Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik státních útvarů V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik státních útvarů V."— Transkript prezentace:

1 Vznik státních útvarů V.
MONARCHIE D.ERBENOVÁ

2 MONARCHIE - pojem z řeckého monos = sám archó = vládnu

3 MONARCHIE forma státu, resp. vlády, ve které je v čele :
a) panovník, monarcha (císař, král, kníže, vévoda apod.), b) suverenní osobnost obdařená osobními privilegii

4 ROZLIŠENÍ MONARCHIÍ PODLE MOCENSKÉHO POSTAVENÍ MONARCHY
STAVOVSKÁ ABSOLUTISTICKÁ KONSTITUČNÍ PARLAMENTNÍ DUALISTICKÁ

5 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - definice
forma vlády, ve které se o polickou moc dělí panovník a stavy panovníkova politická moc (zákonodárná, správní) je omezena privilegovanými vrstvami obyvatelstva, které se podílejí na vládě ( zemský sněm, výbor apod.)

6 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - stavy
ve feudální společnosti skupiny svobodných obyvatel, které se podílely na politické moci

7 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - stavy (příklad)
FRANCIE 1. stav - duchovenstvo 2. stav- šlechta 3. stav - měšťanstvo ČESKÉ ZEMĚ 1. duchovní stav 2. panský stav 3. rytířský stav 4. městský stav (podle Obnoveného zřízení zemského 1627

8 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE- úloha sněmů
PROJEDNÁVÁNÍ OTÁZKY 1. obecné zemské berně 2. válečného tažení 3. ochrany veřejného pořádku 4. volby nového panovníka

9 2. ABOSLUTISTICKÁ MONARCHIE - definice
forma vlády, při které je neomezená státní moc včetně zákonodárné soustředěna do rukou panovníka vzniká v 1.pol. 16.století ve Španělsku je reakcí na vzrůstající moc stavů nahrazuje stavovskou monarchii

10 2. ABSOLUTISTICKÁ MONARCHIE - charakteristické rysy
1. panovník má rozhodující a nejvyšší suverenitu v oblasti výkonné, soudní i zákonodárné moci 2. panovník je rozhodujícím činitelem ve vnitřní i zahraniční politice 3. přisvojování si kompetencí dříve patřící stavům nutné ideologické zdůvodnění 4. nástrojem centrální moci se stala byrokracie, katolické duchovenstvo a armáda

11 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE - definice
státní systém, ve kterém je moc vládnoucího panovníka omezena ústavou

12 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE -ústava
Impulzem a) americká revoluce b) velká francouzská revoluce ( )

13 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE - proč ústava ?
požadavek písemného zaručení práv pro občany zaručení = rovnosti před zákonem = ochrany před svévolným zatčením = ochrany a svobody majetku = zaručení politických práv majetných

14 4. PARLAMENTNÍ MONARCHIE - definice
forma vlády faktická moc je v rukou parlamentu, který je nevyšším zastupitelským a zákonodárným orgánem formální hlavou státu je panovník, který však má funkce pouze reprezentativní

15 4. PARLAMENTNÍ MONARCHIE - úloha parlamentu
nejvyšší zastupitelský a zákonodárný orgán státu základní úlohou je zákonodárná činnost zákony, jím přijaté, jsou závazné pro všechny ostatní orgány

16 5. DUALISTICKÁ MONARCHIE - definice
forma vlády, kdy je zákonodárná moc rozdělena mezi panovníka a parlament panovník má témě absolutní moc část legislativních pravomocí přenechává parlamentu (dnes Jordánsko, Saudská Arábie)

17 ZDROJ Žaloudek,K., Encyklopedie politiky,Libri,Praha 2004


Stáhnout ppt "Vznik státních útvarů V."

Podobné prezentace


Reklamy Google