. USE CASE diagramem UML

13 Studie proveditelnosti Plán aktivit Seznam jednotlivých jasně definovaných aktivit, které jsou nutné pro realizaci projektu Podmínky pro zahájení aktivity Náplň aktivity Jaké vstupy aktivita potřebuje Lidé, materiál, technika, služby, peníze Co je výstupem aktivity Kdo je zodpovědný Jaká je dokumentace Jak dlouho aktivita trvá Nejlépe ve formě tabulky

14 Studie proveditelnosti Plán zdrojů Seznam jednotlivých jasně definovaných zdrojů, které jsou nutné pro realizaci projektu Personální zdroje (lidé) Kdo to je! Členové týmu! Jaká je náplň jejich činnosti Materiálové a technické zdroje Jaké potřebuje materiály a technické vybavení Služby Jaké služby si musíme zajistit u třetích stran Finance Kolik budeme potřebovat peněz Nejlépe ve formě tabulky

15 Projektový tým Seznam členů týmu s určením rolí Pouze jeden vedoucí! Člen týmu může mít více rolí. Pokud jednu roli sdílí více členů týmu, jeden z nich musí být zodpovědná osoba pro danou roli! Nezapomeňte na následující role: Vedoucí týmu Zástupce vedoucího týmu Webmaster Mluvčí Dokumentator Manažer kvality Specialista na … Nejlépe ve formě tabulky

16 Matice zodpovědnosti Sloupeček určuje KDO Řádek určuje CO Jednoduchá technika pro kontrolu toho, kdo za co zodpovídá!

17 Časová analýza projektu Metoda CPM Pro hranově orientované grafy, konjunktivě deterministická Výpočet  Celkové doby trvání projektu  Termínů nejdříve možné a nejpozději přípustné doby realizace uzlů  Časových rezerv pro uzly a činnosti  Určení kritické cesty

18 Grafické znázornění kritické cesty dle CPM Jaká je nejkratší cesta?

19 Grafické znázornění kritické cesty dle CPM A-C-F-H-konec = 11 dnů

20 Harmonogram AktivityČas

21 Rozpočet Náklady Na materiál Na vybavení Na služby Na práci (v našem případě pouze fiktivně!) ∑ C i * T i * N i Kde i je aktivita C jsou hodinové náklady T je čas v hodinách N je počet pracovníků

22 Normy, legislativa a ekologie Jaké normy budete při práci na projektu používat! Existují nějaká legislativní opatření týkající se obsahu vašeho projektu? Jak náš projekt ovlivní okolní životní prostředí? Ekologické souvislosti!

23 A nakonec … Je třeba vést deník projektu, kde se budou zaznamenávat Jednotlivé činnosti členů týmu na projektu Problémy které během práce na projektu vznikly Jak tyto problémy byly řešeny Změny od plánu, ke kterým během práce na projektu došlo Slovníček pojmů, které jsou využity v dokumentaci projektu Uveďte zejména odborné pojmy, které jsou při popisu projektu použité. Uveďte také pojmy, které mají více významů s tím významem, který vy používáte!

24 Co bude příště? Pokračování ve výkladu Organizační záležitosti Konzultace k formální stránce projektů

25


Stáhnout ppt "X13PMT 2. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113."

Podobné prezentace


Reklamy Google