Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE"— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

2 FRANCIE V 17.STOLETÍ Jak se jmenoval nejslavnější král Francie v 17.století? Jak se sám nazýval? Jakou slavnou stavbu nechal postavit? Jakou roli hrála Francie v Evropě za jeho vlády? Byly ve Francii nějaké náboženské konflikty?

3 FRANCIE V 18.STOLETÍ Francie - nejmocnějším státem na kontinentu (25 mil.obyv.) – 3 stavy – šlechta, duchovenstvo, měšťané a sedláci, venkov byl chudý, náboženská netolerance Finanční krize – velký státní dluh (přepychový dvůr, výbojné války) – panovník Ludvík XVI. svolal generální stavovské shromáždění (cíl: vypsat nové daně).

4 VERSAILLES V 18.STOLETÍ

5

6 1789 Květen 1789 třetí stav se prohlásil za Národní shromáždění (právo povolovat daně).

7 Definitivní vítězství třetího stavu podpořil lid – 14. 7
Definitivní vítězství třetího stavu podpořil lid – Dobytí Bastily (státní vězení) symbolu královské moci. Zřízení národních gard (dobrovolné vojenské jednotky z občanů).

8 Revoluční vlna se přesunula z Paříže na venkov – nenávist rolníků proti vrchnostem.
– zrušení poddanství a šlechtických privilegií – konec feudalismu. – Deklarace práv člověka a občana – svoboda a rovnost před soudem, právo na soukromé vlastnictví – (myšlenky této deklarace jsou dodnes základem svobodné občanské společnosti). Říjen 1789 – tažení pařížských žen a národní gardy do Versailles – král zajatcem revoluce.

9 Vysvětli, čím se lišilo složení generálního stavovského shromáždění a Národního shromáždění v roce 1789. Vysvětli pojem „třetí stav“. Vysvětli, proč je ve Francii slaven 14.červenec jako státní svátek. Zjisti, co znamenají francouzská slova „liberté – égalité – fraternité“ a jakou mají souvislost s revolucí. Zjisti, Jaký je původ francouzské státní vlajky.

10

11 FRANCOUZSKÁ HYMNA Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči! Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!

12 KONSTITUČNÍ MONARCHIE
1791 – Francie konstituční monarchií, zákony tvoří poslanci Dva politické kluby - Levice (jakobíni – Robespierre) a pravice. Hospodářské potíže, růst cen – napětí mezi lidmi, stávky. Vyvlastnění církevního majetku.

13 1791 král se pokouší o útěk z Francie – zadržen – nařčen ze spolupráce s cizími mocnostmi – zajat.
Rakousko, Prusko a německé státy – válka proti Francii. Před Paříží zastaveni revoluční armádou. 1792 – zřízena revoluční komuna, nové volby Národní konvent (nový zákonodárný orgán) zrušil království a vyhlásil republiku.

14 DOPLŇ TEXT V roce …… vypukla v Paříži revoluce. Roku 1791 se Francie stala ……………. . V čele státu zůstal ……, ale zákony země tvořili volení ………… . Volit je však mohli pouze ……….. občané. Obdobné omezení platilo i pro vstup do ozbrojených jednotek zvaných ………… .

15 POJMY Intervence – Komuna – Deklarace - Cenzura – Republika –
Revoluce -

16 ETAPY VFR Kdo vládl: – , 1792 Typ státu: - republika, konstituční monarchie

17 REPUBLIKA Vláda Konventu
– jakobíni (radikální – Maxmillien Robespierre) girondisté (umírnění - Georges Danton). Král obviněn z velezrady – král popraven. Další evropské státy vypovídají Francii válku (VB, Holandsko, Španělsko,Rusko).

18 Hladomor - ceny rostly – spor mezi girondisty (zastupují zájmy buržoazie, ochrana majetku) a jakobíny (chtěli boháče více zdanit a pevné ceny potravin). Červen 1793 girondisté zatčeni národní gardou, odsouzeni a popraveni – vláda pouze jedné strany.

19 JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA 1793 zavražděn jakobín Marat – boj proti nepřátelům revoluce – jakobínská hrůzovláda. říjen 1793 vládl Výbor veřejného blaha – boj s politickými odpůrci (revoluční teror – popravy). Nikdo se nemohl cítit svobodný. Válka proti koalici (všeobecná branná povinnost občanů).

20 Stanovení nejvyšších cen a nejvyšších mezd.
Zrušeno křesťanství a zaveden kult Nejvyšší bytosti. Francie vyčerpána revolučním terorem, tíživá hospodářská situace – Robespierre a jeho přívrženci popraveni – konec revoluce.

21 DIREKTORIUM A KONZULÁT
Po pádu jakobínů se v průběhu dalších let situace ve Francii uklidnila. Výkonnou moc drželo pětičlenné direktorium podporované bohatou buržoazií. Vláda direktoria závislá na armádě (včele generál Napoleon Bonaparte).

22 1799 provedl Napoleon státní převrat a stal se prvním ze tří konzulů.
Napoleon zavedl vládu tvrdé ruky, vnesl pořádek do státní správy, r.1804 vydal občanský zákoník – obsahoval většinu práv občanů z období republiky. 1804 Napoleon prohlášen císařem Francouzů.

23 OPAKOVÁNÍ Seřaď chronologicky tyto události: poprava Ludvíka XVI.
vyhlášení Deklarace práv člověka a občana vláda Direktoria dobytí Bastily vláda Výboru veřejného blaha zrušení království a vyhlášení republiky poprava Robespierra vydání občanského zákoníku


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google