Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize ve zdravotnictví pohled právníka JUDr. Jan Mach advokát lékařů a poskytovatelů ZS ředitel právní kanceláře ČLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize ve zdravotnictví pohled právníka JUDr. Jan Mach advokát lékařů a poskytovatelů ZS ředitel právní kanceláře ČLK."— Transkript prezentace:

1 Krize ve zdravotnictví pohled právníka JUDr. Jan Mach advokát lékařů a poskytovatelů ZS ředitel právní kanceláře ČLK

2 Ústavně-právní základ Článek 6 LPS – Každý má právo na život Článek 31 LPS – Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Nález pléna ÚS č. 206/1996 Sb. Zrušen Zdravotní řád. Jen zákon může stanovit, jaké jsou podmínky úhrady zdravotní péče!

3 Zákonný základ § 45 zák. 372/2011 o ZS: Poskytovatel je povinen poskytovat ZS na náležité odborné úrovni. § 28 zák. o ZS: Pacient má právo na poskytování ZS na náležité odborné úrovni. § 13/1 zák. 48/1997 Sb. – pojištěnec má právo na úhradu péče na úrovni dostupných poznatků vědy odpovídající jeho zdrav. stavu

4 Úhradová vyhláška – podzákonný prováděcí právní předpis Dává vyhláška č. 475/2012 Sb. možnost realizovat práva pacienta a pojištěnce dle LPS a dle obou zákonů? Pokud ne, co má přednost? Atributy úhradové vyhlášky: Nerovnost poskytovatelů i pojištěnců, nepředvídatelnost úhrady, neufinancovatelnost, tedy nemožnost realizace práv dle LPS a zákonů. Čeká se na stanovisko Ústavního soudu

5 Nový občanský zákoník - revoluce Zákon č. 89/2012 účinný k 1.1.2014 – nový OZ Ruší se bodové ohodnocení bolestného a ZSU Ruší se 240 tis. Kč. za úmrtí blízké osoby Soud sám určí přiměřenou satisfakci za veškeré strádání, zásah do života i rodiny, fyzické a duševní utrpení. Při úmrtí bude zkoumán vztah zemřelého se všemi blízkými osobami a individuální výše satisfakce za úmrtí blízké osoby!

6 Koho má pacient žalovat? Poskytovatele = nemocnici, ambulantního lékaře? Zdravotní pojišťovnu – neposkytla úhradu na péči na náležité odborné úrovni? Stát – nevytvořil podmínky pro úhradu péče na náležité odborné úrovni, či spíše vytvořil podmínky opačné? Na jedné straně zákony posilují práva pacienta, vyhlášky pak znemožňují jejich realizaci.

7 Chování ZP Máte právo na vše, lékař vám nesmí účtovat nic. Snad kromě úsměvných nadstandardů. Nemůžete sehnat lékaře? Tady je sjetina… Čilý penzista navštíví 5 kardiologů za týden. Vše vykázáno a hrazeno. Nikomu to nevadí. Čilá pacientka se souběžně duplicitně léčila ve třech nemocnicích v Praze – jedna nevěděla o druhé. Nyní je žaluje. Ona má vše hrazeno.

8 Léčit nebo šetřit? Co je kritériem dobré práce zdravotníka? Úspěšná léčba? Nebo co nejvyšší úspory? Podle čeho hodnotí zřizovatel či majitel ředitele, ředitel primáře, primář podřízené? Pozitivní listy, služby nekvalifikovaných… Kdo ponese odpovědnost za zbytečnou smrt či újmu na zdraví? Zajímá se soud o regulace?

9 Existenční nejistota Mají o pokračování smluvního vztahu se ZP skutečně rozhodovat ZP? Co nebo kdo je ZP? Trh a konkurenční boj naruby. Co svobodná volba pacienta – pojištěnce? Neměla by být rozhodující jako za první republiky a v EU? Předpokladem je pořádek – hradí se jeden kardiolog, 4 další si zaplať. Hradí se péče v jedné nemocnici, ty další si zaplať. Ten není!

10 Co má poskytovatel dělat? Pacient má právo na pravdivou informaci, nejen o rizicích, ale i variantách možné léčby. Často si sám informace najde na internetu. Měl by být pravdivě informován, že jeho ZP poskytla nemocnici či ambulanci takovou úhradu, která nestačí na moderní léčbu. Tuto informaci by měl podepsat. A žalovat ZP či stát Žaloby pacientů proti ZP jsou v USA a západní Evropě běžné, u nás začínají.

11 ÚS: lege artis má přednost! Judikát Nejvyššího soudu 25 Cdo 3507/2008 ze dne 27.4.2011 Pokud poskytovatel prokáže, že by při dodržení limitů preskripce nemohl postupovat lege artis, regulace se neuplatní. Nález Ústavního soudu I. ÚS 2785/08 ze dne 13.9.2011 Nejen preskripce, veškeré péče, včetně objemu nasmlouvaných hrazených služeb.

12 Možná řešení krize Náležitá úhrada za státní pojištěnce Vyšší spoluúčast pacientů, možnost připojištění na nadstandard – v EU běžné, nikoli však na zhoubné a podobné choroby, kde by měla být rovná dostupnost péče. Pořádek! Jeden pacient-jeden poskytovatel. Autonomie rozhodování lékaře a tvorba trhu podle svobodné volby pojištěnců, ne podle ZP.

13 Děkuji za pozornost jan.mach@email.cz jan.mach@zdravotnicke-pravo.cz pravnisekret@clkcr.cz www.lkcr.cz


Stáhnout ppt "Krize ve zdravotnictví pohled právníka JUDr. Jan Mach advokát lékařů a poskytovatelů ZS ředitel právní kanceláře ČLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google