Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Demokracie a autokracie

2 Cíle přednášky Seznámit studenty se základními koncepty demokracie Rozdělit a charakterizovat autoritativní a totalitární režimy Nastínit základní filosofické debaty na toto téma

3 Formy vlády Formou vlády se obvykle myslí způsob organizace státní moci a způsob fungování státní moci. Z hlediska vývoje a možného určení jednotlivých typů států lze nalézt určité obecné rysy a principy, jež jsou vlastní určitým formám států. Tyto obecné znaky a principy vypovídají zejména : 1) o různém způsobu organizace státní moci, tj. kdy potom mluvíme o formě vlády – o účasti občanů na státní moci – o složení a povaze nejvyšších státních orgánů a o jejich vzájemných vztazích 2) o různých metodách (režimu) fungování státní moci, tj. kdy potom hovoříme o státním režimu – o státní regulaci života společnosti – o postavení jednotlivce ve společnosti 3) o různých vztazích mezi státem a jeho územními jednotkami nebo rovněž o vztazích mezi ústředními a místními orgány státu, kdy potom mluvíme o státním zřízení

4 Tři základní klasické státní formy vlády Monarchie monarcha je suverénní osobnost, která stojí v čele státu jako jeho hlava. Vůči obyvatelstvu má privilegované postavení, jež ho staví nad ostatní občany. Monarchie je vládou jedince. Mezi důvody, které měly legitimizovat úlohu panovníka, jsou tradičně uváděny koncepce – Absolutní monarchie (neomezená) – Konstituční monarchie (omezená) Republika – Mezi základní znaky republikánské formy vlády patří : – dočasná volba hlavy státu a jeho podřízenost právnímu řádu, hlava státu nedisponuje žádnými privilegii – proti neomezené, nedělitelné a neodpovědné moci monarchy je zde uplatňována dělba moci – vztahy mezi nejvyššími státními orgány jsou zpravidla založeny na zásadě nezávislosti a systému vzájemných brzd a vyvažování – existence nezadatelných práv (přirozených práv) jedince (občana) – účast občanů na správě státních záležitostí a rovnost občanů – důraz na princip demokratických voleb, případně jiná kontrola pro způsob ustavení osob do funkcí

5 Základní dělení moderních politických režimů Liberální demokracie Liberální demokracie zdůrazňuje význam garance práv jednotlivců a ideu právního státu. Liberální demokracie je zastupitelskou formou demokracie, která vychází z představy, že občané nevykonávají moc přímo, ale prostřednictvím svých volených zástupců, kteří reprezentují jejich zájmy. Základními instituty liberální zastupitelské demokracie jsou parlament, politické strany, volný poslanecký mandát (reprezentativní) a všeobecné volební právo. Nedemokratické režimy – Autoritativní režimy – Totalitární režimy

6 Liberální demokracie – jednotlivé modely Liberalismus bez demokracie (Locke, Montesquieu, Smith) Korekce liberalismu i demokracie (Burke) Na pomezí mezi klasickým a sociálním liberalismem (J.S.Mill) Liberálně-demokratická praxe (Tocqueville) Radikální liberalismus volného trhu (Mises) Neoklasický liberalismus a vláda zákona (Hayek) Libertariánská výzva (Nozick)

7 Autoritativní režimy podle Linze Juan José Linz „politický systém s limitovaným politickým pluralismem, bez vypracované a vedoucí ideologie, ale s typickou mentalitou, bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace, s výjimkou určitých částí vývoje režimu, ve kterém vůdce nebo příležitostně malá skupina uplatňuje svou moc uvnitř formálně špatně definovaných, ale docela předvídatelných hranic.“ Určení na základě tří os: – Limitovaný pluralismus – Mentalita – Mobilizace

8 Druhy autoritativních režimů podle Linze Byrokraticko-militaristický Organicko-etatistický Mobilizační autoritativní režimy v postdemokratických společnostech Postkoloniální mobilizační autoritativní režimy Rasové a etnické demokracie Defektně totalitní a pretotalitní autoritativní režimy Posttotalitní autoritativní režimy

9 Totalitární režimy Giovanni Sartori – Totální rozšíření a pronikání moci státu – Ideologizace politiky v podobě politického náboženství – Politické ovládnutí všeho, včetně mimopolitické oblasti člověka Fridrich, Brzezinsky Jediné centrum moci Život společnosti ovládá samostatná ideologie Masivní společenská mobilizace

10 Druhy totalitárních režimů Wolfgang Friedrich – Teroristické t.r. – Byrokratické t.r. – Teokratické t.r. Wolfgang Merkel – Komunistické t.r. – Fašistické t.r. – Teokratické t.r.

11 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Demokracie a autokracie


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google