Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Direktorium a konzulát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Direktorium a konzulát"— Transkript prezentace:

1 Direktorium a konzulát
Poslední fáze revoluce – - nebo už doba porevoluční

2 po pádu jakobínů potřeba uklidnit situaci
vítězství revoluční armády  mír s Ra-kouskem a Pruskem ústava 1795

3 Ústava z roku 1795 moc přebírá majetná buržoazie
volební majetkový cenzus výkonnou moc má pětičlenné direktorium slovo „revoluční“ je nevhodné milost pro emigranty konec pronásledování kvůli původu nebo povolání

4 ohrožení vlády a stability: roajalisté a jakobíni
politická a hospodářská nejistota potřeba „vlády silné ruky“

5 Generál Napoleon Bonaparte
původem z Korsiky dělostřelecký důstojník 1796 první války v Itálii 1798 tažení do Egypta mezitím krize republiky

6 Státní převrat listopad 1799 výkonnou moc přebírají 3 konzulové
Napoleon – první konzul nová ústava uznává rovnost občanů a svobodu podnikání Deklarace práv člověka a občana již není součástí ústavy

7 Konzulát autoritativní režim Napoleona Bonaparta
plebiscity – zdání demokratičnosti 1804 občanský zákoník – vzor pro celou Evropu úspěšné války proti koalicím evropských mocností z válek šířících myšlenky revoluce se stávají války dobyvačné

8 Císařství 1802 Napoleon doživotním konzulem 1804 císař Francouzů
vyjádření rovnosti s římsko-německým císařem doba revolučních ideálů končí

9 Napoleonovo císařství

10 britsko-rakousko-ruská protinapoleonská kolice
britské vítězství u Trafalagaru

11 Bitva tří císařů Slavkov u Brna, 1805
Napoleon vítězí a stává se pánem velké části střední Evropy L. N. Tolstoj, Vojna a mír

12 Na vrcholu moci 1806 vytvořen v Německu rýnský spolek
konec Svaté říše římské národa německého Habsburkové si vytvářejí titul císaře rakouského kontinentální blokáda vytváření loutkových států pod vládou Napoleonových příbuzných a maršálů

13 Španělská válka za nezávislost
Napoleonův bratr Josef španělským králem gerila – partyzánská válka Francie Španělsko nikdy zcela nekontroluje Francesco Goya – Hrůzy války

14 Napoleonovy manželky Josefína, první manželka
Marie-Louisa Habsbursko-lotrinská (dcera císaře Františka)

15 Ruské tažení 1812 bitva u Borodina  vypálená Moskva  ústup z Ruska
gerilová taktika Kutuzovovy armády počátek Napoleonova pádu

16 Napoleonův pád 1813 bitva u Lipska (Rusko, Prusko, Rakousko, Británie)
velení spojeneckých vojsk – kníže Karel I. Schwarzenberg Restaurace Bourbonů ve Francii (Ludvík XVIII.) Napoleon ve vyhnanství na ostrově Elba

17 Stodenní císařství jaro 1815 – Napoleon se vrací do Francie, přebírá moc a buduje armádu 18. června u Waterloo poražen britskými a pruskými vojsky doživotně internován na ostrově Sv. Heleny v Atlantiku

18 Napoleon umírá v roce 1821 spekulace kolem jeho smrti pohřben v pařížské Invalidovně

19 geniální vojevůdce voják tělem i duší rozuměl svým vojákům, kteří ho milovali velký Francouz, nebo bezohledný tyran..?


Stáhnout ppt "Direktorium a konzulát"

Podobné prezentace


Reklamy Google