Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava novely 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava novely 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol."— Transkript prezentace:

1 Příprava novely 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol

2 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

3 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol

4 Novela zákona 130/2002 Sb. 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol 1. Výzkumné záměry -> institucionální financování výzkumných organizací dle váhovaných výsledků 2. Základní výzkum – pouze GAČR 3. Aplikovaný výzkum – pouze TAČR Výjimky: MV a MO – aplikovaný bezpečnostní výzkum MK – aplikovaný VaV v oblasti národní a kulturní identity MZe – aplikovaný zemědělský VaV MZ – aplikovaný zdravotnický výzkum 5.MŠMT: projekty mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji, projekty v rámci programu velké infrastruktury, specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. (účelová podpora) 6.Ruší se vyhlášky 461 a 462

5 Vyvolaná změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  Formálně se v celém textu slova výzkum a vývoj nahrazují slovy výzkum, vývoj a inovace.  § 18 - Rozpočet veřejné vysoké školy  Odst. (2), Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména:  vkládá se  b) podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu 8e),  Odst. (8), mění se  Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, aby prostředky získané ze zisku byly využity pouze na provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků, publikování nebo převodu technologií nebo do výuky.  § 91 - Stipendia  Odst. (2), Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.  vkládá se  c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 8e), 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol

6 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), kap. 2.2., odst d) „výzkumnou organizací“ se rozumí určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem; 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol

7 Orientační harmonogram přípravy novely zákona 130/2002 Sb.  Výjezdní zasedání zainteresovaných stran (Liblice, 5.-7.5.2008)  Projednání na 233. zasedání RVV (12.5.2008)  Meziresortní připomínkové řízení  Projednání výsledků přip. řízení v RVV (20.6.2008)  Předložení vládě (30.6.2008)  Projednání ve vládě  Zapracování změn, odeslání do poslanecké sněmovny (konec září 2008) 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol


Stáhnout ppt "Příprava novely 22.5.2008Sněm Rady vysokých škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google