Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková"— Transkript prezentace:

1 8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková
Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

2 Velká francouzská revoluce Situace ve Francii před revolucí:
neomezená vláda krále Ludvíka XVI. manželka Marie Antoinetta král vládl absolutisticky (neomezeně) Ludvík XVI. Štěpán Lotrinský Marie Terezie Ludvík XVI. s manželkou Marií Antoinettou a švagrem Maxmiliánem Františkem Marie Antoinetta

3 tři stavy: privilegované: třetí stav šlechta a církev
nemuseli platit daně a o všem rozhodovali třetí stav měšťanstvo, podnikatelé platili daně a o ničem nerozhodovali Karikatura z období Francouzské revoluce: Třetí stav nese na svých bedrech šlechtu a církev 2. stav 1. stav 3. stav zástupci 3 stavů - duchovenstvo, šlechta, ostatní obyvatelstvo

4 Palácový systém ve Versailles
panovník sídlil ve Versailles: rozmařilý a nákladný způsob života dvůr tvořil až 4000 šlechtických rodin proto Ludvík XVI. potřeboval další daně Palácová kaple Socha Ludvíka XVI. před hlavním zámkem Palácový systém ve Versailles

5 stavy nové daně neodsouhlasily:
zvýšení daní podmínily přijetím ústavy proto král povolal armádu Marie Antoinetta, 1775 Míčovna ve Versailles - 9. července 1789 se poslanci třetího stavu prohlásili Ústavodárným shromážděním a začali pracovat na ústavě květen svolány Generální stavy

6 Počátek Velké francouzské revoluce:
Pařížané dobyli Bastilu tím započala revoluce Bastila byla symbolem neomezené královské moci, bylo to vězení heslo revoluce: „Volnost, rovnost, bratrství“

7 Dobytí Bastily

8 Francie konstituční monarchií (1791):
král musel souhlasit s vydáním ústavy(Deklarace práv člověka a občana) zrušení poddanství rovnost všech lidí, zrušení výsad šlechty a církve (robota, desátky,…) Habsburkové a Prusko napadly Francii (1792) do války se zapojily i další státy Píseň Marseillaisa (viz odkaz č.13-3:08) Mapa Evropy 1789

9 Deklarace práv člověka a občana

10 Prohlášení práv člověka a občana (26. 8. 1789) - úryvek
Představitelé francozského lidu, ustanoveni v Národním shromáždění, domnívajíce se, že nevědomost, zapomenutí nebo pohrdání lidskými právy jsou jedinými příčinami veřejných neštěstí a zkorumpování vlád, rozhodli se vyložit v slavnostní Deklaraci přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka za tím účelem, aby tato Deklarace, neustále jsouc před očima všem členům lidské společnosti, uváděla jim stále na paměť jejich práva a jejich povinnosti; aby činy zákonodárné moci a činy výkonné moci mohly být v každé chvíli porovnávány s účelem každé politické instituce a byly v důsledku toho chovány ještě více v úctě; aby požadavky občanů, když se budou napříště zakládat na jednoduchých a nepopíratelných zásadách, směřovaly vždy k zachování ústavy a ku blahu všech. V důsledku toho Národní shromáždění uznává a vyhlašuje, za přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší Bytosti, tato práva člověka a občana: I. Lidé se rodí a zůstavájí svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. II. Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku. III. Princip veškeré svrchovanosti spočívá v podstatě v národě. Žádný sbor, žádný jednotlivec nemůže vykonávat moc, která by z něj nebyla výslovně odvozena. IV. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání týchž práv. Tyto meze mohou být ustanoveny pouze zákonem. V. Zákon má právo zakazovat pouze činy škodlivé společnosti. Nikomu nemůže být bráněno v tom, co není zakázáno zákonem, a nikdo nemůže být nucen činit něco, co zákon nenařizuje.

11 Francie republikou (1792):
byla zrušeno konstituční monarchie a Francie se stala republikou král se pokusil o útěk, ale byl vrácen do Versailles leden 1793 poprava krále a královny (gilotinou) vlády se ujali jakobíni Uvěznění královské rodiny guilotina Poprava krále Ludvíka XVI. Poprava královny Marie Antoinetty

12 Maxmilien Robespierre
Republika za vlády jakobínů ( ): hlavní představitel Maximilien Robespierre nakonec byl popraven, bylo to období teroru a hrůzovlády Robespierrovo zatčení Maxmilien Robespierre Poprava Robespierra

13 Konec jakobínské diktatury:
k moci se dostala velká buržoazie byla sestavena nová vláda poprava předních jakobínů 1794 = konec FBR

14 stavy nové daně neodsouhlasily:
Zápis: Velká francouzská revoluce Situace ve Francii před revolucí: neomezená vláda krále Ludvíka XVI. manželka Marie Antoinetta král vládl absolutisticky (neomezeně) tři stavy: privilegované: šlechta a církev nemuseli platit daně a o všem rozhodovali třetí stav měšťanstvo, podnikatelé platili daně a o ničem nerozhodovali panovník sídlil ve Versailles: rozmařilý a nákladný způsob života dvůr tvořil až 4000 šlechtických rodin proto Ludvík XVI. potřeboval další daně stavy nové daně neodsouhlasily: zvýšení daní podmínily přijetím ústavy proto král povolal armádu

15 Počátek Velké francouzské revoluce:
Pařížané dobyli Bastilu tím započala revoluce Bastila byla symbolem neomezené královské moci, bylo to vězení heslo revoluce: „Volnost, rovnost, bratrství“ Francie konstituční monarchií (1791): král musel souhlasit s vydáním ústavy(Deklarace práv člověka a občana) zrušení poddanství rovnost všech lidí, zrušení výsad šlechty a církve (robota, desátky,…) Habsburkové a Prusko napadly Francii (1792) do války se zapojily i další státy Píseň Marseillaisa Francie republikou (1792): byla zrušeno konstituční monarchie a Francie se stala republikou král se pokusil o útěk, ale byl vrácen do Versailles leden 1793 poprava krále a královny (gilotinou) vlády se ujali jakobíni Republika za vlády jakobínů ( ): hlavní představitel Maximilien Robespierre nakonec byl popraven, bylo to období teroru a hrůzovlády Konec jakobínské diktatury: k moci se dostala velká buržoazie byla sestavena nová vláda

16 Test – kdo nebo co je na obrázku?
Dobytí Bastily Marie Antoinetta Mapa Evropy 1789 Ludvik XVI. Versailles Maxmilien Robespierre

17 Otázky pro mladé historiky:
Opakování: Jaký byl způsob vlády Ludvíka XVI.? Popiš způsob života ve Versailles. Co víš o Bastile a kdy přesně byla dobyta? Co víš o vzniku Marseillaisy Popiš období vlády jakobínů. Kdo byl hlavní představitel jakobínů a co o něm víš? Otázky pro mladé historiky: Znáš nějaký státní svátek dnešní Francie? Jaký je rozdíl mezi konstituční a absolutní monarchií? Znáš některé příbuzné Marie Antoinetty?

18 Odkazy: jo.websnadno.cz/VELKA_FRANCOUZSKA_REVOLUCE.ppt/

19


Stáhnout ppt "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková"

Podobné prezentace


Reklamy Google