Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VaVpI – Pracovní skupiny Sněm RVŠ dne 21. února 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VaVpI – Pracovní skupiny Sněm RVŠ dne 21. února 2008."— Transkript prezentace:

1 OP VaVpI – Pracovní skupiny Sněm RVŠ dne 21. února 2008

2 OP VaVpI – Pracovní skupiny  Na jednání 15. PRVŠ dne 13. 12. 2007 byla podána vrchním ředitelem sekce řízení Operačních programů EU MŠMT Ing. Vitulou a poradcem ministra Ing. Doležalem informace o „Zásadních problémech OP Výzkum a vývoj pro inovace“.Zásadních problémech OP Výzkum a vývoj pro inovace  Dále informovali, že pro přípravu konečné verze VaVpI budou vytvořeny pracovní skupiny.

3 OP VaVpI – Pracovní skupiny  Strategie – zaměřená na celkovou strategii OP VaVpI, vymezení center excelence atp. - Ježek, Koliba  Financování a metodika – bude třeba definovat alokaci finančních prostředků na jednotlivé prioritní osy a právní formu příjemce - Cakl, Kebo  Velké projekty – tato pracovní skupina bude navazovat na výsledky prvních dvou skupin - Haasz, Tremlová

4 Úkoly PS Strategie a její očekávané výstupy  specifikace hlavních cílů OP VaVpI a jeho hlavní principy,  postavení a role velkých projektů,  indikátory,  upřesnění návrhu alokací podle priorit,  návrh strategie podpory absorpční kapacity.  Vazba mezi cíli, podporovanými aktivitami a indikátory (pro jednotlivé priority OP VaVpI)  Stručné představení harmonogramu pracovních skupin pro nadcházející měsíce

5 VaVpI – pracovní skupina 2 FINANCOVÁNÍ A METODIKA Schůzka 13.2.2008, MŠMT MAKROSKOPICKÝ MODEL UDRŽITELNOSTI PROBLÉMOVÉ OKRUHY, KTERÉ BUDOU DÁLE ŘEŠENY

6 Makromodel udržitelnosti OP VaVpI podmínka pro finalizaci OP ◦odhad režijních nákladů investičních projektů podpořených z VaVpI na základě zkušeností s obdobnými projekty v ČR (MŠMT ve spolupráci s kvestory VŠ) ◦algoritmus výpočtu institucionálního financování podle výsledků tak, jak je navržen v reformě VaV (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦algoritmus výpočtu provozní dotace velkých národních infrastruktur a velkých projektů v P1 a P2 OP VaVpI (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦možnost předfinancování a etapizace projektů, zejm. velkých projektů (MŠMT ve spolupráci s MF a RVV) ◦projekty generující příjmy – dopady na míru financování z ERDF (MŠMT ve spolupráci s EK) ◦stanovení nezbytných změn legislativy ČR a metodiky hodnocení výsledků VaV (otázka konsorcií provozujících velké národní VaV infrastruktury, vykazování výsledků VaV, resp. jejich dělba mezi členy konsorcií; právní forma příjemců)

7 Makro-model udržitelnosti •Knihovny •IT služby a sítě •Výukové laboratoře •Přístroje •Reko a výstavba výukových prostor ???? •Pre-seed fondy •Centra transferu technologií •Řízení VaV, informace, popularizace •VaV infrastruktura (až 75%) •Projekty aplikovaného VaV (až 20%) •Spolupráce s aplikační sférou a zahraničím (až 5%) •Startup granty (až 20%) •VaV infrastruktura (až 75%) •Mezinárodní projekty infrastruktur (až 10%) •Spolupráce s aplikační sférou (až 2%) Priorita 1 Evropská centra excelence Priorita 2 Regionální VaV centra Priorita 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Priorita 3 Komercializace, popularizace a internaciona- lizace VaV 19,2 mld Kč 3,8 mld Kč 14,3 mld Kč

8  Uvažovaný průměrný kurz koruny pro tabulku alokací je 24,- Kč/EUR.  Prioritní osa 1 – Budovy 30 % objemu alokace, přístroje 50% objemu alokace, start-up granty 20%  Prioritní osa 2 – Budovy 40 % objemu alokace, přístroje 40% objemu alokace, start-up granty 20%  Prioritní osa 3 – Budovy 70 % objemu alokace, přístroje 30% objemu alokace  Prioritní osa 4 – Budovy 80 % objemu alokace, přístroje 20% objemu alokace  Finance, s kterými je možno počítat na udržitelnost projektů, pocházejí z různých částí SR (priorita 1, 2 – finance limitované schváleným výhledem rozpočtu na VaV, prioritu 3 – nutno diskutovat s pravděpodobným výsledkem, že udržitelnost těchto projektů bude závislá na zdrojích jednotlivých předkladatelů, priorita 4 je udržitelná ze stávajících rozpočtových zdrojů na provoz univerzit).  Prostředky nutné na obnovu budov jsou počítané na úrovni 1/40 investičních prostředků a přístrojové vybavení počítá s obnovou jednou za 6 let. Odhad prostředků na realizaci a udržitelnost prioritních os

9 Odhad prostředků (v Kč) na realizaci a udržitelnost prioritních os

10 Další zaměření práce pracovní skupiny pro financování a metodiku ◦odhad režijních nákladů investičních projektů podpořených z VaVpI na základě zkušeností s obdobnými projekty v ČR (MŠMT ve spolupráci s kvestory VŠ) ◦algoritmus výpočtu institucionálního financování podle výsledků tak, jak je navržen v reformě VaV (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦algoritmus výpočtu provozní dotace velkých národních infrastruktur a velkých projektů v P1 a P2 OP VaVpI (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦možnost předfinancování a etapizace projektů, zejm. velkých projektů (MŠMT ve spolupráci s MF a RVV) ◦projekty generující příjmy – dopady na míru financování z ERDF (MŠMT ve spolupráci s EK) ◦stanovení nezbytných změn legislativy ČR a metodiky hodnocení výsledků VaV (otázka konsorcií provozujících velké národní VaV infrastruktury, vykazování výsledků VaV, resp. jejich dělba mezi členy konsorcií; právní forma příjemců)

11 Pracovní skupina 3 - „Absorpční kapacita a velké projekty“ OP VaVpI za RVŠ prof. Haasz Doc. Tremlová

12 Postup pro zvyšování absorpční kapacity  Předběžné hodnocení projektových záměrů  BYLO PROVEDENO  Zpracování projektových listů  ZVEŘEJNĚNO na www.msmt.czwww.msmt.cz 18.2.2008  Vyhodnocení projektových záměrů z hledisek - relevance vůči OP, připravenosti a věcného zaměření  Roztřídění projektů do několika kategorií - 10-15 velkých projektů (long-list pro OP), významné projektové záměry mimo kategorii velkých projektů, ostatní projektové záměry  Projednání hodnocení v pracovních skupinách  Série informačních školení  Návštěvy velkých projektů a významných projektových záměrů – prověření a doplnění získaných informací, identifikace a popis problémů při přípravě  Návrhy na poskytnutí individuální pomoci při dopracování velkých projektů  Návrh na poskytnutí skupinové pomoci při přípravě ostatních projektů  Poskytování pomoci při přípravě projektů  Vyhodnocení formálně technické připravenosti a vědeckého/výzkumného významu velkých a významných projektů

13 Projektový list  zjištění konkrétních informací o věcném zaměření a připravenosti projektových záměrů v OP VaVpI  zjištění jejich souladu s požadavky prioritních os OP VaVpI (relevance)  nejde o vyřazování projektů, ale zjištění slabých míst a vyhodnocení těch, na které má být zaměřena podpora ze strany MŠMT

14 Aktuální informace z MŠMT  zahájení monitoringu projektových záměrů  projektový list je možno vyplňovat od 18. 2. do 3. 3. 2008 on-line na adrese: http://85.207.119.158/limesurvey/ ?sid=92644&lang=cs http://85.207.119.158/limesurvey/ ?sid=92644&lang=cs  další informace také na: http://www.msmt.cz/eu/projektovy -list-op-vavpi http://www.msmt.cz/eu/projektovy -list-op-vavpi

15 Děkujeme za pozornost OP VaVpI – Pracovní skupiny : PS 1 - Ježek, Koliba PS 2 - Cakl, Kebo PS 3 - Haasz, Tremlová


Stáhnout ppt "OP VaVpI – Pracovní skupiny Sněm RVŠ dne 21. února 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google