Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE"— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Lenka Katolická

2 VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ

3 FRANCIE PŘED REVOLUCÍ Francie byl na konci 18. století nejlidnatějším státem: 26 milionů obyvatel 3 stavy: 1. stav – duchovenstvo (1 % obyvatel) 2. stav - šlechta (kolem ) 3. stav - městské a venkovské obyvatelstvo % obyvatelstva povinnost platit daně a desátky - lidové bouře za zrušení privilegovaných stavů

4 LUDVÍK XVI. MARIE ANTOINETTA

5 LUDVÍK XVI. na trůn nastoupil v roce 1774
prohloubení finanční krize - účast Francie ve válce za svobodu amerických osad - přepychový život královského dvora nevole vůči manželce Marii Antoinettě neúspěch daňových reforem jednotlivých ministrů: A. R. Jacques Turgot, Charles Calonn, Jacques Necker - odpor privilegovaných vrstev Jacques Necker

6 PŘÍČINY REVOLUCE nelibost vůči královskému absolutismu
nezaměstnanost a hladomor finanční krize daňová nerovnoprávnost vzestup osvícenství merkantilismus

7 FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
svolání generálních stavů do Versailles - schválení nových daní i pro privilegované vrstvy stav žádá zavést rovnost mezi lidmi a odstranit absolutismus - spor o způsob hlasování – 3. stav se prohlásil za Národní shromáždění - přidala se i část šlechty  ÚSTAVODÁRNÉ SHROMÁŽDĚNÍ - v čele: Mirabeau a Sieyés -úkolem: vytvoření ústavy, zrušení absolutismu, rozdělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní 3. stav – 1 poslanec = 1 hlas privilegované stavy – 1 stav = 1 hlas

8 SIEÝÉS MIRABEAU

9 Svolání generálních stavů ve Versailles

10 Mirabeau při promluvě o zrušení absolutismu

11 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
král se brání a pokouší se zasáhnout vojensky vytvořeny národní gardy - v čele markýz La Fayette – dobyta Bastila král uznal ÚS a souhlasil s vypracováním ústavy M. J. La FAYETTE bouře pokračují i v dalších oblastech: Bordeaux, Lyon, Troyes… zrušen sociální systém starého režimu (poddanství a privilegia)

12 Dobytí bastily Marseillaisa

13 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
Deklarace práv člověka a občana - rovnost a svoboda před soudem, právo na soukromé vlastnictví, osobní svoboda decentralizace: 83 departementů ÚSTAVA - Francie konstituční monarchií - oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní - hlavní moc: Zákonodárné shromáždění - volební cenzus

14 1. FÁZE heslo: VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
Ludvík XVI. červen král se pokusil o útěk (zadržen v Lotrinsku) 1. protifrancouzská koalice - Rakousko + Prusko - září u Valmy zastavena pruská vojska 10. srpna 1792 – založena revoluční komuna - král zajat a uvězněn - obžalován z velezrady Národní konvent - zvolen všeobecným hlasovacím právem zřízena republika

15 Zajetí krále

16 Bitva u Valmy

17 POLITICKÉ KLUBY JAKOBÍNI – radikálové Maxmilien Robespierre, Mirabeau, Sieyés CORDELIÉŘI – nejradikálnější – přívrženci republiky J. P. Marat, C. Desmoulis, G. J. Danton GIRONDINI – umírnění J. P. Brissot FEUILLANTI – přívrženci konstituční monarchie La Fayette, A. P. Barnave

18 Robespierre La Fayette Danton Brissot

19 2. FÁZE heslo: VÍTĚZSTVÍ NEBO SMRT
KONVENT - u moci: GIRONDISTÉ - úkol: vypracování republikánské ústavy - bez zastoupení rolnictva – Ludvík XVI. popraven gilotinou 2. protifrancouzská koalice - VB, Španělsko, Prusko, Bavorsko, Rakousko - blokáda francouzských přístavů Občanská válka na východě (roajalisté x republikáni) - povstání rolníků ve Vendeé Poprava Ludvíka XVI.

20 Povstání ve Vendeé

21 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA
povstání proti girondistům - červen 1793 – 29 nejznámějších girondistů zatčeno a popraveno zavražděn J. P. Marat – zahájení všeobecného boje proti nepřátelům revoluce Výbor pro všeobecné blaho - v čele M. Ropbespierre – řídí obranu země, zahraniční politiku Výbor veřejné bezpečnosti – boj s odpůrci revoluce

22 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA
Zákon o všeobecném maximu – určeny nejvyšší ceny všeho zboží 1793 – sepsána demokratická ústava – nevešla v platnost symbol doby: gilotina jaro 1794 – popraveni vůdci cordeliérů : G. J. Danton a C. Desmoulins

23 2. FÁZE JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA
koncem roku 1793 odražen zahraniční vpád (Napoleon Bonaparte) - vítězství nad Rakušany u Fleurus vyhlášena všeobecná mobilizace – popraven Robespierre THERMIDORSKÝ PŘEVRAT – ukončil jakobínský teror

24 Poprava Maxmiliena Robespierra
THERMIDORSKÝ PŘEVRAT Poprava Maxmiliena Robespierra

25 3. FÁZE u moci majetné vrstvy, zbohatlíci revoluce zrušena komuna, pronásledování jakobínů četná vítězství francouzské armády - mír s Rakouskem a Pruskem 1795 – ÚSTAVA - zachována republika, zrušení všeobecného hlasovacího práva výkonná moc: DIREKTORIUM členný orgán - jmenováno Radou starších a kontrolováno Radou pěti set

26 3. FÁZE vláda direktoria závislá na armádě
ochráncem republiky jmenován Napoleon Bonaparte - zakročil proti roajalistickému povstání v Paříži vytvořeny dceřinné republiky v Itálii (Cisalpinská, Ligurská…)

27 3. FÁZE – svržení direktoria - Napoleon Bonaparte - ministr zahraničí Talleyrand - ministr policie Fouché vláda 3 konzulů, Napoleon se stal 1. konzulem rovnost občanů před zákony, svoboda podnikání, dohled státní policie pořádek ve státní správě

28 NAPOLEON BONAPARTE vojenské úspěchy: - porážka rakouského vojska u Marenga - mír s Velkou Británií - zisk území na levém břehu Rýna r – plebiscitem udělena doživotní hodnost konzula 3. protifrancouzská koalice - Rakousko, Rusko, Anglie, Švédsko r prohlášen císařem Francouzů Code civil - občanský zákoník

29 VÝZNAM REVOLUCE přeměna stavovské společnosti v občanskou
rovnost občanů před zákonem politicky a ekonomicky sjednotila zemi otevřela síly tržní ekonomice

30 Použitá literatura Hlavačka, M. Dějepis: SPN, Praha 2001, 1. vydání, ISBN


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google