Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Mgr. Jitka Moskvová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Mgr. Jitka Moskvová"— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Mgr. Jitka Moskvová

2 Situace ve Francii před revolucí
byla největší evropskou mocností vládl jí absolutistický král společnost byla rozdělena na tři stavy:  první stav tvořilo duchovenstvo (asi 1%)  druhý stav tvořila šlechta (asi 2%) první a druhý stav byl privilegované  neplatili daně  třetí stav tvořili všichni ostatní (dělníci, buržoazie, inteligence, řemeslníci, chudina,…)

3 Ludvík XVI. (1774 – 1792) za jeho vlády se zhoršuje ekonomická situace státu:  zvyšuje se zadluženost (válka v Americe)  nákladný způsob života u dvora  cechovní monopoly a vnitřní cla důsledky  dochází k úpadku absolutismuhroutí se dosavadní opory panovníka (armáda, úřednický aparát, církev)

4 nastává všeobecná nespokojenost
dochází ke snaze o daňovou reformu  ministr financí Jacques Necker navrhuje zdanit první a druhý stav problém  toto opatření mohou uzákonit jen generální stavy  panovník je nesvolal již od roku 1614

5 na květen 1789 svolal král generální stavy do Versailles
vznikl spor o způsob hlasování  podle stavů (3 hlasy) nebo podle hlav zúčastněných

6 17. června 1789 se třetí stav prohlásil za Národní shromáždění
o pár dní později se přidal i první a druhý stav 9. července 1789 se z Národního shromáždění stalo Ústavodárné národní shromáždění  cíl: přijmout ústavu a ukončit absolutismus král předstíral souhlas a tajně chystal protiúder  do okolí Versailles a Paříže se začalo stahovat vojsko

7 vrcholem pro Pařížany bylo, když byla děla z Bastily namířena do dělnických čtvrtí
Bastila = věznice politických vězňů a symbol absolutismu 14. července 1789 Pařížané zaútočili na Bastilu a po čtyřech hodinách ji dobyli

8

9 PRVNÍ FÁZE REVOLUCE (1789 – 1791)
král odvolal vojska a přijal trikolóru za symbol revoluce za královské úředníky převzaly moc vzniklé komuny = obecní rady na venkově vypukla selská válka proti feudálům  docházelo k vypalování jejich obydlí a vraždění poddaní odmítali plnit své povinnosti a odvádět daně

10 vznikaly Národní gardy  ozbrojení dobrovolníci připraveni prosadit ústavu  vůdcem byl Markýz de La Fayette (hrdina Americké revoluce) docházelo k emigraci šlechty v srpnu 1789 Národní shromáždění zrušilo feudalismus  zrušena daňová privilegia  rovnost před zákonem  zrušena robota za výkup  zrušena odúmrť,…

11 26. srpna 1789 byla přijata Deklarace práv člověka a občana (vzor: Montesquie, Rousseau, americká ústava) zaručovala svobodu, rovnost před zákonem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví prosazovala zásadu, že lid má nárok na odpor proti vládě král musel podepsat deklaraci a přesídlit do Paříže

12

13 docházelo k problémům se zásobováním Paříže  ty vyústily v pochod pařížských žen do Versailles
v letech Národní shromáždění přijímá různé zákony  přetrvávaly ekonomické problémy a náboženské spory v červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil o útěk  byl však poznán a vrácen do Paříže radikálové chtějí krále sesadit, umírnění se chtějí dohodnout na kompromisu

14 v září 1791 byla přijata ústava  Francie se stala konstituční monarchií
politická moc byla rozdělena na výkonnou  král, zákonodárnou  Národní shromáždění a soudní  volení soudci Ludvík XVI. musel přísahat věrnost ústavě na politické scéně se objevilo několik politických klubů:  Jakobíni  Cordeliéři  Girondisté

15 JAKOBÍNI  vůdcem Maxmilián Robespierre
název podle kostela sv. Jakuba, ve kterém se společně scházeli radikální inteligence a střední buržoazie CORDELIÉŘI  vůdci byli Jean Paul Marat a Georges Danton vydávali noviny nazvané Přítel lidu zastánci konstituce

16 GIRONDINI  přívrženci republiky
liberální buržoazie, obchodníci, finančníci a průmyslníci politické kluby spolu soupeřily o moc v Národním shromáždění mezitím v emigraci byla za podpory Rakouska a Pruska přijata Pilnická deklarace  cílem emigrace je obnovit ve Francii monarchii, a to i vojenskou silou

17 DRUHÁ FÁZE REVOLUCE (1792 – 1793)
na jaře roku 1792 Francie vyhlásila Rakousku válku vzniká první protifrancouzská koalice  Rakousko, Anglie a Španělsko v srpnu 1792 v Paříži vypuklo povstání v jehož čele byl Georges Danton král byl sesazen a zajat  konec monarchie moc převzala komuna = revoluční výbor byly vyhlášeny volby do Národního konventu

18 postup interventů byl 21. září 1792 zastaven u Valmy  velkou roli zde sehrála Marseillaisa [Marsejéza], „píseň od Rýna“, kterou vymyslel voják v porýnských oddílech (Rouget de Lisle) v čele republiky stáli Girondisté byli neschopní řešit vnitřní problémy a ve Vendée vypukly protirevoluční vzpoury Girondisté začali řešit problémy revolučním terorem na počátku roku 1793 se rozhořel spor mezi Girondisty a Jakobíny

19 král byl odsouzen k trestu smrti a 21. ledna 1793 byl sťat gilotinou
koncem roku byla popravena i královna Marie Antoinetta

20 TŘETÍ FÁZE REVOLUCE (1793 – 1794)
v červnu 1793 byli povstáním Girondisté svrženi  zatčeno a popraveno 29 představitelů období jejich vlády se říká Jakobínská diktatura: zavádějí výbory a komise:  Výbor pro veřejné blaho  Výbor veřejné bezpečnosti Robespierre udržoval ovzduší strachu

21 zavedli reformy:  zrušena feudální práva a povinnosti bez náhrady  zavedena všeobecná maxima cen zboží denní potřeby (potraviny)  zavedena i všeobecná maxima mezd Jakobíni podali také návrh na novou ústavu  nebyla realizována došlo k pokusu o odstranění křesťanství byla vyhlášena všeobecná branná povinnost

22 na červenec 1794 chystal Robespierre další vlnu poprav  odpůrci v Konventu odhlasovali jeho zatčení a popravu gilotinou následně byl zrušen jakobínský klub a vše, co Jakobíni zavedli

23 VLÁDA DIREKTORIA (1794 – 1799) k moci se dostala buržoazie, která zbohatla za revoluce (Bahno, Girondisté). roku 1795 byla přijata ústava  volební právo bylo závislé na výši majetku výkonná moc přešla do rukou pětičlenného direktoria zákonodárnou moc tvořila Rada pětiset a Rada starších  tvořily KONVENT direktorium nemělo oporu v lidu  moc se udržovala pouze pomocí armády a policie

24 Zahraniční politika v období direktoria
vojska vítězila, což vládě dodávalo prestiž vrchním velitelem armády se roku 1796 stal Napoleon Bonaparte Francie anektovala budoucí Belgii, ovládla břeh Rýna a začala válčit proti Itálii  vznikly tzv. dceřinné republiky roku 1797 byla v Campo Formiu podepsána mírová smlouva mezi Itálií a Francií

25 posledním protivníkem Francie zůstala Anglie
Napoleon podnikl tažení do Egypta a Sýrie nejprve zvítězil v bitvě „pod pyramidami“ pak začaly problémy (podnebí, nemoci,…) Napoleon přivezl do Egypta také vědeckou expedici  objevena ROSETTSKÁ DESKA Francouzi byli poraženi v bitvě u Akry a námořní bitvě u Abukíru  admirál Nelson 9. listopadu 1799 provedl generál Bonaparte v Paříži za pomoci armády státní převrat


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Mgr. Jitka Moskvová"

Podobné prezentace


Reklamy Google