Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ve zdravotnickém právu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ve zdravotnickém právu?"— Transkript prezentace:

1 Novinky ve zdravotnickém právu?
JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková

2 Nové trendy 1 Stoupající tendence řešení medicínsko- právních sporů v občanskoprávním řízení 2 Nové případy v praxi zdravotnických zařízení Ad § 1) Zásadně jen v rámci občanskoprávního řízení pacient dokáže vysoudit za vzniklou újmu finanční náhradu, resp. finanční satisfakci. V rámci trestních řízení se jedná o minimální částky a trestní soudy odkazují na občanskoprávní řízení. Ad § 2) Případy „záměna dětí“, „nechtěné dítě“ aj.

3 Sféra chyb Prakticky v celém procesu poskytované zdravotní péče
Nové standardy SAK ČR

4 Nejvyšší chybovost Zdravotnická dokumentace Informovaný souhlas
Ochrana dat Přístrojové vybavení Nedodržování vnitřních předpisů Zákoník práce

5 Žaloba na náhradu škody na zdraví
hradí se jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (vyhláška 440/2001 Sb.) účelně vynaložené náklady léčení trvalé následky: důchod s přihlédnutím ke změně výdělečné schopnosti usmrcení: výživné pozůstalým a jednorázová náhrada

6 Problémy náhrady škody na zdraví
odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění dle vyhlášky se odvozuje od tabulek – může být nespravedlivé nehradí se psychická/citová újma pacienta nehradí se pomoc, kterou by zesnulý pacient jinak poskytoval svým blízkým pevná částka jednorázové náhrady při usmrcení poškozeného může být nespravedlivá nárok se promlčuje

7 Ústavní soud soudy jsou oprávněny v případě rozporu vyhlášky s normami vyšší síly ji nepoužít pokud jednorázová náhrada při usmrcení není dostatečná, může být překročena podle ustanovení o ochraně osobnosti do budoucna by měla být stávající koncepce změněna

8 Žaloba na ochranu osobnosti
dosud spíše doplněk náhrady škody na zdraví avšak: umožňuje odpoutat se od bodové vyhlášky umožňuje přiznat vyšší jednorázovou náhradu při usmrcení nárok se dle poslední judikatury NS promlčuje do budoucna lze očekávat nárůst

9 Žaloba na ochranu osobnosti
NS ČR, 30 Cdo 154/2007, : není povinnost žalovat na náhradu škody, i postup non lege artis lze žalovat přes ochranu osobnosti, soud rozhodne o výši nároku podle okolností případu

10 Žaloba na ochranu osobnosti
Případ „nechtěné dítě“ Případ „záměna dětí“

11 Novinky a zdravotnictví
Reforma? Návrh občanského zákoníku

12 Návrh občanského zákoníku - § 2363 an.
Smlouvou o léčebném výkonu se poskytovatel vůči příkazci zavazuje provést v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti léčebný výkon pro ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo osoba třetí.

13 Smlouva o léčebném výkonu
2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li zvláštní zákon, že se léčebný výkon hradí výlučně z jiných zdrojů. - Dále poučení, práva a povinnosti stran, záznamy o léčení

14 Advokátní kancelář Šustková
JUDr. Petr Šustek Kaprova 13 Praha 1 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novinky ve zdravotnickém právu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google