Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká francouzská revoluce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká francouzská revoluce"— Transkript prezentace:

1 Velká francouzská revoluce

2 Před revolucí 18. století – Francie nejmocnější a nejlidnatější země v Evropě. Obyvatelé rozděleni do tří stavů: stav - duchovenstvo (privilegované vrstvy) 2. stav - šlechta 3. stav - měšťané a venkované (živí ostatní)

3 Hospodářská situace Zemědělství Řemeslná výroba Obchod
Pronájem půdy velice drahý – nelze investovat do rozvoje zemědělství Ceny potravin se neustále zvyšují Řemeslná výroba Pomalý rozvoj, menší řemeslníci brání rozvoji – nemohou konkurovat šlechtě Obchod Vnitřní cla vedou k vysokým cenám za zboží Klesá poptávka

4 Vláda Ludvíka XVI. Ludvík XVI. - za jeho vlády stoupají státní dluhy. Královský dvůr se topí v přepychu. Nevole je především proti jeho manželce Marii Antionettě, která utrácí peníze. Květen 1789 král svolal generální stavy, aby dosáhl vypsání nových daní.

5 Vítězství třetího stavu
Zástupci všech stavů požadovali, aby král změnil způsob vlády. Král odmítl. Zástupci třetího stavu se prohlásili za Národní shromáždění cíl – vypracovat novou ústavu (chtěli omezit královu moc) a odhlasovat změnu daňového systému. povstal pařížský lid. Dobyl Bastilu jako symbol aktuálního režimu a zřídil národní gardy. Král souhlasil s vypracováním ústavy.

6 Deklarace práv člověka a občana
Vydaná v srpnu 1789 Rovnost před zákonem Náboženská svoboda Svoboda projevu Podíl občanů na řízení společnosti (volby) Svoboda podnikání Nedotknutelnost soukromého majetku

7 Další změny Zrušena privilegia Všichni platí daně Zrušeno poddanství
Padl absolutismus Král byl donucen i se svou rodinou přesídlit do Paříže. Likvidovaly se všechny symboly minulé doby (oblečení, paruky). Zavedlo se oslovení „Občan“.

8 Situace dál Ústavodárné shromáždění v názoru nejednotné – umírnění sedají vpravo, radikálnější vlevo (toto rozdělení politických stran platí dodnes) Formují se různé diskusní kluby – nejradikálnější jsou jakobíni Ekonomická situace stále špatná (mnoho podnikatelů v emigraci, staré daně a dávky se nevybírají, nové ještě nejsou zavedeny) – hladové bouře Vyvlastněn církevní majetek Nová ústava – moc rozdělena na výkonnou (král) a zákonodárnou (shromáždění)

9 Válka proti Francii Situací ve Francii znepokojeny okolní země
Francie vyhlásila válku Rakousku, na straně Rakouska Prusko Armáda v žalostném stavu (chybí vedení – emigrace šlechty), upadá disciplína, špatné zásobování Dobrovolníci z celé země Do pochodu si zpívají novou bojovou píseň – Marseillasu – francouzská hymna Francie se ubránila, ale za viníka označen král Srpen 1792 – král sesazen, uvězněn, Francie republikou

10 Slova francouzské hymny
Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči! Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!

11 Období republiky Stále ve válce – bída, hlad, nespokojenost, nepokoje…
Soudní proces s králem – r popraven Válku vyhlašuje i VB, Španělsko, německé i italské státy… prakticky celá Evropa Ve Francii protirevoluční povstání - k moci se dostávají radikální jakobíni (vůdce Maxmilián Robespierre)

12 Jakobínská hrůzovláda
Diktatura Popravy protivníků Moc soustředěna do Výboru pro veřejné blaho Výbor rozhoduje o vnitřní i zahr. politice Dekret o podezřelých – tím mohl být kdekdo (lidé se navzájem udávali), zvláštní soud, který soudí podezřelé Teror vrcholí v červnu 1794 – zrušeno právo na obhajobu Mezitím válečné úspěchy Nový odpor ze strany lidu – vůči tomuto způsobu vládnutí – povstání – Robespierre zatčen a gilotinován

13 Direktorium a konzulát
Po pádu jakobínů se stále životní podmínky ve Francii nelepší – potravin málo a jsou drahé 1795 – nová ústava Výkonná moc – pětičlenné direktorium Zákonodárná moc – shromáždění (rada pětiset a rada starších) Uvolnění a oživení ekonomiky Ne všichni teď spokojeni s republikou, řada lidí touží po monarchii Obavy z toho, že se moci ujmou zase jakobíni nebo monarchisté Je třeba „vláda pevné ruky“ – opora v armádě, v čele oblíbený generál Napoleon Bonaparte 1799 – státní převrat – direktorium zrušeno, v čele tři konzulové Faktická moc ale jen v rukou Napoleona

14 Časové úseky revoluce 1. fáze (1789 – 1792) 2. fáze (1793 – 1794)
Národní shromáždění Deklarace práv člověka a občana Zákonodárné shromáždění (přejmenované Národní shromáždění) 2. fáze (1793 – 1794) Období republiky Jakobínská diktatura – hrůzovláda 3. fáze (1794 – 1799) Direktorium a konzulát Konec souvisí s převratem Napoleona Bonaparta

15 Význam revoluce Politické a ekonomické sjednocení země
Konec absolutismu, stavovské uspořádání společnosti Rozvoj ekonomiky, cesta k průmyslové revoluci Uzákoněna občanská práva Vytvořena moderní armáda Vzor pro pokrokové síly v dalších zemích Evropy

16 Pojmy Deklarace – slavnostní prohlášení Privilegium – zvláštní právo Republika – věc veřejná Revoluce – náhlá a často násilná změna politického režimu Emigrace - vystěhování do ciziny Diktatura – neomezená vláda nebo moc jednotlivce (skupiny) Direktorium – vládní výbor Konzul – nejvyšší státní úředník (ve starověkém Římě a ve Francii)

17 Pamatuj: Co vedlo k tomu, že byla Francie tak zadlužená?
Jak se mělo hlasovat v generálních stavech? O čem chtěl král se stavy jednat? Jaké měli představy zástupci třetího stavu? Jak vzniklo Národní shromáždění a jak se z něj vyvinulo Ústavodárné shromáždění? Co je pokládáno za počátek VFR? Proč docházelo k nepokojům na venkově? Co obsahovala Deklarace práv člověka a občana? Proč došlo k vyvlastnění církevního majetku? Kdy byl popraven král Ludvík XVI.? Proč k tomu došlo? Jakou reakci poprava vyvolala? Co byly v té době největší problémy ve Francii? Jak vypadala situace v době vlády jakobínů? Jak se dostal k moci Napoleon?


Stáhnout ppt "Velká francouzská revoluce"

Podobné prezentace


Reklamy Google