Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVŠ 16. 3. 2006 Výsledky připomínkového řízení - zákon č. 130/2002 Sb. Zpracovala : B. Tremlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVŠ 16. 3. 2006 Výsledky připomínkového řízení - zákon č. 130/2002 Sb. Zpracovala : B. Tremlová."— Transkript prezentace:

1 RVŠ 16. 3. 2006 Výsledky připomínkového řízení - zákon č. 130/2002 Sb. Zpracovala : B. Tremlová

2 RVŠ 16. 3. 2006 Výzkumné záměry, institucionální vs. účelové financování  výrazná změna celého pojetí - výběr nebude mít charakter „soutěže“, půjde o příspěvek na základě podmínek stanovených zákonem s tím, že základní podmínkou bude dosažení nadprůměrných výsledků ve výzkumu a vývoji

3 RVŠ 16. 3. 2006 Infrastruktura výzkumu a vývoje  „ Velká“ infrastruktura : - financovat pouze institucionální podporou - financovat pouze institucionální podporou - upravit její vymezení tak, aby zahrnovala také - upravit její vymezení tak, aby zahrnovala také vybudování velkých zařízení vybudování velkých zařízení - zavést pro ni nový samostatný typ podpory - zavést pro ni nový samostatný typ podpory  „Malá“ infrastruktura : - pouze účelovou podporou - pouze účelovou podporou - v rámci speciálních programů - v rámci speciálních programů

4 RVŠ 16. 3. 2006 Zjednodušení a sjednocení administrativy VaV, zefektivnění systému podpory  poskytovatel si obstará údaje z veřejně dostupných rejstříků sám, na základě min. údajů (např. IČ, název)  formální nedostatky nebudou důvodem k vyloučení projektu ze soutěže, ale bude možnost jejich opravy  omezení rozsahu požadovaných údajů v projektu

5 RVŠ 16. 3. 2006 Inovace a strukturální fondy (resp. veřejné prostředky EU)  novela zákona : - nebude řešit problematiku inovací v celém - nebude řešit problematiku inovací v celém komplexu, půjde jen o nutnou implementaci komplexu, půjde jen o nutnou implementaci předpisů EU předpisů EU - budou podporovány inovace, na které byly ve fázi - budou podporovány inovace, na které byly ve fázi výzkumu a vývoje poskytnuty veřejné prostředky výzkumu a vývoje poskytnuty veřejné prostředky - další možnosti podpory než je dotace – půjčky, - další možnosti podpory než je dotace – půjčky, úvěry, záruky atd. úvěry, záruky atd. - zavést povinné vykazování veřejných zdrojů EU - zavést povinné vykazování veřejných zdrojů EU

6 RVŠ 16. 3. 2006 Sankce  upřesnit sankce vůči příjemcům podpory tak, aby mohly být v praxi lépe využívány  zavést sankce vůči těm poskytovatelům, kteří opakovaně nedodržují zákon

7 RVŠ 16. 3. 2006 Definice  upravit stávající vymezení kategorií výzkumu a vývoje  upravit některé další pojmy v návaznosti na předchozí okruhy změn

8 RVŠ 16. 3. 2006 Specifický výzkum  měl by nadále sloužit k podpoře a výchově mladých vědeckých pracovníků  v zákonu naprosto přesně definovat institucionální podporu tzv. specifického výzkumu na vzdělávacích institucích, které mají akreditovaný magisterský nebo doktorský studijní program  doporučení, aby alespoň část podpory specifického výzkumu byla rozdělována mezi diplomanty a doktorandy formou interní univerzitní soutěže  výši podpory specifického výzkumu vázat na dosažené výsledky konečných příjemců, tj. studentů magisterských a doktorských studijních programů

9 RVŠ 16. 3. 2006 Návrh dalšího postupu  rozhodnutí, zda připravovat novelu zákona 130/2002 nebo vypracovat zcela nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací  zahrnout do zákona veškeré formy podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to včetně podpory z EU  sběr dat by měl být realizován podle konečných příjemců  zákon by měl jednoznačně zohlednit výstupy výzkumu a vývoje, které mají vazbu na přípravu nové generace vědeckých pracovníků Podíl na přípravě novelizace nebo nového zákona bude nadále jednou z priorit činnosti v rámci pracovní komise pro vědeckou činnost i RVŠ.

10 RVŠ 16. 3. 2006 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "RVŠ 16. 3. 2006 Výsledky připomínkového řízení - zákon č. 130/2002 Sb. Zpracovala : B. Tremlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google