Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S. IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S. IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍMI"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S. IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍMI
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“

2 Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD
Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Co přinesla (odnesla) reforma lázeňské péče IBD pacientům? , Fakultní nemocnice Brno JUDr. Michal Sýkora 2

3 Právní úprava v České republice
Listina základních práv a svobod (čl. 31) - Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. zákon č. 20/1966 Sb. (do ) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (od )

4 Důvody nové právní úpravy
Posílení práv pacienta Vymezení povinností pacienta Definice pojmu lege artis „Nutnost“ reformy – nové právní předpisy v oblasti trestního práva, občanského, obchodního práva

5 Lázeňská péče v ČR Lázeňské péče se v České republice rozděluje na dvě (tři) základní skupiny, a to na komplexní lázeňskou péči příspěvkovou lázeňskou péči lázeňské pobyty pro samoplátce. 5

6 Lázeňská péče v ČR I Komplexní péče
Komplexní a příspěvková léčba je možná jen pro občany ČR, pojištěné u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR. Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař, který jedná na základě doporučení odborníka. Revizní lékař posuzuje mj. splnění podmínek indikačního seznamu (zde jsou uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnost lázeňských míst, kde se může pacient léčit) Pojišťovna hradí z veřejného zdravotního pojištění náklady na vyšetření, ale i ubytování a strava Pojišťovna nehradí z veřejného zdravotního pojištění lázeňský poplatek -15 Kč/den, regulační poplatek 100 Kč/den a případný nadstandard – např. doplatek na jednolůžkový pokoj (od cca 150 Kč/den do cca 400 Kč/den) Pacient má právo na vystavení tzv. neschopenky 6

7 Lázeňská péče v ČR II Příspěvková péče Samoplátce
Pacient si hradí ubytování a stravování, pojišťovna hradí pouze procedury. Pacient nemá nárok na vystavení tzv. neschopenky a na pobyt musí odjet v rámci dovolené, případně neplaceného volna. Je třeba počítat s doplatkem od cca Kč (2L pokoj bez příslušenství) po cca Kč (1 L pokoj ve 4* resortu) Samoplátce Klient si hradí dopravu, ubytování, stravu, procedury V rámci dovolené či jiného volna 7

8 Lázeňská péče v ČR III Dosavadní úprava - Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena. Doporučení: Vzhledem k těžké formě Crohnovy nemoci/UC doporučuji komplexní lázeňskou péči (léčbu) III/5. 21 dní/ 28 dní Karlovy Vary nebo Bílina (prakticky však jen Karlovy Vary) POZOR ! Toto platilo jen do 

9 Lázeňská péče v ČR IV Nová úprava od Vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Vyhláška stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech CN a UC je zařazena ve skupině III/3 pro dospělé pacienty

10 Lázeňská péče v ČR V základní pobyt opakovaný pobyt
III/3 Crohnova nemoc. Colitis ulceroza. K 21 dnů Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Možnost prodloužení P 21 dnů Ostatní Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu. P 14 nebo 21 dnů Ostatní Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně 10

11 Lázeňská péče v ČR VI Základní léčebný pobyt: 1x za život. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout tehdy, pokud se jedná o těžkou formu onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Pouze pro Crohnovu nemoc. Opakovaný léčebný pobyt: Opakovaná komplexní lázeňská péče: Opakované exacerbace Crohnovy choroby maximálně 1x ročně do stabilizace stavu Opakované exacerbace – alespoň dvakrát ročně Kde? Karlovy Vary, Luhačovice, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně 11

12 CDAI Klinická / laboratorní proměnná Hodnota x váha 1
Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu  x 2 2 Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0-3) v posledním týdnu  x 5 3 Celkový stav, subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním týdnu  x 7 4 Přítomnost komplikací *  x 20 5 Užívání Immodia či opiátů proti průjmu  x 30 6 Přítomnost břišní masy (0 není, 2 podezření, 5 určitě)  x 10 7 Hematokrit <0.47 u mužů a <0.42 u žen  x 6 8 Procentní odchylka od standardní hmotnosti  x 1 Spočítat výsledek 373

13 Lázeňská péče VII Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl návrh vystaven přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Bude-li návrh vystaven do , péče se poskytuje podle „staré“ a příznivější vyhlášky. Byl-li pacient v době od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti vyhlášky v lázních alespoň 1x, potom se považuje tento pobyt za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.

14 Lázeňská péče - VIII A) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od do a mají Crohnovu nemoc Formálně komplexní lázeňská péče existuje, ale jen těžko lze na ni dosáhnout (musí se jednat o těžkou formu onemocnění - hodnota CDAI nad 450). B) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od do a mají Crohnovou nemoc Opakované výkyvy Crohnovy choroby, KLP maximálně 1x ročně do stabilizace stavu Jakékoliv změny, výkyvy a problémy hlaste lékaři Doporučení: Vzhledem k opakovaným exacerbacím CN a aktivní těžké formě CN doporučuji komplexní (opakovanou) lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.

15 Lázeňská péče - IX C) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od do a mají UC Vyhláška se o této diagnóze v souvislosti s KLP nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče  Příspěková péče: 21 dní D) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od do a mají Ulcerózní kolitidu Vyhláška se o této diagnóze nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče  Příspěková péče: 14 anebo 21 dní

16 Lázeňská péče v ČR X Děti a dorost
CN a UC je zařazena ve skupině XXIII/2 pro děti a dorost komplexní péče na 28 dní, opakovaná 1 x za 1 rok na 28 dní. 16

17 Invalidní důchod a CN/UC
Listina základních práv a svobod (čl. 30) - Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

18 Invalidita Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo invalidním následkem pracovního úrazu. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

19 Invalidita – CN a UC Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) POKLES PRACOVNÍ SCHOPNOSTI stavy uspokojivě stabilizované, 10%-20% občasná zhorššení s průjmy, laboratorně mírná aktivita středně těžké formy, 30%-40% časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti těžké formy, 60%-70% s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píšštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti

20 Jak na to Písemná žádost o invalidní důchod na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle místa trvalého bydliště Zdravotní stav posuzuje OSSZ; povinnost osoby podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu Co když mi bylo řečeno, že moje schopnost pracovat poklesla pouze o 30%, nikoliv 35% a více? Podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

21 Námitky Námitky musí obsahovat
kdo je činí (označení účastníka) které věci se týkají (označení správního orgánu) co se navrhuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. datum a podpis Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami a může rozhodnout i v neprospěch účastníka řízení.

22 Děkuji Vám za pozornost  sykora@sykora-legal.cz


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S. IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google