Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: Ročník: 8. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: Ročník: 8. ročník"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník
Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor / předmět: Dějepis Téma: Velká francouzská revoluce Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
„Volnost, rovnost, bratrství“

3 Hospodářská situace francouzské hospodářství mělo převážně zemědělský ráz, převládají drobná hospodářství, která neprosperují, neboť jsou zatíženy daněmi převaha řemeslné výroby, málo manufaktur, řemeslníci organizováni do cechů, které brání konkurenci postupné rozšíření průmyslové výroby vnitřní cla mezi kraji bránila rozvoji obchodu a zdražovala zboží, ceny průmyslových i zemědělských výrobků stoupaly

4 Politická situace Ludvík XVI. (1774-1792)
za manželku měl Marii Antoinettu, dceru Marie Terezie vláda krále byla neomezená, šlechta má velké výsady, útlak poddaných, silné postavení má církev, stále větší daně Francie před bankrotem – výdaje na válku (v Americe) a luxusní život u dvora nerovnost ve společnosti se nejvíce projevila v placení daní (platí pouze 3. stav)

5

6 Začátek revoluce Ludvík XVI. za vážné finanční situace svolal do Versailles generální stavy – zástupci všech 3 stavů, mělo se projednat zdanění privilegovaných stavů (šlechta a duchovenstvo) došlo k rozporům, král chtěl shromáždění rozpustit – reakce: 3. stav se prohlásil Národním shromážděním (NS) s cílem vypracovat ústavu

7 král chtěl s pomocí vojska donutit 3
král chtěl s pomocí vojska donutit 3. stav k poslušnosti, pařížský lid se vzbouřil a 14. července 1789 napadl Bastilu (vězení, symbol absolutismu) – počátek revoluce

8 1789-1792 přechod ke konstituční monarchii
revoluce se šíří z Paříže do dalších částí Francie, na venkově propukla nevolnická povstání proti feudálům, šlechta v obavách emigruje vzniklo revoluční vojsko, tzv. Národní gardy, velitelem byl generál La Fayette NS vydalo Deklaraci práv člověka a občana – rušily se stavy, všichni obyvatelé Francie se stali občany NS zabavilo obrovský majetek církve

9 politický život – vznikaly politické kluby
jakobíni – Maxmillien Robespierre kordeliéři – G.J. Danton, Jean-Paul Marat v září 1791 byla vyhlášena ÚSTAVA – Francie se stala konstituční monarchií, práva krále byla omezena Zákonodárným shromážděním (275 poslanců) největší vlil měli girondisté snaha krále uprchnout z Francie a potlačit revoluci zvenčí – na hranicích poznán a zatčen

10 Zákonodárné shromáždění vyhlásilo v dubnu 1792 válku Rakousku – scházejí se na ně dobrovolnické oddíly z celé Francie (zpívající revolucionáři z Marseille – pozdější hymna Marseillaisa) francouzská revoluční vojska vítězí v září 1792 u Valmy, odhaleno Ludvíkovo spiknutí s nepřáteli a král je sesazen nové volby – do čela Konvent – vyhlásil republiku

11 Období republiky Konvent dále rozhodoval o osudu krále, ten byl podle návrhu jakobínů odsouzen k trestu smrti - popraven gilotinou (o půl roku později ho na gilotinu následovala jeho manželka) do války proti Francii vstupují další země: Anglie, Španělsko, Severní Nizozemí, Prusko

12

13 V roce 1793 se výrazně zhoršila i situace uvnitř Francie - protirevoluční povstání podněcovaná šlechtou a církví v oblasti Vendeé (záp. Francie) nespokojenost chudých Pařížanů, kteří byli postiženi rostoucí nezaměstnaností, hladem a inflací, politická práva jim zůstala navíc odepřena. V červnu 1793 došlo k převratu, pařížský lid vyhnal girondiny, vlády se ujali jakobíni.

14 Diktatura jakobínů oporou vlády jakobínů byli nejchudší vrstvy – zřídili nové vládní orgány: Výbor veřejného blaha – v čele Maximilien Robespierre – největší vliv Výbor veřejné bezpečnosti válka jakobínů s protifrancouzskou koalicí i s nepřáteli uvnitř země – hrůzovláda (záminkou se stalo zavraždění Marata-fanatická girondistka) v zemi byli zavedeny revoluční tribunály, které popravují „nepřátele revoluce“

15 nařízení jakobínů zrušili všechny poddanské povinnosti zavedli pevné ceny všeobecná branná povinnost volební právo pro všechny nový kalendář (letopočet začínal revolucí) nespokojenost s vládou jakobínů - Robespierre ztratil podporu lidu, byl zatčen a popraven ( )

16 Robespierre

17 Thermidorský převrat 1794-1795
politická moc v rukou zbohatlíků, likvidace revolučních orgánů 1795 nová ústava – omezení volebního práva úspěchy na bojištích – mír s Pruskem, pokračují boje s Rakouskem a Anglií Konvent v říjnu 1795 ukončil svou činnost

18 Období direktoria v čele zákonodárný sbor (horní a dolní sněmovna) v čele s pětičlenným direktoriem, které řídí zahraniční politiku, jmenuje ministry a úředníky vládne 4 roky do nástupu Napoleona Bonaparta k moci

19 Zápis Velká francouzská revoluce (1789-1794)
Květen 1789 – král Ludvík XVI. svolal generální stavy, aby odhlasovaly zdanění všech stavů  3.stav se prohlásil Národním shromážděním (NS) – pád Bastily = začátek revoluce NS vydalo DEKLARACI PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA 1791 – vydána 1. ústava Září 1792 – vyhlášena republika, král i s manželkou zajat Leden 1793 – král Ludvík XVI. popraven gilotinou (po půl roce byla popravena i Marie Antoanetta) 1793 – 1794 – v čele M. Robespierre – období teroru a poprav Červenec 1794 – popraven Robespierre – konec revoluce Výsledky revoluce: 1. Konec feudalismu, přechod ke kapitalismu 2. K moci se dostal 3. stav 3. Odkaz ostatním národům – boje o lidská a občanská práva

20 Použité zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: Ročník: 8. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google