Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-10 Téma vzdělávacího materiálu: Otvory ve svislých konstrukcích Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění pojmů u otvorů ve svislých konstrukcích, žáci mají k dispozici učebnice Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 Otvory ve svislých konstrukcích
funkce druhy názvosloví

3 Otvory ve zdech se zřizují za účelem
F U N K C E O T V O R Ů V E Z D E CH Otvory ve zdech se zřizují za účelem osvětlení místností denním světlem ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů ke spojení vnitřního prostoru s vnějším

4 Podle účelů, k jakému otvory slouží, známe:
D R U H Y O T V O R Ů Podle účelů, k jakému otvory slouží, známe: s výplní okna dveře vrata (od výšky 2,1m do 5,1m a od šířky 2,4m do 5,1m) bez výplně průchody průjezdy

5 N Á Z V O S L O V Í Okenní a dveřní otvory 1 - ostění 2 - nadpraží
Obr. 1. Okenní a dveřní otvory 1 - ostění 2 - nadpraží 3 - poprsník 4 - práh (bez prahu)

6 1. Ostění - tvoří svislou konstrukci mezi konstrukcí a otvorem.
N Á Z V O S L O V Í O S T Ě N Í 1. Ostění - tvoří svislou konstrukci mezi konstrukcí a otvorem. Ostění může být rovné - dnes výhradně vyzdívané u okenních otvorů, kterým vyhovují univerzálně vyráběná okna zalomené - dnes pouze u dveřních otvorů v nosných zdech o větší tloušťce

7 2. Parapet (poprsník) - je nenosné zdivo
N Á Z V O S L O V Í P A R A P E T 2. Parapet (poprsník) - je nenosné zdivo pod oknem. U zděných budov může být parapet lícovaný - se shodnou tloušťkou obvodového zdiva odsazený - má menší tloušťku zdiva (zdivo odsazeného parapetu se musí dodatečně tepelně izolovat) Výška parapetu je nejméně 850 mm.

8 3. Nadpraží - tvoří horní část otvorů.
N Á Z V O S L O V Í N A D P R A Ž Í 3. Nadpraží - tvoří horní část otvorů. Nadpraží musí splňovat: funkci statickou (jeho nosná konstrukce přenáší zatížení stropů a zdiva do ostění) požadavky na vyhovující tepelnou izolaci (u nedokonale izolovaných překladů se na vnitřní straně srážejí páry a překlad vlhne)

9 N Á Z V O S L O V Í N A D P R A Ž Í Nadpraží může být rovné
klenuté (provádělo se dříve, dnes se provádí při rekonstrukce budov) Okenní překlady dále mohou být samostatné spojené v průběžný překlad nad několika otvory v podlaží (takový překlad plní současně funkci ztužujícího pásu - věnce)

10 N Á Z V O S L O V Í N A D P R A Ž Í Obr. 2. Schéma okenního kombinovaného nadpraží ve zdi 440 mm tlusté 1 - obvodová zeď 2 - stropní konstrukce 3 - sestava překladů POROTHERM o výšce 238 mm 4 - tepelná izolace 5 - okenní výplň

11 P Ř Í K L A D Y N A D P R A Ž Í Obr Obr. 4.

12 Použité zdroje Seznam použité literatury Obrázkový materiál
PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN Obrázkový materiál Obr. 1. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr. 2. PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN Obr MICHALČÍKOVÁ, Pavla

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

14 Ověření prezentace č. 10 1. Vyjmenuj druhy otvorů.
2. Jaký tvar může mít ostění? 3. Jaká je minimální výška parapetu? 4. Namísto teček doplň správně. Kromě lícovaného parapetu může být parapet …………….. , ten však je vhodné doplnit ………………… izolací. 5. Namísto teček doplň správně. Nadpraží může být podle tvaru ……………… nebo ……………. . 6. Kam umísťujeme u složených (kombinovaných) nadpraží tepelnou izolaci?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google