Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.2.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2007 – únor 2008 1 mimořádné a 2 řádná zasedání (22.11. a 13.12.2007 a 17.1.2008)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.2.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2007 – únor 2008 1 mimořádné a 2 řádná zasedání (22.11. a 13.12.2007 a 17.1.2008)"— Transkript prezentace:

1 21.2.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2007 – únor 2008 1 mimořádné a 2 řádná zasedání (22.11. a 13.12.2007 a 17.1.2008)

2 21.2.2008Sněm RVŠ2  Rozpočet vysokých škol pro rok 2008. 15. zasedání P RVŠ: - Nominální normativ se nezměnil, poklesl však příspěvek za absolventa -Výhled na léta 2009 a 2010 předpokládá téměř absolutní stagnaci finančních prostředků pro VŠ. P RVŠ v přijatém usnesení vyslovilo značné znepokojení nad plánovanými ukazateli rozpočtu na roky 2009 a 2010  Operační programy EU (VaVpI, VpK, PI) 15. zasedání P RVŠ: -Vystoupili vrchní ředitel sekce řízení OP EU MŠMT Ing. Vitula a poradce ministra Ing. Doležal, -VaVpI vytvořeny pracovní skupiny: Strategie (doc. Ježek, doc. Koliba) Financování a metodika (doc. Cakl, doc. Kebo) Velké projekty - přejmenováno na „Absorpční kapacita a velké projekty“ (prof. Haasz, doc. Tremlová) Podrobněji viz bod 4 programu Ekonomické otázky :

3 21.2.2008Sněm RVŠ3  Reforma systému VaV 16. zasedání P RVŠ: -Informace „Analýza, hodnocení a reforma oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ (doc, Ježek, prof. Haasz) - podrobněji viz bod 5 programu  Připomínkované materiály -Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (probíhá připomínkové řízení – termín 26.2.2008) Problematika výzkumu a vývoje : Vzdělávací proces : 15. zasedání P RVŠ: -P RVŠ projednalo materiál Problematika studijních programů pro přípravu učitelů a jejich akreditace -Je připravováno šetření na VŠ -Výsledky budou předloženy k diskusi na semináři k problematice strukturovaného studia učitelství 28. – 29. dubna 2008 v Srní

4 21.2.2008Sněm RVŠ4  FRVŠ 15. zasedání P RVŠ: schváleno „Vyhlášení výběrového řřízení FRVŠ pro r. 2009“. -Probíhá standardní postup projednávání na MŠMT -Místopředseda Výboru F RVŠ prof. Šucman přestal být členem RVŠ, P RVŠ musí jmenovat v nejbližší době nového místopředsedu. Fond rozvoje VŠ a rozvojové programy :  Bílá kniha terciárního vzdělávání - Komise pro strategie a rozvoj zpracovalo seznam otevřených otázek - Na základě výběru předsednictva RVŠ zpracován dotazník obsahující soubor 20 nejpodstatnějších otázek + s nimi související podotázky - Členové předsednictva a předsedové prac. komisí byli požádáni o kontrolu návrhu a o doporučení případných změn či úpravu položky (do 4. 2. 2008) -Po provedení úprav byl takovýto dotazník rozeslán všem členům sněmu s termínem pro vyplnění do 18. 2. 2008. Podrobněji viz bod 6 programu Dlouhodobé a strategické dokumenty VŠ :

5 21.2.2008Sněm RVŠ5  Viz bod 9 programu Činnost Studentské komory Rady VŠ : Činnost dalších prac. komisí rady VŠ :  Komise pro vnější a zahraniční vztahy 15. zasedání P RVŠ: téma Mezinárodní spolupráce vysokých škol Tři pilíře, o které se bude opírat evropský prostor vysokoškolského vzdělávání: - Lisabonská úmluva o uznávání. -Rámec kvalifikací (boloňský proces). -Evropské standardy pro zabezpečení kvality. Informace o akcích uskutečňovaných v rámci Boloňského procesu Hlavní problémy zavádění kreditového systému  Komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení Seminář „Kvalita terciárního vzdělávání v dokumentech Boloňského procesu a v doporučeních expertů OECD: využití v systémech vnitřního hodnocení vysokých škol“ - UJEP 23. – 24. 1. 2008.

6 21.2.2008Sněm RVŠ6  Hospodaření Agentury RVŠ v r. 2007 a návrh rozpočtu na r. 2008 15. zasedání P RVŠ: předběžné výsledky hospodaření Agentury RVŠ v oblasti RVŠ za rok 2007 a návrh plánu čerpání na rok 2008 - výše příspěvku se nemění Konečné výsledky hospodaření : březnové asedání P RVŠ.  Stanovisko k problematice plagiátorství na vysokých školách 15. zasedání P RVŠ: vyzvalo vysoké školy, aby důsledně prosazovaly dodržování zásad uvedených ve vzorovém Etickém kodexu pro akademické pracovníky vysokých škol přijatém RVŠ. Uložilo rovněž užšímu P RVŠ připravit do března 2008 ustavení pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci. Další aktivity :

7 21.2.2008Sněm RVŠ7  Stanovisko k materiálu publikovanému v MF DNES 15. zasedání P RVŠ: projednán návrh RNDr. Popely, týkající se této problematiky. P RVŠ vyzvalo MŠMT, představitele vysokých škol a jejich akademické obce, aby této problematice a prezentování výsledků hodnocení vůči veřejnosti věnovali maximální pozornost. P RVŠ vyzvalo MŠMT, aby se v rámci individuálních projektů – národních, Operačního programu VpK, věnovalo multikriteriálnímu hodnocení vysokých škol.  Zákon o pobytu cizinců na území České republiky 15. zasedání P RVŠ: Legislativní pracovní komise upozornila, že nabyl účinnosti zákon č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR a některé další zákony. Vysoká škola je oprávněna podat na MŠMT žádost o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků z třetích zemí. P RVŠ požádalo MŠMT o sdělení, zda je stanoven termín pro podání příslušné žádosti a zda MŠMT uvažuje o případném zjednodušení žádosti pro VŠ.

8 21.2.2008Sněm RVŠ8 Další otázky projednávané Radou VŠ :  Připomínková činnost Rady vysokých škol 1. Připomínky k věcnému návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích. 2. Připomínky k návrhu vyhlášky MŠMT o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu. 3.Připomínky k Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007 k přiznávání stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice".  Delegace do různých orgánů a institucí Viz předložený písemný materiál

9 21.2.2008Sněm RVŠ9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "21.2.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2007 – únor 2008 1 mimořádné a 2 řádná zasedání (22.11. a 13.12.2007 a 17.1.2008)"

Podobné prezentace


Reklamy Google